حسابان وب

مرور رده

اخبار مجامع حرفه اي

در بخشنامه وزارت اقتصاد شرایط استرداد اضافه وجوه دریافتی بانک ها از مردم اعلام شد

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه ای به مدیران عامل بانک های دولتی و بانک هایی که دولت در آنها سهام دارد، شرایط و چگونگی اجرایی شدن…

گشایش قفل‌های مالیاتی

این روزها فعالان اقتصادی از یک سو تحت فشارهای شدید خارجی هستند و از سوی دیگر نیز آماج سیاست‌ها و دستورالعمل‌هایی قرار گرفته‌اند که از داخل به آنها تحمیل می‌شود.