حسابان وب

مرور رده

قوانين عمومي

دادنامه شماره ۱۴۱۷ مورخ۱۴۰۰/۶/۲(مأموریت سایر وضعیت‌های استخدامی قانونی نیست)

رأی شماره ۱۴۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۴۲۹۵/۲۰۴۶۱ ـ…