حسابان وب

مرور رده

مقالات تخصصي

انتخابات جامعه حسابداران

غلامحسین دوانی عضو شورای ادوار جامعه حسابداران رسمی براساس مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران هر سه‌سال ‌یکبار انتخابات تعیین اعضای شورای‌ عالی جامعه صورت می‌گیرد و بر همین اساس…

چرا دروغ می‌گوییم؟

غلامحسین دوانی- عضوشورای ادوار جامعه حسابداران رسمی ایران فصل انتخاب دوره هشتم شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران فرا رسیده است. هر شخص و گروهی بنا به سلائق خود شعار و گفتارهای…

تحریف در ادبیات فساد

سید‌‌حسن مرتضوی‌کیاسری - حسابدار رسمی مرور سیر تکاملی فساد در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد در استراتژی نسل اول فسادها، تاکتیک قربانی و در نسل دوم (فسادهای هزار میلیاردی) تاکتیک فرار…

بررسی پرونده «۹۲‌ همتی»

غلامرضا سلامی موضوع تخلف مالی۹۲‌هزار ‌میلیارد‌تومانی ارائه‌شده در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس در مورد عملکرد یک بازه زمانی حدود ۵/ ۲ساله مجتمع فولادمبارکه اصفهان، در چند روز…

حقوق شهروندی و حرفه حسابرسی

غلامحسین دوانی- حسابدار رسمی خدمات عمومی در همه جای دنیا مشمول نظارت خاص هستند؛ زیرا این خدمات عموما با جان، مال یا حقوق شهروندان مرتبطند که در حقوق شهروندی به «منافع عمومی» موسوم…

آیا حسابرسان متهمان به سستی، ضعف و ناکارائی در مبارزه با فساد و نادرستی‌ها هستند؟

ناصر محامی مدت‌های مدیدی اســت حسابرسان و اعضا جامعه حسابداران رسمی، شاید از آنجا که دارای پشتوانه کافی نزد سیاســتمداران، مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر و همینطور نهاد قدرت نیســتند…

مالیات و آب‌نبات

محمد فاضلی - جامعه‌شناس مردم ایران و مردم سوئد با هم فرق دارند؟ طبیعی است که بپرسیم به چه جهت فرق دارند. اول قصه‌اش را بخوانیم تا به فرق مردم ایران و سوئد برسیم.

به داد حرفه حسابرسی برسید

 عباس وفادار رییس‌جمهور محترم و رییس مجلس محترم، حرفه حسابرسی مستقل یکی از ارکان اساسی هر جامعه‌ای است. حسابرسان از این جهت برای جامعه مهم هستند که می‌توانند به گونه‌ای بی‌طرفانه…

نقطه‌ی ایست سود طلبی

غلامحسین دوانی موضوع توسعه پایدار و مسائل زیست‌محیطی و همچنین اندیشه رفاه اجتماعی در قالب محتوای علمی و جدید آن دستاورد صنعتی‌شدن جوامع بشری است. مبارزات تهیدستان در جوامع کار و…

حرفه حسابرسی بر سر دوراهی

محمد نورزاد دولت‌آبادی حسابرسی یا نظارت در روزهای اخیر به بهانه شروع انتخابات دوره هشتم جامعه حسابداران رسمی ایران، شور و حال و قیل و قالی در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده…