نرم افزارحسابداری صدگان

مرور رده

اخبار مجامع حرفه اي

سامانه‌های مربوط به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کی اجرایی میشوند؟

معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پنجمین نشست پیگیری و هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص تهیه و ارتقای سامانه‏‌ها ارائه…