نرم افزارحسابداری صدگان

مرور رده

مقالات تخصصي

بررسی پرونده «۹۲‌ همتی»

غلامرضا سلامی موضوع تخلف مالی۹۲‌هزار ‌میلیارد‌تومانی ارائه‌شده در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس در مورد عملکرد یک بازه زمانی حدود ۵/ ۲ساله مجتمع فولادمبارکه اصفهان، در چند روز…

حقوق شهروندی و حرفه حسابرسی

غلامحسین دوانی- حسابدار رسمی خدمات عمومی در همه جای دنیا مشمول نظارت خاص هستند؛ زیرا این خدمات عموما با جان، مال یا حقوق شهروندان مرتبطند که در حقوق شهروندی به «منافع عمومی» موسوم…

آیا حسابرسان متهمان به سستی، ضعف و ناکارائی در مبارزه با فساد و نادرستی‌ها هستند؟

ناصر محامی مدت‌های مدیدی اســت حسابرسان و اعضا جامعه حسابداران رسمی، شاید از آنجا که دارای پشتوانه کافی نزد سیاســتمداران، مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر و همینطور نهاد قدرت نیســتند…

مالیات و آب‌نبات

محمد فاضلی - جامعه‌شناس مردم ایران و مردم سوئد با هم فرق دارند؟ طبیعی است که بپرسیم به چه جهت فرق دارند. اول قصه‌اش را بخوانیم تا به فرق مردم ایران و سوئد برسیم.

به داد حرفه حسابرسی برسید

 عباس وفادار رییس‌جمهور محترم و رییس مجلس محترم، حرفه حسابرسی مستقل یکی از ارکان اساسی هر جامعه‌ای است. حسابرسان از این جهت برای جامعه مهم هستند که می‌توانند به گونه‌ای بی‌طرفانه…

نقطه‌ی ایست سود طلبی

غلامحسین دوانی موضوع توسعه پایدار و مسائل زیست‌محیطی و همچنین اندیشه رفاه اجتماعی در قالب محتوای علمی و جدید آن دستاورد صنعتی‌شدن جوامع بشری است. مبارزات تهیدستان در جوامع کار و…

حرفه حسابرسی بر سر دوراهی

محمد نورزاد دولت‌آبادی حسابرسی یا نظارت در روزهای اخیر به بهانه شروع انتخابات دوره هشتم جامعه حسابداران رسمی ایران، شور و حال و قیل و قالی در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده…

حرفه حسابرسی و نظارت دولت

غلامحسین دوانی حسابرسی فرایند اعتباربخش و اطمینان‌بخشی به استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی است. از آنجا که بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان در بورس‌ها پذیرفته شده و عموم مردم هم سهام آن را…