نرم افزارحسابداری صدگان

مرور رده

سایر قوانین

اصلاح حق سنوات و لغو امکان استفاده از مرخصی بدون حقوق کارکنان قرارداد کار معین

بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۶/۰۵/۱۴۰۲ به استناد ردیف‌های (۴) و (۵) جزء (ب) ماده (۱۱۶) قانون…

برخی ازبندهای بخشنامه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاح شد

باتوجه به  اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی توسط مجلس شورای اسلامی ، برخی از بندهای بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران…