مرور رده

اخبار اقتصادي

بخشنامه ۳۶۰۰۵۷ مورخ ۹۹/۷/۸(ارائه خدمات فقط برمبنای سامانه تغییر نشانی و سرویس استعلام نشانی اشخاص حقیقی)

ازین پس، استعلام نشانی اشخاص حقیقی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام می‌شود و اقلام اطلاعاتی مربوط به محل اقامت از کاربرگ‌های کاغذی و الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی حذف می‌گردد.

سیگنال تورم و دستمزد ۱۴۰۰

براساس ضوابط مالی ناظر در تهیه و تنظیم بودجه۱۴۰۰، افزایش ضریب ریالی حقوق به‌طور متوسط ۲۵ درصد تعیین شده است که دستگاه‌ها باید در چارچوب همین ضریب مشخص شده بودجه خود را در سال آینده…

تغییر نرخ کمیسیون مشاوران املاک

بر اساس تصمیم سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران، حق کمیسیون مشاوران املاک برای قراردادهای خرید و فروش که تا پیش از این نیم درصد از هر طرف معامله بود به ۲۵ صدم درصد از هر یک از…