مرور رده

اخبار مجامع حرفه اي

حق مسکن سال ۹۹ در انتظار تصویب

باتوجه به قانون اصلاح قانون طبقه بندی مشاغل و کمک هزینه مسکن کارگری مصوب سال ۵۹ ، حق مسکن تعیین شده در شورای عالی کار پس ازتصویب هیات وزیران اجرایی خواهد شد که هنوز مصوبه ای در این…

ثبت‌نام آزمون حسابدار رسمی سال ١٣٩٩ از یکشنبه اول تیرماه آغاز می‌شود

توضیح سایت تازه های حسابداری: از قرارمعلوم و با توجه به شرایط موجود، ثبت نام آزمون حسابداران رسمی توسط جامعه حسابداران رسمی فعلا متوقف شده است. ثبت نام آزمون حسابداران رسمی ۹۹ از…