نرم افزارحسابداری صدگان

مرور رده

تازه های امور مالیاتی

ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق ٢٢ گانه تهران برای اجرا در سال ۱۴۰٣

نکات مهم بخشنامه مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۴۰۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی اعمال ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۳ برای گواهی های مالیاتی موصوع ماده ۱۸۷ ق.م.م که تا پایان سال ۱۴۰۲ صادر شده…

بخشنامه تسهیل بهره‌مندی وراث از سپرده متوفیان و وظایف بانک ها

براساس بخشنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۴۰۳ بانک ها و موسسات اعتباری می توانند  با مراجعه وراث بدون گواهی مالیاتی، نسبت به پرداخت سپرده های بانکی متوفیان سال ۱۳۹۵…

جلوگیری از اقدامات اجرایی تا زمان تعیین تکلیف صدور رای قطعی هیات حل اختلاف

 از اقدامات اجرایی تا زمان تعیین تکلیف صدور رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی درصورت عدم تمکین مودی به اوراق قطعی صادره و  تقاضای اعتراض و شکایت وی در اجرای حکم ماده ۲۱۶ ق.م.م…