حسابان وب

مرور رده

آيين نامه ماليات ارزش افزوده

دادنامه ۲۸۳۱ مورخ۱۴۰۰/۱۰/۲۸(ابطال بخشنامه مالیاتی در خصوص پرداخت مالیات ارزش افزوده قراردادهای خدماتی پشتیبانی)

قسمت اخیر بخشنامه شماره 98/98/210-28/11/1398 سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که « در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما…

فهرست خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی معاف از مالیات و عوارض اعلام شد

با امضای معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص فهرست خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی معاف از مالیات و عوارض، ابلاغ شد.

 مواعد اعتراض به برگ تشخیص باتوجه به قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده 

 مواعد اعتراض به برگ تشخیص، توافق با رئیس اداره امور مالیاتی، اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی (بدوی و تجدید نظر) بر اساس اصلاحات قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده بدین شرح…

مالیات و عوارض بر کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چگونه است؟

با عنایت به دایمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده ، شمول مالیات و عوارض بر کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که تولید داخل محسوب می شود وآن قسمت از کالای تولیدی که…

بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۷ مورخ۱۴۰۰/۱۰/۱۱(اجرای اصلاحات قانون مالیات های مستقیم مواد ۴٨ و ۵١ و ۵١ قانون مالیات بر ارزش افزوده /…

نحوه اجرای اصلاحات قانون مالیات های مستقیم موضوع مواد ۴٨ و ۵١ و ۵١ قانون مالیات بر ارزش افزوده در هیات های حل اختلاف مالیاتی بدین شرح میباشد.

نامه شماره ۲۰۰/۹۶۳۰ مورخ۱۴۰۰/۹/۶(نحوه اعمال معافیت های مالیاتی ارزش افزوده)

 در اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، اعمال معافیت های مالیاتی در خصوص مواد خوراکی منوط به اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذیصلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و…