ACCPress.com – تازه های حسابداری

پیشنویس استاندارد حسابرسی ۶۱۰ استفاده از کار حسابرسان داخلی

کمیته تدوین استانداردهاى حسابداری دولتی براساس پژوهشهای انجام شده و با تشکیل جلسات متعدد پیش‌نویس استاندارد ” استفاده از کار حسابرسان داخلی “ را تدوین کرده است. انتشار استاندارد به صورت پیش‌نویس با هدف کسب نظرات و پیشنهادات افراد ذینفع و ذی‌علاقه در جامعه صورت می‌گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهای حسابداری بخش عمومی است و نقش تعیین‌کننده‌ای بر جهت‌گیری و سیاستهای اساسی تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی دارد.

 

iconادامه مطلب

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۶
 • بدون نظر
 • آمار : 5,790 بازدید
 • پیشنویس استاندارد حسابرسی ۵۸۰ تأییدیه کتبی مدیران (تجدید نظر شده ۱۳۹۵)

  کمیته تدوین استانداردهاى حسابرسی بر اساس استانداردهای بین المللی حسابرسی و با توجه به شرایط محیطی، متن پیش‌نویس استاندارد حسابرسی ۵۸۰ با عنوان˝تأییدیه کتبی مدیران˝ را تجدید نظر کرده است. انتشار استاندارد تجدید نظر شده به صورت پیش‌نویس با هدف کسب ‏نظرات و پیشنهادات افراد ذینفع و ذیعلاقه در جامعه صورت مى‏گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهاى حسابرسی است.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • بدون نظر
 • آمار : 8,598 بازدید
 • پیشنویس استاندارد حسابرسی ۵۶۰ رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه (تجدید نظر شده ۱۳۹۵)

  کمیته تدوین استانداردهاى حسابرسی بر اساس استانداردهای بین المللی حسابرسی و با توجه به شرایط محیطی، متن پیش‌نویس استاندارد حسابرسی ۵۶۰ با عنوان ˝رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه˝را تجدید نظر کرده است.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۵ فروردین ۱۳۹۵
 • بدون نظر
 • آمار : 5,120 بازدید
 • پیشنویس استاندارد حسابرسی ۵۳۰ نمونه‌گیری در حسابرسی (تجدید نظر شده ۱۳۹۵)

  توضیح سایت: برای دریافت فایل pdf اینجا کلیک کنید.

  کمیته تدوین استانداردهاى حسابرسی بر اساس استانداردهای بین المللی حسابرسی و با توجه به شرایط محیطی، متن پیش‌نویس استاندارد حسابرسی ۵۳۰ با عنوان ˝نمونه‌گیری در حسابرسی˝را تجدید نظر کرده است.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۴
 • بدون نظر
 • آمار : 5,379 بازدید
 • پیشنویس استاندارد حسابرسی ۵۲۰ شواهد حسابرسی- روشهای تحلیلی (تجدید نظر شده ۱۳۹۵)

  توضیح سایت: برای دریافت فایل pdf اینجا کلیک کنید.

   کمیته تدوین استانداردهاى حسابرسی بر اساس استانداردهای بین المللی حسابرسی و با توجه به شرایط محیطی، متن پیش‌نویس استاندارد حسابرسی ۵۲۰ با عنوان ˝شواهد حسابرسی- روشهای تحلیلی˝را تجدید نظر کرده است.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۴
 • بدون نظر
 • آمار : 4,182 بازدید
 • پیشنویس استاندارد حسابرسی ۵۱۰ حسابرسی نخستین- مانده‌های اول دوره (تجدید نظر شده ۱۳۹۵)

  کمیته تدوین استانداردهاى حسابرسی بر اساس استانداردهای بین المللی حسابرسی و با توجه به شرایط محیطی، متن پیش‌نویس استاندارد حسابرسی ۵۱۰ با عنوان ˝حسابرسی نخستین- مانده‌های اول دوره˝را تجدید نظر کرده است. انتشار استاندارد تجدید نظر شده به صورت پیش‌نویس با هدف کسب ‏نظرات و پیشنهادات افراد ذینفع و ذیعلاقه در جامعه صورت مى‏گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهاى حسابرسی است.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱ آبان ۱۳۹۴
 • بدون نظر
 • آمار : 4,960 بازدید
 • پیش نویس استاندارد حسابرسی ۳۳۰ برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده (تجدید نظر شده ۱۳۹۲)

   

  پیش نویس استاندارد حسابرسی ۳۳۰

  برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده

  (تجدید نظر شده ۱۳۹۲)


