مرور رده

مقالات تخصصي

مالیات بر ظاهر

دکتر داوود سوری - تحلیلگر مسائل اقتصادی تامین مالی مخارج حکومت از منشأ مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی و استقلال بودجه از درآمد‌های نفتی چند دهه است که همواره به‌صورت لسانی…

مالیات بر عایدی سرمایه

حسین سیمایی چافی - دکتری مدیریت دولتی اخذ مالیات از دیرباز یرای دولتها امری اجتناب ناپذیربوده است، تا آنجا که می توان گفت هر دولتی در هربرهه از زمان، به منظور رفع نیازهای جامعه…

دولت از مردم یارانه می‌گیرد

غلامحسین دوانی - حسابداررسمی پیش‌نویس لایحه جدید مالیاتی دولت مشتمل بر لغو معافیت‌های مالیاتی و هدفمند کردن آن در سال آینده است. مطابق این پیش‌نویس دولت با تغییر قوانین و مقررات…