مرور رده

آيین نامه هاي قانون مالیاتها

تصویب نامه ۵۷۸۰۸/۱۳۱۸۴۲ مورخ ۹۹/۱۱/۱۵ (دسترسی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به اطلاعات مالی شرکت ها و مؤسسات در اختیار…

با امضای معاون اول رئیس جمهور، مجوز دسترسی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به اطلاعات مالی شرکت ها و مؤسسات در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۸۷ مورخ ۹۹/۱۱/۱۹ ( ابلاغ دادنامه ۱۱۳۰۸ در خصوص تغییر نشانی اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل)

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر جزء ۳ بند ب بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸…

دادنامه ۱۳۵۴ مورخ ۹۹/۱۱/۱۹ (هزینه قابل قبول سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و یانکهای خارجی)

دیوان عدالت اداری ، رای نهایی درخصوص هزینه قابل قبول سود و کارمزد پرداختی توسط تسهیلات گیرندگان ایرانی به سرمایه گذاران و یانکهای خارجی را ابلاغ کرد.

جابجایی محل کسب، تاثیری در برخورداری از معافیت های مالیاتی ندارد.

طبق رای اخیر دیوان عدالت اداری، مقررات سازمان امور مالیاتی که با جابجایی ملک تجاری، برخی معافیت های مالک حذف می شدند، باطل شده و جابجایی محل کسب، تاثیری در برخورداری از معافیت های…

دادنامه شماره ۱۶۳۶ مورخ ۹۹/۱۱/۷ (ابطال قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام)

بموجب رای دیوان عدالت اداری ،  فرازی از بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ سازمان امورمالیاتی درخصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام ابطال شد.

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۲۲ مورخ ۹۹/۱۱/۲۷(دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی)

توضیح سایت تازه های حسابداری: - خلاصه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتها در خصوص ترتیب رسیدگی را اینجا دریافت کنید. - خلاصه بندهای ۱ تا ۳ دستورالعمل حسابرسی مالیاتی…

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۸۸ مورخ ۹۹/۱۱/۱۹ ( احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت)

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت طی نامه ۲۰۰/۹۹/۸۸ مورخ ۹۹/۱۱/۱۹ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

اطلاعیه جدید سازمان امورمالیاتی درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ارائه‌ی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده

سازمان امورمالیاتی در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتها ، اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ارائه‌ی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و تغییرات سقف ریالی اشخاص مشمول رابرای اجرا از سال ۱۴۰۰ اعلام…

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۸۱ مورخ ۹۹/۱۱/۱ (تعیین ارزش معاملاتی توسط کمیسیون تقویم املاک برای هرسال)

بخشنامه مورخ ۱/ ۱۱/ ۱۳۹۹ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی درخصوص نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ ۲۰/ ۷/ ۹۹ مبنی بر؛تعیین ارزش معاملاتی توسط کمیسیون تقویم املاک برای…

بخشنامه‌ ۲۰۰/۹۹/۸۰ مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ (تمدید اعتبار فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده ۹۲ و۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم)

 با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته ملاک عمل در اجرای مقررات مواد۹۲ و۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم بدین وسیله اعلام می دارد:

کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات

به موجب بخشنامه مالیاتی مورخ ۱۴/ ۵/ ۱۳۹۸ چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی…