نرم افزارحسابداری صدگان

مرور رده

اخبار امور مالياتي

رسیدگی جدی و فوری به موضوع دریافت هزینه‌ها به روش‌های غیرقانونی

معاون دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی خواستار رسیدگی جدی و فوری به موضوع دریافت هزینه‌ها به روش‌های غیرقانونی و فرار مالیاتی توسط برخی پزشکان و دیگر…