مرور رده

تازه های امور مالیاتی

بخشنامه۲۱۰/۹۹/۷۱ مورخ ۹۹/۱۰/۱۷ (معافیت ها با نرخ صفر مالیاتی و برگشت ارز حاصل از صادرات)

بخشنامه ای در باب اجرای همزمان برخی مقررات قوانین بودجه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور با مقررات قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت ها با نرخ صفر مالیاتی و برگشت ارز حاصل از…

جدول اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م

جدول اصلاحی (اصلاح بخشی از حد آستانه) و تکمیلی ماده (۸) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م ابلاغی طی بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۱۱۶ مورخ ۲۰/ ۸/ ۹۶ سازمان امور مالیاتی بدین…

بخشنامه ۲۱۱/۴۵۵۲۲ مورخ ۹۹/۱۰/۱۴ (قطعی سازی مالیات سال ۹۸ صاحبان مشاغل گروه های ۲ و ۳ پزشکان)

نامه مورخ١۴/ ١٠ /٩٩ دفتر طراحی و تحلیل فرایندها و هوشمند سازی نظام مالیاتی درخصوص اجرای قطعی سازی مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم در اجرای ماده ١٠٠ و تکلیف…

بخشنامه ۲۰۵/۴۵۳۰۷ مورخ ۹۹/۱۰/۱۳ (نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی)

 رعایت مفاد بند ۱۸ بخشنامه 200/99/16 مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی در رابطه با نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی توسط دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی…

بخشنامه ۲۷۰/۱۶۳۷۳ مورخ ۹۹/۹/۲۹ (اجرای سراسری سامانه اطلاعات ترکنش های بانکی(جدید))

پیرو بخشنامه 200/99/16 مورخ 99/1/31 موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی ، بخشنامه جدید در خصوص اجرای سراسری سامانه اطلاعات ترکنش های…

بخشنامه ۲۷۰/۴۰۱۶۲ مورخ ۹۹/۹/۱۵ (امکان اصلاح اطلاعات اعضای هیات مدیره)

امکان اصلاح اطلاعات اعضای هیات مدیره، اصلاح تاریخ عضویت و یا لغو انتصاب اعضای هیات مدیره شرکت ها فقط به استناد  تاییدیه اداره کل ثبت شرکت ها و موسیات غیرتجاری و نه پایگاه اطلاعاتی…

دادنامه ۱۰۳۱ مورخ ۹۹/۹/۱۵ (عدم احراز شرایط تشخیص مالیات به طور علی الراس پس از مردودی دفاتر مودی)

بموجب رای دیوان عدالت اداری ، عدم احراز شرایط تشخیص مالیات به طور علی الراس پس از مردودی دفاتر مودی توسط هیات موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقم تشریح شد.

بخشنامه ۲۳۲/۴۰۶۴۵ مورخ ۹۹/۹/۱۷ (مشمولیت مقررات ارزش افزوده نسبت به اشخاص ارایه دهنده خدمات اعتباری تامین منابع مالی)

 اظهارنظر مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی درخصوص ؛مشمولیت مقررات ارزش افزوده نسبت به اشخاص ارایه دهنده خدمات اعتباری تامین منابع مالی با ماخذ سود و کارمزد…

اصلاح مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم

اطلاعیــه (قـابل توجــه اشخاص حـقیقـی و حـقــوقـی) - اصلاح مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم (تسهیل فرایند صدور شماره اقتصادی برای…