بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۷۴۶۰ مورخ ۹۹/۸/۱۹(دور كاری و گزارش بازرسی از كارگاه های دارای معافيت بيمه سهم كارفرما تا ۵ نفر)

دستور اداری دور كاری و گزارش بازرسی از كارگاه های دارای معافيت بيمه سهم كارفرما تا ۵ نفر نمی باشد توسط سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.

تصویب نامه ۹۸۱۷۴/ت ۵۸۱۹۳ ه مورخ ۹۹/۹/۱( اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۹۹)

تصويبنامه هيات وزيران به شماره ۹۸۱۷۴/ت ۵۸۱۹۳ ه به تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور موضوع…

تصمیمات نه گانه ستاد ملی کرونا برای کمک به کسب و کارها منجمله مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی

محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در مورد تصمیمات حمایتی دولت در زمینه اقتصادی گفت: بعضی از این تصمیمات قبلا در اسفند ماه و فروردین امسال که کرونا آغاز شد برای دوره سه ماهه…