نرم افزارحسابداری صدگان

مرور رده

تازه های امور مالیاتی

چگونگی قطعی سازی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره های سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰

دستورالعمل موضوع حکم جزء ۱ بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در خصوص چگونگی قطعی سازی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره های سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰ ابلاغ شد.

لایحه مالیات بر انجام معاملات مکرر واحدهای مسکونی و اراضی با کاربری مسکونی

لایحه مالیات بر انجام معاملات مکرر واحدهای مسکونی و اراضی با کاربری مسکونی که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه ۱۴۰۲/۱/۳۰ هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، در…

تبصره ۲ اصلاحی ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون مالیات ها اصلاح شد

 تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ هیات وزیران درخصوص «اصلاح تبصره ۲ اصلاحی ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم» موضوع مصوبه قبلی به شماره  235129/…

مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ صاحبان مشاغل خودرویی تعیین شد

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ طی نامه شماره…