نرم افزارحسابداری صدگان

باب سوم ماليات بردرآمد-فصل چهارم :ماليات بردرآمد مشاغل(مواد۹۳ تا ۱۰۴)

283 47,465

حسابداراپ

ماده ۹۳ : درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصل هاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد مشاغل مي باشد .

تبصره : درآمد شركت هاي مدني ( اعم از اختياري يا قهري ) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي مضاربه در صورتي كه عامل ( مضارب ) يا صاحب سرمايه شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل مي باشد .

ماده ۹۴ : درآمد مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاكات .

ماده ۹۵ : صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مكلف اند اسناد و مدارك مثبته كافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگاهداري كنند . صاحبان مشاغل از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات به گروه هاي زير تقسيم مي شوند :

.
الف : صاحبان مشاغلي كه به موجب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند و بايد دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري كنند .

.
ب : صاحبان مشاغلي كه بر حسب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه مي باشند . نمونه هاي دفاتر مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي گردد و در دسترس قرار مي گيرد .

.
ج : صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندهاي (الف) و (ب) فوق نيستند مكلف اند صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط و نمونه هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور نگاهداري كنند .

تبصره ۱ : سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت تا پايان دي ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهاي (الف) و (ب) ماده (۹۶) و مشمول از آغاز سال بعد را تهيه و از طريق تشكل هاي صنفي و درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه هاي كثرالانتشار به موديان اعلام مي دارد .

تبصره ۲ : آيين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي براساس نوع فعاليت و همچنين رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري توسط سازمان امور مالياتي كشور با كسب نظر از جامعه حسابداران رسمي تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد .

ماده ۹۶ :
الف : صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (۹۵) اين قانون عبارتند از :
۱- دارندگان كارت بازرگاني و كليه وارد كنندگان و صادركنندگان
۲- صاحبان كارخانه ها و واحدهاي توليدي كه براي آنها جواز تأسيس و پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذيربط صادر شده يا مي شود.
۳- بهره برداران معادن
۴- صاحبان موسسات حسابرسي , حسابداري و دفترداري , خدمات مالي و ارائه دهندگان خدمات مديريتي , مشاوره اي , انفورماتيك , رايانه اي اعم از سخت افزاري و نرم افزاري و طراحي سيستم
۵- صاحبان مراكز آموزشي و پرورشي , آموزشگاه هاي آزاد , مدارس غيرانتفاعي , دانشگاهها و مراكز آموزش عالي
۶- صاحبان بيمارستانها , زايشگاهها , آسايشگاهها , درمانگاهها و خانه هاي سالمندان
۷- صاحبان هتلها و هتل هاي سه ستاره و بالاتر
۸- بنكداران , عمده فروشها , فروشگاه هاي بزرگ , واسطه هاي مالي , نمايندگان توزيع كالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها
۹- نمايندگان موسسه هاي تجاري و صنعتي , اعم از داخلي و خارجي
۱۰- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوري , زميني , دريايي و هوايي اعم از مسافري يا باربري
۱۱- صاحبان موسسات مهندسي و مهندسي مشاور
۱۲- صاحبان موسسات تبليغاتي و بازاريابي
ب : صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده (۹۵) اين قانون عبارتند از :
۱- صاحبان كارگاه هاي صنعتي
۲- صاحبان مشاغل ساختماني , تأسيسات فني و صنعتي , نقشه كشي , نقشه برداري , محاسبات فني و نظارت
۳- چاپخانه داران,ليتوگرافها,صحافها , ارائه دهندگان خدمات چاپ وگرافيستها
۴- صاحبان مراكز ارتباطات رايانه اي
۵- وكلا ,كارشناسان ,مترجمان رسمي دادگستري,مشاوران حقوقي , حسابداران رسمي(از اين رديف حذف و به ردیف (۴)بند (الف)ماده مذکور اضافه شد) و اعضاي سازمان هاي نظام مهندسي
۶- محققان , پژوهش گران و كارشناسان آزادكه به تهيه و ارائه طرح هاي تحقيقاتي اشتغال دارند.
۷- دلالان , حق العمل كاران و كارگزاران
۸- صاحبان مراكز فرهنگي , هنري , فرهنگسراها , كانون هاي حرفه اي و انجمن هاي صنفي و تخصصي
۹- صاحبان سينماها , تماشاخانه ها و مكان هاي تفريحي و ورزشي
۱۰- صاحبان مشاغل فيلم برداري , دوبلاژ , مونتاژ و ساير خدمات سينمائي
۱۱- پزشكان و دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به حرفه دامپزشكي اشتغال دارند.
۱۲- صاحبان آزمايشگاهها , راديولوژي ها , فيزيوتراپي ها , سونوگرافي ها , الكتروانسفالوگرافي ها , سي تي اسكن ها , سالن هاي زيبايي و ديگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتي و طبي و غيرطبي
۱۳- صاحبان ميهمان سراها , ميهمان پذيرها و مسافرخانه ها
۱۴- صاحبان تالارهاي پذيرايي , رستوران ها , تهيه كنندگان غذاهاي آماده , ارائه دهندگان خدمات پذيرائي و كرايه دهندگان ظروف
۱۵- صاحبان دفاتر اسناد رسمي
۱۶- صاحبان تعميرگاه هاي مجاز و اتو سرويسها
۱۷- صاحبان نمايشگاه ها و فروشگاه هاي اتومبيل و بنگاه هاي معاملات املاك و آژانس هاي كرايه اتومبيل
۱۸- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر
۱۹- عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات

