حسابان وب

مرور رده

قوانين عمومي

بخشنامه ۸۸۹۴۱ مورخ۱۴۰۰/۳/۲۷(اعلام فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده مشمول حمایتهای اقتصادی سال ۱۴۰۰)

پیرو بخشنامه 81128 مورخ 1400/3/20 بانک مرکزی درخصوص اعلام فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده مشمول حمایتهای اقتصادی سال ۱۴۰۰ طی نامه شماره ۰۰/۸۸۹۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ توسط…

تکالیف قانونی به ارائه امکانات اعم از نقدی و غیر نقدی به بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران

در اجرای تبصره ۲ ماده هفت  و ماده ۱۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب نامه ۴/۲/۱۴۰۰ هئیت وزیران، دستگاههای اجرایی موظفند در حدود تکالیف قانونی به ارائه امکانات…

بخشنامه ۸۱۱۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۰(تسهیلات دریافتی مربوط به کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا)

بخشنامه 88941 مورخ1400/3/27(اعلام فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده مشمول حمایتهای اقتصادی سال ۱۴۰۰) را اینجا ببینید. بخشنامه بانک مرکزی درخصوص تسهیلات دریافتی مربوط…