مرور رده

جامعه حسابداران رسمی

صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سالانه‌ی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران تصویب شد

صورت‌های مالی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، شامل ترازنامه، صورت‌های درآمد و هزینه و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1396 بعد از حسابرسی هیأت عالی نظارت در…

نرخ مبنای تعیین حق‌الزحمه‌ی ارائه‌ی خدمات حسابرسی سال ۱۳۹۷

به موجب مفاد مواد 4 و 5 آیین‌نامه‌ی تعیین حق‌الزحمه‌ی پایه‌ی خدمات حسابرسی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایرانحداقل نرخ مبنای محاسبه‌ی حق‌الزحمه‌ی پایه‌ی خدمات حسابرسی برحسب رتبه‌های…

قابل توجه موسسات حسابرسی

به آگاهی می رساند، به منظور کنترل رعایت تبصره یک ماده 27 اساسنامه مبنی بر ارسال خلاصه قراردادهای منعقده توسط موسسات حسابرسی،  ثبت  تاریخ امضای قرارداد در سامانه سحر مطابق فرم…

اسامي واجدين شرايط شركت در آزمون انتخاب حسابدار رسمي سال ۱۳۹۴ اعلام شد

بسمه تعالي اطلاعيه به اطلاع مي‌رساند، اسامي واجدين شرايط شرکت در آزمون انتخاب حسابدار رسمي سال 1394 اعلام شد. داوطلبان مي‌توانند براي دريافت کليه اطلاعات تکميلي به سامانه تشخيص…

ممنوعيت پذيرش سمت بازرس علي‌البدل ( و يا بازرس اصلي) در شركت‌هاي سهامي توسط شركاي مؤسسات حسابرسي

پيرو ابلاغ آيين‌نامه هيئت‌هاي انتظامي جامعه حسابداران رسمي موضوع ماده 41 اساسنامه اصلاحي مورخ 1390/4/5و جداول انتظامي مربوط، ضمن تأكيد بر اجراي كليه قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ و…

چك‌ليست رعايت الزامات كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي

به كليه مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران چك ليست رعايت الزامات كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شامل 29 بند مبتني بر گزيده‌اي از پرسش‌هاي مندرج در چك ليست…

مجمع عمومي ساليانه مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۳ جامعه حسابداران رسمي ايران برگزارشد.

جلسه مجمع ‌عمومي ساليانه جامعه حسابداران رسمي ايران با خوش‌آمد‌گويي آقاي شيرخواني دبيركل جامعه آغاز شد. وي در ادامه گزارشي در خصوص دلايل عدم تشكيل مجامع عمومي نوبت‌هاي اول و دوم…

اطلاعات ضروری سامانه سحر

اطلاعيه از آنجائیکه به موجب مصوبه مورخ 14/04/1393 کمیته تخصصی کارگروه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی، انتخاب حسابرس بر اساس اطلاعاتی توسط جامعه و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه…