حسابان وب

رصد تراکنش‌های بانکی آغاز شد

دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری…

آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۱

 مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان  مالیاتی حداکثر پانزده روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند؛ بنابراین آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات…