مرور رده

اخبارحسابداری

نامه شماره ۹۹/۲۴۸۹۷۰ مورخ۹۹/۲/۲۱(شرکت در مناقصات دولتی و شهرداری ها برای موسسات حسابداری مجاز است)

طی نامه جامعه حسابداران رسمی ایران ، موسسات و شرکتهای حسابداری مانعی  جهت شرکت در مناقصات دولتی ، دستگاههای اجرایی و شهرداری ها برای انجام امور حسابداری آنها ندارند.

بخشنامه ۹۹/۲۲۷۱۲۶ مورخ ۹۹/۷/۱۵ (مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی در شبکه بانکی کشور)

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی در شبکه بانکی کشور منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۹ طی نامه شماره ۹۹/۲۲۷۱۲۶ مورخ ۹۹/۰۷/۱۵ توسط مدیریت کل مقررات،…

دادنامه ۷۸۵- ۷۸۶ مورخ ۹۹/۷/۶ (ابطال بند ۸ بخشنامه بانک مرکزی درخصوص عدم امکان ممنوع الخروج نمودن مدیران اشخاص حقوقی…

دادنامه شماره ۷۸۵ -۷۸۶ مورخ یکشنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 8 بخشنامه شماره 337794؍95-25؍10؍1395 بانک مرکزی مبنی بر عدم امکان ممنوع الخروج…