نرم افزارحسابداری صدگان

مرور رده

اخبار مجامع حرفه اي

سنگ اندازی سامانه‌های متعدد دولت الکترونیک پیش پای کسب وکار‌ها 

 موضوع تعدد سامانه‌های دولتی به ویژه در حوزه کسب وکار و دریافت مجوزها، یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی است. رشد بی رویه‌ای که از سال ۱۳۹۶ با پروژه دولت الکترونیک و با شعار…

تفسیر مواردی از تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۲

صورتجلسه کمیسیون تعرفه‌ها و امور اداری و مالی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری پیرو ابلاغ اصلاحیه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب و ابلاغی رئیس…