نرم افزارحسابداری صدگان

نصاب معاملات سال ۱۴۰۳ مصوب شد

با تصویب هیئت وزیران و در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ دو میلیارد وصد میلیون ریال(دویست و ده میلیون تومان) –…

اعلام مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰

توضیح سایت تازه های حسابداری: - آموزش دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ را اینجا دریافت کنید. - پاسخ به سوالات مربوط به دستورالعمل ماده ۱۰۰ را اینجا ببینید. مالیات مقطوع عملکرد سال…

سیر تا پیاز وام بازنشستگان کشوری

وام بازنشستگان کشوری با عنوان وام پنج ساله روی زبان‌ها افتاده و در حقیقت ترکیبی است از وام ازدواج، وام ضروری و حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی که تاکنون به بازنشستگان و فرزندان…