مرور رده

مقالات تخصصي

نهادسازی در سطوح خرد و کلان

ناصر محامی پژوهشگر و حسابدار رسمی حسابداری و گزارشگری مالی یک نظام و سازوکار اطلاعاتی است که همانند هر نظام اطلاعاتی دیگری زمانی موفق و کارآتلقی می‌شود که بتواند در موقع مناسب به…

مسوولیت هیات‌مدیره در تنظیم، تصمیم و تصویب از دیدگاه قانون تجارت

عباس وفادار- حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری محمدکاظم تقدیر- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی چندی است که شاهد بحث همکاران حسابدار در گروه‌ها و کانال‌های تخصصی در مورد…

تضمین استقلال حرفه‌ای

سیدمحمدرضا بنی فاطمی کاشی - عضو کمیته کنترل‌کیفیت حسابرسی جامعه حسابداران و بورس حرفه حسابرسی نقش مهمی در شفافیت، حساب‌خواهی و مبارزه با فساد در راستای حرکت به سمت توسعه پایدار…