نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه معافیت سالانه حقوق و نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد

توضیح سایت تازه های حسابداری: باتوجه به آراء صادره دیوان عدالت اداری در خصوص معافیت کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن و نیز…

بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۲/۶ مورخ۱۴۰۲/۳/۸(تعیین ارزش زمین های فاقد بنا دارای کاربری مسکونی و…)

 به روز رسانی تعیین ارزش زمین های قاقد بنا دارای کاربری مسکونی، اداری ، تجاری، باغ ویلاهای مجاز و غیر مجاز توسط ادارات کل امور مالیاتی/مالیات اراضی بایردربخشنامه سازمان امورمالیاتی…