نرم افزارحسابداری صدگان

مرور رده

مقالات تخصصي

اشتغال مخرب

غلامرضا سلامی در ادبیات اقتصادی یکی از تعریف‌های بیکاری پنهان، اشتغال اشخاص در کاری است که با وصف ایجاد درآمد برای آنها، تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور ندارد.

آیا تقاضای بازاردررشته‌ی حسابرسی و ظرفیت دانشگاه‌ها با یکدیگر همخوانی دارند؟

مراکز آموزش عالی کشور هر ساله اقدام به جذب و پذیرش دانشجو در رشته‌ی حسابرسی می‌کنند. حال این سؤال مطرح است که آیا تقاضای بازار و ظرفیت دانشگاه‌ها با یکدیگر هم‌سانی دارند یا خیر؟…

روزگار تیره‌ی حسابرسی

غلامحسین دوانی  چگونه امکان دارد «درآمد به‌ازای شریک» برخی مؤسسات فاقد رتبه‌بندی بورس و یا دارای آخرین رتبه‌بندی جامعه در مقایسه با مهم‌ترین مؤسسه‌ی حسابرسی کشور بیشتر باشد؟ یا…

مالیات بر فقر

دکتر غلامرضا سلامی در چند روز گذشته رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه در توجیه افزایش ۵۰ درصدی مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به بودجه سال گذشته، چندین بار گفته است بخش مهمی از این…

ویرانگری مالیاتی

سید‌حسن مرتضوی‌کیاسری نظام مالیاتی توسعه‌یافته، نشانه توسعه نیست، بلکه محصول توسعه است. وضع چنین ساختار مالیاتی برای اقتصاد ایران، مانند این است که برای بیمار نحیف، داروی شخص فربه…

دیلم مالیات

غلامحسین دوانی (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) به تازگی دولت لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم را به تاریخ 17 آبان 1402 تسلیم مجلس کرده است. پیشینه این لایحه به دولت…