حسابان وب

ابلاغ سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی – حافظه مالیاتی

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع "ابلاغ سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی - حافظه مالیاتی موضوع تبصره ۳ ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و پیوست های…

مقررات انتقال مازاد تجدید ارزیابی قبلی و فعلی به حساب افزایش سرمایه

اظهارنظر مورخ ۱۲/ ۵/ ۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به استعلام ...  در رابطه با مقررات انتقال مازاد تجدید ارزیابی قبلی و فعلی به حساب افزایش سرمایه و چگونگی…

تامین اجتماعی می‌تواند در نبود منابع بیمه شاغلین فاقد کارفرما را اجرا نکند

طی هفته گذشته هیات وزیران با حضور رئیس جمهور در مورد ۲۶ گروه از شاغلین فاقد کارفرما که از نظر بیمه‌ای مهمان صندوق سازمان تامین اجتماعی بوده و با دستور دولت ذیل آن شناسایی شده…

رفع ابهامات مربوط به شمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتها

رفع ابهامات مربوط به شمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمد های، بیمارستان ها،هتل ها، مراکز اقامتی، گردشگری اشخاص حقوقی غیر دولتی منتشرشد.