مرور رده

اخبار اقتصادي

حق‌بیمه قراردادهای پیمانکاری قبل از انعقاد قرارداد اعلام می‌شود

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: با صدور بخشنامه تنقیحی دریافت حق‌بیمه از قراردادهای پیمانکاری، امکان تعیین و اعلام ضرایب حق بیمه مربوط به قراردادهای پیمان در ابتدای انعقاد این…