حسابان وب

حساب های دولتی در حاشیه امن

گفت‌وگو با غلامحسین دوانی طرح جامع نظام حسابداری «نهادناظر حرفه حسابرسی» در مجلس ارائه و در کمیسیون اقتصاد روزهای آخر بررسی خودرا طی می کند، هرگونه سهل انگاری در اصلاح و تصویب این…

ابلاغ سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی – حافظه مالیاتی

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع "ابلاغ سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی - حافظه مالیاتی موضوع تبصره ۳ ماده ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و پیوست های…

مقررات انتقال مازاد تجدید ارزیابی قبلی و فعلی به حساب افزایش سرمایه

اظهارنظر مورخ ۱۲/ ۵/ ۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به استعلام ...  در رابطه با مقررات انتقال مازاد تجدید ارزیابی قبلی و فعلی به حساب افزایش سرمایه و چگونگی…