حسابان وب

مرور رده

اخبار امور مالياتي

گشایش قفل‌های مالیاتی

این روزها فعالان اقتصادی از یک سو تحت فشارهای شدید خارجی هستند و از سوی دیگر نیز آماج سیاست‌ها و دستورالعمل‌هایی قرار گرفته‌اند که از داخل به آنها تحمیل می‌شود.