مرور رده

مقالات تخصصي

بازی بانک‌ها در زمین اقتصاد

عباس هشی بانک تامین مالی واسطه بین دارنده پول و گیرنده پول است. دارنده پول کسی است که سرمایه مالی در اختیار دارد اما نمی‌داند که سرمایه در اختیارش را در چه محلی سرمایه‌گذاری کند…

واریز سود، ظرفیت قانونی و پیشنهاد تعدیل مفاد ماده ۲۱ دستورالعمل انضباطی ناشران

احمد حاتمی- حسابدار رسمی و مدیر حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار برای جلوگیری از تکرار عدم پرداخت در موعد سود سهام اقدامات لازم را انجام دهد تا در سال مالی بعد شاهد این رویه…