حسابان وب

امکان تسری معافیت های مالیات بر درآمد به حقوق شاغلین مناطق آزاد

بموجب بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۳۳ مرتبط با امکان تسری بخشودگی ها و معافیت های مالیات بر درآمد حقوق به مبالغ پرداختی در اجرای مقررات تبصره ١ و ٢ ماده ٨۶ قانون مالیات های مستقیم تشریح…

 مواعد اعتراض به برگ تشخیص باتوجه به قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده 

 مواعد اعتراض به برگ تشخیص، توافق با رئیس اداره امور مالیاتی، اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی (بدوی و تجدید نظر) بر اساس اصلاحات قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده بدین شرح…