حسابان وب

مرور رده

قانون تجارت

فراهم شدن امکان انتخاب تصمیم با عنوان « تبدیل نوع شرکت» در سامانه جامع ثبت شرکتها

با عنایت به تصویب و ابلاغ دستورالعمل ثبت تبدیل شرکتهای تجاری از سوی مقام عالی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پیرو هماهنگی های به عمل آمده اقدامات لازم جهت انتخاب تصمیم مذکور…

نامه شماره ۷/۹۸/۶۴۳ مورخ ۹۸/۱۰/۳۰ (تغییر نماینده شخص حقوقی نیاز به اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت ها ندارد.

بموجب مکاتبه اداره حقوقی قوه قضاییه ، تغییر نماینده شخص حقوقی در هیات مدیره به معنی تغییر هیات مدیره نبوده و نیاز به اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت ها ندارد.