نرم افزارحسابداری صدگان

مرور رده

قوانين عمومي

نرخ حق بیمه درمان سال ۱۴۰۳مصوب شد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه…

بخشنامه ۱۳۸۸۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸(دستورالعمل ارزیابی صلاحیت حرفه ای کارکنان)

بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای تبصره (۱) ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه رتبه بندی کارکنان نظام اداری بند (الف) ماده ۴۶ قانون…

دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک

با استناد به تبصره الحاقی ماده (۱) قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب سال ۱۳۹۷)؛ دستورالعمل اجرایی تبصره مذکور، که زین پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده شود به شرح ذیل تدوین گردیده و…