حسابان وب

مرور رده

مقالات تخصصي

مالیات بر توهم

غلامرضا سلامی در اواخر دولت یازدهم برآوردی نه چندان قابل اعتماد، نشان داد که در ایران۵/ ۲میلیون خانه خالی وجود دارد. هرچند این آمار پایه علمی نداشت یا مبنای آن اعلام نشد اما همین…

مالیات سبز یا جریمه سیاه؟

عباس عبدی این گزاره از کنفوسیوس فیلسوف چینی زیاد تکرار شده است که: «هر ظلمی در جهان از ظلم بر کلمات آغاز می‌شود.» جمله عجیبی است و ما اکنون با پوست و گوشت و استخوان خود آن را…