مرور رده

جامعه حسابداران رسمی

ممنوعيت پذيرش سمت بازرس علي‌البدل ( و يا بازرس اصلي) در شركت‌هاي سهامي توسط شركاي مؤسسات حسابرسي

پيرو ابلاغ آيين‌نامه هيئت‌هاي انتظامي جامعه حسابداران رسمي موضوع ماده 41 اساسنامه اصلاحي مورخ 1390/4/5و جداول انتظامي مربوط، ضمن تأكيد بر اجراي كليه قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ و…

چك‌ليست رعايت الزامات كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي

به كليه مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران چك ليست رعايت الزامات كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شامل 29 بند مبتني بر گزيده‌اي از پرسش‌هاي مندرج در چك ليست…

مجمع عمومي ساليانه مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۳ جامعه حسابداران رسمي ايران برگزارشد.

جلسه مجمع ‌عمومي ساليانه جامعه حسابداران رسمي ايران با خوش‌آمد‌گويي آقاي شيرخواني دبيركل جامعه آغاز شد. وي در ادامه گزارشي در خصوص دلايل عدم تشكيل مجامع عمومي نوبت‌هاي اول و دوم…

اطلاعات ضروری سامانه سحر

اطلاعيه از آنجائیکه به موجب مصوبه مورخ 14/04/1393 کمیته تخصصی کارگروه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی، انتخاب حسابرس بر اساس اطلاعاتی توسط جامعه و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه…

تغییر بندهای ۵ و ۸ آیین‌نامه داخلی کارگروه در “نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی”

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای جامعه حسابداران رسمی می‌رساند،پیرو مذاکرات هیئت مدیره با جناب آقای پاریزی معاونت محترم وزیر اقتصاد و دارایی و هماهنگی با آقای کرباسیان رییس محترم…