حسابان وب

مرور رده

اخبار مجامع حرفه اي

تمركز استاندارد جدید انجمن حسابداران رسمی آمریكا بر حسابرسی مبتنی بر ریسك

هیأت استانداردهای حسابرسی انجمن حسابداران رسمی آمریكا با انتشار استاندارد جدیدی در زمینه‌ی ارزیابی ریسک در حسابرسی، اهمیت تمرکز حرفه‌ی حسابرسی بر حسابرسی مبتنی بر ریسک را بیش از…

افزایش حقوق کارکنان اعلام شد

در جریان تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده علی الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد اعلام شده شده است، البته این رقم می‌تواند در تدوین نهایی لایحه و در جریان…

رهنمود جدیدی درخصوص استفاده از منابع دیگر برای كسب شواهد حسابرسی

هیأت نظارت بر حسابداری شركت‌های سهامی عام، برای بررسی مواردی که حسابرسان قصد دارند از منابع بیرونی به عنوان شواهد حسابرسی استفاده‌ ‌کنند، و باید مربوط بودن و قابلیت اتكای اطلاعات…

بودجه ۱۴۰۱ نهایی شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ نهایی و آماده ارسال به دفتر رئیس جمهور است،‌ گفت:‌ آثار و تبعات مخرب روش‌های گذشته در کشور مشهود است و اثر آن جز…