نرم افزارحسابداری صدگان

مرور رده

آيین نامه هاي قانون مالیاتها

مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودرو

مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای تولید داخل یا واردانی موضوع مواد (۲۸)، (۲۹) و (۳۰) قانون مالیات…

بخشنامه ۲۱۲/۱۸۳۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ (خسارت تاخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم)

 موضوع : ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002191107 مورخ 1402/08/23 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال اطلاق بند 7 بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 از…

آیین‌نامه اجرائی بند ۳ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌ها ابلاغ شد

در اجرای بند ۳ تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موضوع قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ مجلس شورای اسلامی و به منظور بهبود عملکرد و…