مرور رده

تازه های امور مالیاتی

بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۵۵ مورخ ۹۹/۷/۹(مالیات انتقال صلح بلاعوض سهام و سهم الشرکه (هبه))

 ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ ٢/ ٧/ ٩٩ درخصوص مالیات نقل و انتقال سهام وسهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه که‌در سایر شرکت‌ها به صورت عقد صلح غیرمعوض…

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۱۷ مورخ ۹۹/۷/۲(لزوم بررسی دقیق صورت حساب های مودیان به منظور مطالبه جریمه های موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون…

 لزوم بررسی دقیق صورت حساب های مودیان به منظور مطالبه جریمه های موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم طی بخشنامه سازمان امورمالیاتی تاکید شد.

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۱۶ مورخ ۹۹/۶/۳۰ (رسیدگی به اطلاعیه های عملکرد سال ۱۳۹۳)

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع رسیدگی به اطلاعیه های عملکرد سال ۱۳۹۳ موجود در مخزن اطلاعات ادارات کل طی نامه شماره ۲۰۰/۹۹/۵۱۶ مورخ ۹۹/۰۶/۳۰ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی…

بخشنامه ۲۳۰/۲۸۲۵۳ مورخ ۹۹/۶/۳۰(‍ نحوه رسیدگی ، تشخیص عوارض بند و تبصره ۶  قانون بودجه ۱۳۹۹)

‍دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع نحوه رسیدگی، تشخیص ماخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند (و) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در خصوص تصویبنامه ۵۳۲۵۵/ت ۵۷۶۵۴ ه…

بخشنامه ۲۳۰/۲۸۹۷۸ مورخ ۹۹/۷/۱ (طرح ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی / اجرای تبصره ماده ۱۵۷…

بخشنامه معاونت درآمد های مالیاتی در خصوص طرح ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی / اجرای تبصره ماده ۱۵۷ و مطالبه مالیات از مودی واقعی منتشر شد.

نامه شماره ۱۳۹۹/۱۴۰ مورخ ۹۹/۶/۱ دادستان کل کشور به وزیر اقتصاد در خصوص نحوه ارتباط ماموران مالیاتی با مودیان و آرای…

نامه دادستان کل کشور به وزیر اقتصاد آقای دژپسند مورخ 1399.06.01 در ارتباط با نحوه ارتباط ماموران مالیاتی با مودیان محترم و آرای صادره توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی بدون توجه به…

دادنامه ۷۵۶ مورخ ۹۹/۶/۱۸(حذف شرط اعلام خسارت طی سه ماه توسط مودی خسارت دیده)

توضیح سایت تازه های حسابداری: این رای توسط سازمان امورمالیاتی ابلاغ شد. رای مورخ ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۹  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص  حذف شرط اعلام خسارت طی سه…

بخشنامه۲۰۵/۲۷۱۳۷ مورخ ۹۹/۶/۲۴(رعایت مواعد قانونی در تهیه گزارش رسیدگی مربوط به تراکنش های بانکی تکمیلی سال ۱۳۹۳)

 ابلاغیه مهم مورخ ۲۴/ ۶/ ۱۳۹۹ دبیر کار گروه مبارزه با فرار مالیاتی عنوان ادارات امور مالیاتی در خصوص رعایت مواعد قانونی در تهیه گزارش رسیدگی مربوط به تراکنش های بانکی تکمیلی سال…

نامه شماره ۹۹/۱۰۴۱۰۶ مورخ۹۹/۶/۱۷(الزام دفاتر اسناد رسمی به ارائه خدمات امور مالیاتی املاک مسکونی موضوع ماده ۱۸۷ قانون…

الزام دفاتر اسناد رسمی به ارائه خدمات امور مالیاتی املاک مسکونی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم بموجب نامه سازمان ثبت اسناد ابلاغ شد.

تصویب نامه ۶۹۵۷۸/ت ۵۷۸۰۱ مورخ ۲۳/۶/۹۹ (تعیین حق العمل فروش هر لیتر بنزین و نفت گاز با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده )

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۶/۱۹ هیات وزیران درخصوص "تعیین حق العمل فروش هر لیتر بنزین و نفت گاز با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاههای عرضه سوخت و حق تبخیر بنزین" طی نامه…

بخشنامه ۲۳۵/۲۶۶۰۱ مورخ ۹۹/۶/۱۹ (بارگذاری اطلاعات صادرکنندگان بابت صادرات در سال ۱۳۹۷)

 نامه مورخ ۱۹/ ۶/ ۱۳۹۹ مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی در پاسخ به استعلام اداره کل امور مالیاتی استان ... در خصوص ؛بارگذاری اطلاعات صادرکنندگان که بابت صادرات در سال ۱۳۹۷ تا تاریخ…

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۱۵ مورخ ۹۹/۶/۱۶ (چگونگی انتقال مانده بستانکاری مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده)

 نحوه اقدام در خصوص چگونگی انتقال مانده بستانکاری مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده آخرین دوره مالیاتی قبل از انتقال پرونده از سامانه ارزش افزوده به سامانه سنیم طی بخشنامه سازمان…

جوابیه سازمان امورمالیاتی به درخواست اتاق بازرگانی

رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به مکاتبه رئیس اتاق بازرگانی مبنی بر درخواست اصلاح بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۹۹/۱/۳۱ در باره نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله…