نرم افزارحسابداری صدگان

مرور رده

سایر قوانین

مصوبه افزایش مستمری مشمولین قانون تامین اجتماعی برقرار شده تا پایان سال ۱۴۰۱

توضیح سایت تازه های حسابداری: جهت دریافت متن مصوبه در قالب پی دی اف اینجا کلیک کنید. تصویبنامه درخصوص افزایش کلیه مستمری های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری…

قانون انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی

قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا  کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ ماده ۱ -اصطلاحات بکار رفته در این قانون در معانی مشروح ذیل…

نمونه آیین نامه انضباط کار

طبق ماده ۲۷ قانون کار هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در‌صورت اعلام نظر مثبت…