  کمیته تدوین استانداردهاى حسابرسی استاندارد حسابرسی بخش ۳۳۰ با عنوان ” برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده“ را تجدید نظر کرده است .انتشار استاندارد تجدید نظر شده به صورت  پیش نویس باهدف کسب‏نظرات و پیشنهادات افراد ذینفع و ذیعلاقه در جامعه صورت مى‏گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهاى حسابداری است.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها:
 • نوشته: همکار در سایت
 • تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۲
 • ۲ نظر
 • آمار : 5,629 بازدید
 • پیش نویس استاندارد حسابرسی ۳۱۵ تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن (تجدیدنظر شده ۱۳۹۲)

  استاندارد حسابرسی ۳۱۵

  تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن

  (تجدیدنظر شده ۱۳۹۲)


   

  کمیته تدوین استانداردهاى حسابرسی استاندارد حسابرسی بخش ۳۱۵ با عنوان ” تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن “ را تجدیدنظر کرده است .انتشار استاندارد تجدید نظر شده به صورت پیش نویس باهدف کسب‏ نظرات و پیشنهادات افراد ذینفع و ذیعلاقه در جامعه صورت مى‏گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهاى حسابداری است.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: ,
 • نوشته: همکار در سایت
 • تاریخ: ۲ آذر ۱۳۹۲
 • بدون نظر
 • آمار : 5,041 بازدید
 • تصویب چند استاندارد در مجمع عمومی سازمان حسابرسی

  در مجمع عمومی سازمان حسابرسی که در مورخ ۹۲/۵/۱۵ برگزار شد چند استاندارد به شرح زیر به تصویب رسید.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , , ,
 • نوشته: همکار در سایت
 • تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۲
 • ۴ نظر
 • آمار : 7,952 بازدید
 • پیش نویس استاندارد حسابرسی ۲۶۵ – اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی


  کمیته تدوین استانداردهاى حسابرسی استاندارد حسابرسی بخش ۲۶۵ با عنوان ” اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی “ را تدوین کرده است .انتشاراستاندارد تدوین شده به صورت پیش نویس باهدف کسب‏ نظرات و پیشنهادات افراد ذینفع و ذیعلاقه در جامعه صورت مى‏گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهاى حسابداری است.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: همکار در سایت
 • تاریخ: ۱۷ تیر ۱۳۹۲
 • بدون نظر
 • آمار : 5,717 بازدید
 • پیش نویس استاندارد حسابرسی ۲۶۰ – اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری

  کمیته تدوین استانداردهاى حسابرسی استاندارد حسابرسی بخش ۲۶۰ با عنوان ” اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری“ را تدوین کرده است .انتشار استاندارد تدوین شده به صورت  پیش نویس باهدف کسب‏ نظرات و پیشنهادات افراد ذینفع و ذیعلاقه در جامعه صورت مى‏گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهاى حسابداری است.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , ,
 • نوشته: همکار در سایت
 • تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۲
 • بدون نظر
 • آمار : 5,425 بازدید
 • پیش نویس استاندارد حسابرسی ۵۴۰ “حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط ” (تجدیدنظر شده ۱۳۹۲)

  کمیته تدوین استانداردهاى حسابرسی استاندارد حسابرسی بخش ۵۴۰ با عنوان ” حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط “ را تجدید نظر کرده است.انتشار استاندارد تجدید نظر شده به صورت  پیش نویس باهدف کسب‏ نظرات و پیشنهادات افراد ذینفع و ذیعلاقه در جامعه صورت مى‏گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهاى حسابداری است.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: همکار در سایت
 • تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۱
 • يك نظر
 • آمار : 6,234 بازدید
 • پیش نویس استاندارد حسابرسی بخش ۵۰۵ : تاییدیه های برون سازمانی ( تجدید نظر شده ۱۳۹۱ )


  ..

  کمیته تدوین استانداردهاى حسابرسی استاندارد حسابرسی بخش ۵۰۵ با عنوان ” تاییدیه‌های برون سازمانی “ را تجدید نظر کرده است .انتشار استاندارد تجدید نظر شده به صورت  پیش نویس باهدف کسب‏نظرات و پیشنهادات افراد ذینفع و ذیعلاقه در جامعه صورت مى‏گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهاى حسابداری است.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: همکار در سایت
 • تاریخ: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
 • بدون نظر
 • آمار : 7,054 بازدید
 • پیش نویس استاندارد حسابرسی بخش ۳۰۰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ ( تجدید نظر شده ۱۳۹۰ )

  ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺨﺶ ۳۰۰ ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان “ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﻲ”را ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻛـﺮده اﺳـﺖ .اﻧﺘـﺸﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  ﭘـﻴﺶ ﻧـﻮﻳﺲ ﺑﺎﻫـﺪف ﻛـﺴﺐﻧﻈـﺮات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات اﻓﺮاد ذﻳﻨﻔﻊ و ذﻳﻌﻼﻗﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد و از ﺿﺮورﻳﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﺳﺖ. 

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: همکار در سایت
 • تاریخ: ۳ بهمن ۱۳۹۰
 • بدون نظر
 • آمار : 3,479 بازدید