نرم افزارحسابداری صدگان

در صدور مجوز تجدید ارزیابی دارایی‌های سایپا و ایران خودرو تسهیل کنید

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور در نامه ای به وزیر امور اقتصاد و دارایی خواستار تسهیل مجوز تجدید ارزیابی دارایی های دو خودرو ساز بزرگ کشور به منظور…

مزد منطقه‌ای منتفی شد

پیشنهاد منطقه‌ای شدن مزد ۱۴۰۳ که از سوی وزارت اقتصاد مطرح و به شورای عالی کار ارائه شده بود، طبق اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت منتفی اعلام شد تا تعیین دستمزد سال آینده کارگران همچون…