مرور رده

سایر قوانین

بخشنامه ۱۹۲۳۶۳ مورخ ۹۹/۴/۲۲( نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی سال ۱۳۹۹)

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال ۱۳۹۹ و پیش‌بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد.

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۳۰۳۸مورخ ۹۹/۴/۱۴(بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورهای اداری ادامه بیمه به طور اختیاری)

بخشنامه تلخیص شماره 22 امور فنی بیمه شدگان در خصوص بخشنامه ها و دستورهای اداری ادامه بیمه به طور اختیاری توسط سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۲۸۷۸ مورخ ۹۹/۴/۱۰(میزان افزایش مستمری و کمک های جنبی قابل پرداخت از ابتدای سال ۹۹)

بخشنامه مذکور با عنوان بخشنامه شماره 75 مستمریها و در خصوص میزان افزایش مستمری و کمک های جنبی قابل پرداخت از ابتدای سال 99 توسط سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۳۰۶۴ مورخ ۹۹/۴/۱۵(اعلام دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹)

این بخشنامه بر مبنای تغییرات مندرج در مصوبه مورخ ۱۷ خردادماه شورای عالی کار در خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار…

تصویبنامه ۳۹۲۲۸/ت ۵۷۳۲۳ ه مورخ ۹۹/۴/۱۵(تکلیف دارندگان دستگاههای استخراج رمزارز (ماینر))

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۴/۰۸ هیات وزیران درخصوص "تکلیف دارندگان دستگاههای استخراج رمزارز (ماینر) نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود و دستگاههایی که تحت مالکیت آنها می باشد" طی نامه…

بخشنامه ۱۶۴۳۰۵ مورخ ۹۹/۴/۹(هرگونه استخدام دردستگاه‌هاي اجرايي داراي مقررات اداري و استخدامي خاص منوط به مجوز سازمان…

برابر با بند (ب) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور؛ هرگونه استخدام دردستگاه‌هاي اجرايي داراي مقررات اداري و استخدامي خاص منوط به مجوز سازمان اداري و استخدامي كشور شد.

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۹/۲۰۹۵ مورخ ۹۹/۳/۱۹(تلخیص، تجمیع و تنقیح ضوابط،بخشنامه هاو دستورهای اداری بیمه های توافقی)

بخشنامه تلخیص شماره 21 امور بیمه شدگان در خصوص تلخیص، تجمیع و تنقیح ضوابط،بخشنامه هاو دستورهای اداری بیمه های توافقی توسط سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.

بخشنامه ۴۸۶۹۲ مورخ ۹۹/۳/۳۱(ابلاغ مصوبه شورای عالی کار دراجرای بندهای ۷ و ۸ بخشنامه مزد سال ۹۹ درخصوص اعمال حقوق و دستمزد…

 مصوبه شورای عالی کار دراجرای بندهای ۷ و ۸ بخشنامه مزد سال ۹۹ درخصوص اعمال حقوق و دستمزد مصوب از اول تیر سال ۱۳۹۹ و بخشنامه های تبعی آن توسط وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی ابلاغ…