نرم افزارحسابداری صدگان

مرور رده

آيين نامه ماليات ارزش افزوده

تعیین حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی اصلاح شد

 به تصویبنامه موضوع تعیین حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی (گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ) عبارتی…