نرم افزارحسابداری صدگان

مرور رده

آيین نامه هاي قانون مالیاتها

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها(حاوی احکام مالیاتی)

توضیح سایت تازه های حسابداری: احکام مالیاتی قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را اینجا ببینید. ماده ۱- متن زیر به انتهای تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم…

اعلام مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰

توضیح سایت تازه های حسابداری: آموزش دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ را اینجا دریافت کنید. مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۲ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای…

قوانین مالیاتی مرتبط با تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع تبصره ماده ۱۰۰

 قوانین مالیاتی مرتبط با تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۲توسط  اداره امور مالیاتی استان آذربایجان غربی منتشر شد.