ACCPress.com – تازه های حسابداری

پیشنویس استاندارد حسابداری بخش عمومی‌ شماره‌ ۹ حسابداری مخارج استقراض

پیشنویس

 استاندارد حسابداری بخش عمومی‌ شماره‌ ۹

 حسابداری مخارج استقراض

کمیته تدوین استانداردهاى حسابداری دولتی براساس پژوهشهای انجام شده و با تشکیل جلسات متعدد پیش‌نویس استاندارد ”حسابداری مخارج استقراض“ را تدوین کرده است. انتشار استاندارد به صورت پیش‌نویس با هدف کسب نظرات و پیشنهادات افراد ذینفع و ذی‌علاقه در جامعه صورت می‌گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهای حسابداری بخش عمومی است و نقش تعیین‌کننده‌ای بر جهت‌گیری و سیاستهای اساسی تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی دارد.

 

iconادامه مطلب


icon برچسب ها: , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۳
 • ۲ نظر
 • آمار :
 • پیش نویس استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره ۸ ذخائر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی

  پیش نویس

  استانداردحسابداری بخش عمومی شماره ۸

  ذخائر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی

  کمیته تدوین استانداردهاى حسابداری دولتی براساس پژوهشهای انجام شده و با تشکیل جلسات متعدد پیش‌نویس استاندارد ”ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی“ را تدوین کرده است. انتشار استاندارد به صورت پیش‌نویس با هدف کسب نظرات و پیشنهادات افراد ذینفع و ذی‌علاقه در جامعه صورت می‌گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهای حسابداری بخش عمومی است و نقش تعیین‌کننده‌ای بر جهت‌گیری و سیاستهای اساسی تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی دارد.

   

  iconادامه مطلب


  icon برچسب ها:
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۳
 • يك نظر
 • آمار :
 • پیش نویس استاندارد حسابداری بخش عمومی‌ شماره‌ ۷ داراییهای نامشهود

  پیش نویس

  استاندارد حسابداری بخش عمومی‌ شماره‌ ۷

  داراییهای نامشهود

  کمیته تدوین استانداردهاى حسابداری دولتی براساس پژوهشهای انجام شده و با تشکیل جلسات متعدد پیش‌نویس استاندارد ”داراییهای نامشهود“ را تدوین کرده است. انتشار استاندارد به صورت پیش‌نویس با هدف کسب نظرات و پیشنهادات افراد ذینفع و ذی‌علاقه در جامعه صورت می‌گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهای حسابداری بخش عمومی است و نقش تعیین‌کننده‌ای بر جهت‌گیری و سیاستهای اساسی تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی دارد.

   

  iconادامه مطلب


  icon برچسب ها: ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۳
 • بدون نظر
 • آمار :
 • تغییر تاریخ اجرای استاندارد شماره ۱۵، تصویب استانداردهای حسابداری بخش عمومی و استاندارد حسابرسی

       براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۵مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان حسابرسی استانداردهای زیر که مراحل قانونی آن طی شده بود جهت اجرا به تصویب رسید:

   

  iconادامه مطلب


  icon برچسب ها: , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱ مهر ۱۳۹۳
 • بدون نظر
 • آمار :
 • پیشنویسی با عنوان واحدهای سرمایه گذاری

  هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) به تازگی پیشنویس پیشنهادی با عنوان«واحدهای سرمایه گذاری- اعمال موارد استثنای ادغام» که شامل اصلاحات پیشنهادی در استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره ۱۰ (IFRS 10) و استاندارد بین المللی حسابداری شماره ۲۸ (IAS 28) است را منتشر کرد.

