نرم افزارحسابداری صدگان

مرور رده

قانون كار و بخشنامه مرتبط

حق حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف تعیین شد

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۱۹ به پیشنهاد شماره ۲۵۳۴۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (۴۹) قانون بودجه اصلاحی سال…

نظریه مشورتی قوه قضائیه درخصوص اوراق سفید امضاء(قابل توجه کارفرمایان وکارگران)

احتراماً به استحضار می رساند: کار فرمایان اعم از بخش صنعت و خدمات و کسبه و…. قراردادهایی را خارج از ضوابط قانون کار با کارگران منعقد می نمایند و طرفین نسبت به شرایط قرارداد با…

نظریه مشورتی درخصوص رسیدگی به دعاوی سازمان ها ونهاده هایی که آیین نامه استخدامی خاص دارند

مقدمه با عنایت به نامه شماره ۱۱۵/۲۰۴۱۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ مدیر کل محترم دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این اداره کل هفدهمین نظریه مشورتی خود را با…