حسابان وب

مرور رده

اخبارحسابداری

تشریح جزء ۸ بند ی تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰در خصوص اظهار نظر حسابرس

سازمان حسابرسی  جزء ۸ بند ی تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ در خصوص اظهار نظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی شرکتهایی که مکلف به ارائه کالا و خدمات به قیمت تکلیفی می باشند را تشریح کرد.

پیشنهاد تغییر در استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش دولتی

هیأت استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش دولتی، به‌منظور بهبود جنبه‌های مختلف حسابداری بخش دولتی در سراسر جهان چهار پیشنهاد جدید منتشر کرد. پیش‌نویس استانداردهای در معرض تغییر،…