نرم افزارحسابداری صدگان

مرور رده

اخبارحسابداری

کلیه اطلاعیه های ماده ۲۷۲ ق.م.م جهت اجرا برای سنوات ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۳

باتوجه به اطلاعیه ماده ۲۷۲ ق م م موضوع افزایش حد نصاب الزام تهیه و ارایه صورتهای مالی درسال 1403، کلیه اطلاعیه های ماده ۲۷۲ ق.م.م جهت اجرا برای سنوات ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۳درجدول زیرخلاصه…