   

  iconادامه مطلب


  icon برچسب ها: ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۳
 • بدون نظر
 • آمار :
 • پیش نویس استاندارد حسابرسی ۳۳۰ برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده (تجدید نظر شده ۱۳۹۲)

   

  پیش نویس استاندارد حسابرسی ۳۳۰

  برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده

  (تجدید نظر شده ۱۳۹۲)


  کمیته تدوین استانداردهاى حسابرسی استاندارد حسابرسی بخش ۳۳۰ با عنوان ” برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده“ را تجدید نظر کرده است .انتشار استاندارد تجدید نظر شده به صورت  پیش نویس باهدف کسب‏نظرات و پیشنهادات افراد ذینفع و ذیعلاقه در جامعه صورت مى‏گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهاى حسابداری است.

   

  iconادامه مطلب


  icon برچسب ها:
 • نوشته: همکار در سایت
 • تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۲
 • ۲ نظر
 • آمار :
 • پیش نویس استاندارد حسابرسی ۳۱۵ تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن (تجدیدنظر شده ۱۳۹۲)

  استاندارد حسابرسی ۳۱۵

  تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن

  (تجدیدنظر شده ۱۳۹۲)


   

  کمیته تدوین استانداردهاى حسابرسی استاندارد حسابرسی بخش ۳۱۵ با عنوان ” تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن “ را تجدیدنظر کرده است .انتشار استاندارد تجدید نظر شده به صورت پیش نویس باهدف کسب‏ نظرات و پیشنهادات افراد ذینفع و ذیعلاقه در جامعه صورت مى‏گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهاى حسابداری است.

   

  iconادامه مطلب


  icon برچسب ها: ,
 • نوشته: همکار در سایت
 • تاریخ: ۲ آذر ۱۳۹۲
 • بدون نظر
 • آمار :
 • پیش نویس استاندارد حسابداری‌ بخش عمومی شماره‌ ۶ موجودیها

  پیش‌نویس

   استاندارد حسابداری بخش عمومی‌ شماره‌ ۶

  موجودیها

                   

  کمیته تدوین استانداردهاى حسابداری دولتی براساس پژوهشهای انجام شده و با تشکیل جلسات متعدد پیش‌نویس استاندارد ”موجودیها“ را تدوین کرده است. انتشار استاندارد به صورت پیش‌نویس با هدف کسب نظرات و پیشنهادات افراد ذینفع و ذی‌علاقه در جامعه صورت می‌گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهای حسابداری بخش عمومی است و نقش تعیین‌کننده‌ای بر جهت‌گیری و سیاستهای اساسی تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی دارد.

   

  iconادامه مطلب


  icon برچسب ها: ,
 • نوشته: همکار در سایت
 • تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۲
 • بدون نظر
 • آمار :
 • پیش نویس استاندارد حسابداری بخش عمومی‌ شماره‌ ۵ داراییهای ثابت مشهود

  پیش‌نویس

    استاندارد حسابداری بخش عمومی‌ شماره‌ ۵

  داراییهای ثابت مشهود

                   

   کمیته تدوین استانداردهاى حسابداری دولتی براساس پژوهشهای انجام شده و با تشکیل جلسات متعدد پیش‌نویس استاندارد ”داراییهای ثابت مشهود“ را تدوین کرده است. انتشار استاندارد به صورت پیش‌نویس با هدف کسب نظرات و پیشنهادات افراد ذینفع و ذی‌علاقه در جامعه صورت می‌گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهای حسابداری بخش عمومی است و نقش تعیین‌کننده‌ای بر جهت‌گیری و سیاستهای اساسی تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی دارد.

   

  iconادامه مطلب


  icon برچسب ها: ,
 • نوشته: همکار در سایت
 • تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۲
 • ۲ نظر
 • آمار :
 • تصویب چند استاندارد در مجمع عمومی سازمان حسابرسی

  در مجمع عمومی سازمان حسابرسی که در مورخ ۹۲/۵/۱۵ برگزار شد چند استاندارد به شرح زیر به تصویب رسید.

   

  iconادامه مطلب


  icon برچسب ها: , , , , , , , , ,
 • نوشته: همکار در سایت
 • تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۲
 • ۲ نظر
 • آمار :