نرم افزارحسابداری صدگان

مرور رده

سایر قوانین

حق حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف تعیین شد

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۱۹ به پیشنهاد شماره ۲۵۳۴۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (۴۹) قانون بودجه اصلاحی سال…

بخشنامه افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری سال ۱۴۰۳ تامین اجتماعی

افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری سال ۱۴۰۳ تامین اجتماعی معاون محترم… مدیر کل محترم ستادی… مدیر کل محترم تأمین اجتماعی استان…. در اجرای مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون…

تصویب‌ افزایش حقوق بازنشستگان، ازکارافتادگان و وظیفه‌بگیران تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۳

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۱۲ به پیشنهاد شماره ۱۷۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تصویب کرد:

آیین نامه انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌ها اصلاح شد

هیئت وزیران در جلسه ۹/۲/۱۴۰۳ به پیشنهاد شماره ۱۵۴۵۰/۵۳۹۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۳ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: