نرم افزارحسابداری صدگان

مرور رده

اخبار مجامع حرفه اي

بخشنامه معافیت سالانه حقوق و نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد

توضیح سایت تازه های حسابداری: باتوجه به آراء صادره دیوان عدالت اداری در خصوص معافیت کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن و نیز…