نرم افزارحسابداری صدگان

مرور رده

مقالات تخصصي

مالیات بر فقر

دکتر غلامرضا سلامی در چند روز گذشته رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه در توجیه افزایش ۵۰ درصدی مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به بودجه سال گذشته، چندین بار گفته است بخش مهمی از این…

ویرانگری مالیاتی

سید‌حسن مرتضوی‌کیاسری نظام مالیاتی توسعه‌یافته، نشانه توسعه نیست، بلکه محصول توسعه است. وضع چنین ساختار مالیاتی برای اقتصاد ایران، مانند این است که برای بیمار نحیف، داروی شخص فربه…

دیلم مالیات

غلامحسین دوانی (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) به تازگی دولت لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم را به تاریخ 17 آبان 1402 تسلیم مجلس کرده است. پیشینه این لایحه به دولت…

مالیات منهای خدمات

غلامحسین دوانی-پژوهشگر مالی-اقتصادی مالیات همزاد تشکیل اولین جوامع بشری است. بشر در تقابل با خطرات ناشی از حمله حیوانات درنده و حوادث طبیعی و امکان تأمین معیشت بهتر به زندگی…

دو خطای مالیات‌ستانی

دکتر حسین عباسی- اقتصاددان با کاهش درآمدهای نفتی، دولت به افزایش درآمدهای مالیاتی روی آورده است. موفقیت در افزایش پایدار درآمدهای مالیاتی مستلزم بازتعریف رابطه دولت و مردم است.