حسابان وب

مرور رده

آيین نامه هاي قانون مالیاتها

رای شماره‌ ۲۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸( ابطال بند ثالث ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتها)

رای شماره‌ ۲۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ثالث ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۸/۴/۲۵ ابلاغ شد.

رای شماره‌ های ۲۷۲ و ۲۷۳ مورخ۱۴۰۰/۲/۲۸(ابطال جزء ب از بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ سازمان امور مالیاتی)

رای شماره‌ های ۲۷۲ و ۲۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

رای شماره‌ ۲۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱(ابطال ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم)

رای شماره‌ ۲۴۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزارت امور اقتصادی و…

نحوه اعمال معافیت تبصره ۵ ماده ١٠۵ قانون مالیاتها/تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی

 اظهارنظر دفتر حسابرسی مالیاتی درخصوص نحوه اعمال معافیت تبصره ۵ ماده ١٠۵ قانون مالیاتهای مستقیم/تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت مقرر…

بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۳۹ مورخ۱۴۰۰/۶/۱(تمدید یک هفته ای مهلت تسیلم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری تا تاریخ…

 با عنایت به تعطیلات شش روز اخیر و به استناد مصوبه روز شنبه مورخ 30 مردادماه ستاد ملی مدیریت کرونا، این مهلت به مدت یک هفته دیگر تمدید شد تا مودیان محترم مالیاتی فرصت بیشتری برای…

بخشنامه ۲۳۰/۲۸۹۹۸ مورخ۱۴۰۰/۵/۲۳(نکات ضروری به منظور رفع ابهام در خصوص تعیین تکلیف اظهارنامه های عملکرد سال ۱۳۹۸)

نکات ضروری به منظور رفع ابهام در خصوص تعیین تکلیف اظهارنامه های عملکرد سال ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی در بخشنامه سازمان امورمالیاتی اعلام شد.

مالیات درآمد کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده در رسانه های کاربر محور

 بخشنامه مورخ ١٩ /۵/ ١۴٠٠موضوع دستورالعمل اجرایی بند ذ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در ارتباط با درآمد کاربران دارای بیش از پانصد هزار دنبال کننده در رسانه های کاربر محور ابلاغ شد.…

ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده ١۶٩مکرر

توضیح سایت تازه های حسابداری: این بخشنامه ابطال شد.لطفا اینجا کلیک کنید. صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده ١۶٩ مکرر قانون…

بخشنامه ۲۱۰/۲۷۵۵۸ مورخ۱۴۰۰/۵/۱۳(مهلت رسیدگی به فهرست معاملات فصلی ماده ۱۶۹)

 پاسخ مورخ ۱۳/ ۵/ ۱۴۰۰ معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی به استعلام مورخ ۲۶/ ۴/ ۱۴۰۰ امور مالیاتی شهر و استان تهران در خصوص مهلت نهایی رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹…

پاسخ به استعلام سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت کمک هزینه های رفاهی

توضیح سایت تازه های حسابداری: برای این بخشنامه وزارت کار , در تاریخ 6 شهریور بخشنامه پیرو وتکمیلی صادر شده است. لطفا اینجا کلیک کنید.  معاون وزیر  تعاون ، کار و رفاه اجتماعی …

تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نیز تمدید مهلت های رسیدگی سنوات قبل

تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد  ۸۰ و ۱۱۰ و ... قانون مالیات های مستقیم و نیز تمدید مهلت های رسیدگی سنوات قبل طی بخشنامه سازمان امورمالیاتی ابلاغ شد.

ضرورت حضور کارمندان با توجه به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه

ضرورت حضور کارمندان مربوطه از روز جمعه ۲۹/ ۵/ ۱۴۰۰ لغایت یکشنبه ۳۱/ ۵/ ۱۴۰۰ تا ساعت ۲۰ در محل کار خودبا توجه به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و املاک اجاری…