تبصره ۱ : سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت مي تواند هر يك از مشمولان بند(ب) اين ماده را به رعايت مقررات موضوع بند (الف) اين ماده ملزم نمايد مشروط بر آن كه مراتب كتبا تا پايان دي ماه هر سال به موديان فوق ابلاغ گردد . موديان اخيرالذكر از اول سال بعد مكلف به اجراي آن مي باشند .

————————————————————————————————————————————————

روزنامه رسمي شماره ۱۸۶۱۴ مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۷

شماره ۱۱۰۸۷۸

مورخ ۲۹ /۱۰ /۱۳۸۷

روزنامه رسمی کشور

بدینوسیله اطلاعیه فهرست مشاغل افزوده شده به بند (ب) ماده ۹۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ وتغییر تکالیف قانونی حسابداران رسمی از بند (ب) به بند (الف) ماده ۹۵ قانون مذکو ر به پیوست جهت درج در آن روزنامه ارسال می گردد.

.

رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور

علی اکبر عرب مازار

.

در اجرای تبصره یک ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ فهرست مشاغل مشروحه زیر به بند ب ماده ۹۶ قانون یاد شده اضافه می گردد واز ابتدای سال ۱۳۸۸کلیه تکالیف مقرر در بند ب ماده ۹۵ قونون موصوف حسب مورد برای صاحبان مشاغل اضافه شده نیز لازم الاجراخواهد بود:

۱- صاحبان داروخانه ها ، اعم از انسانی ودامی ، لابراتوارها ی دندانسازی ، مراکز ترک اعتیاد مؤسسات ترمیم وکاشت مو، سازندگان اعضای مصنوعی ، مراکز بینایی سنجی وشنوایی سنجی ، مشاوره ژنتیک ،مشاوره روانسنجی وروانشناسی ، دفاتر خدمات پرستاری ، مامائی ومراکز خدمات آمبولانس به فهرست مشاغل یادشده ردیف ۱۲بند ب اضافه می گردد.

۲- فروشندگان مصالح ساختمانی دارنده عاملیت فروش یا توزیع ( سیمان ، گچ وسایر مصالح ساختمانی )به فهرست مشاغل ردیف ۱۹ بند ب اضافه می گردد .

۳- مشاغل زیر به عنوان ردیف ۲۰ الی ۲۷ به بند ب ماده ۹۶ مذکور اضافه می گردد:

ردیف ۲۰- صاحبان دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه وآژانس های پستی )، صاحبان دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس +۱۰)ودفاتر خدمات الکترونیک شهر .

ردیف ۲۱- صاحبان جایگاههای اختصاصی فرآورده های نفتی وگاز (پمپ های بنزین وگازوئیل وگاز ).

ردیف ۲۲-صاحبان مهدهای کودک وپیش دبستانی .

ردیف۲۳-ناشران وصاحبان مؤسسات انتشاراتی .

ردیف۲۴-صاحبان دفاتر خدمات پیک موتوری .

ردیف۲۵- صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی وجهانگردی .

ردیف ۲۶-شیرینی فروشان وقنادی های دارای کارگاه .

ردیف ۲۷-صاحبان کارگاه های تولیدنان های حجیم ، فانتزی وصنعتی .

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور

.

پندار سیستم

اطلاعیه

دراجرای تبصره یک ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ عبارت حسابداران رسمی از ردیف (۵)بند (ب)ماده ۹۶ قانون موصوف حذف وبه ردیف (۴)بند (الف)ماده مذکور اضافه می گردد.لدا از ابتدای سال ۱۳۸۸ کلیه حسابداران رسمی مکلف به رعایت مقررات بند (الف)ماده ۹۵ قانون فوق الاشاره خواهند بود.

.

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور

————————————————————————————————————————————————

تبصره ۲: منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بهره برداري از موسسات به حساب آنان انجام مي شود .

تبصره ۳ : مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليت هاي شغلي ديگر موضوع اين فصل مي باشند مكلف اند براي كليه فعاليت هاي شغلي خود طبق مقررات اين قانون عمل كنند .

ماده ۹۷ : در موارد زير درآمد مشمول ماليات مودي از طريق علي الرأس تشخيص خواهد شد :
۱: درصورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سودوزيان و ياحساب درآمد وهزينه و حساب سودوزيان , حسب مورد , تسليم نشده باشد.

۲: درصورتي كه مودي به درخواست كتبي اداره امورمالياتي مربوط ازارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد ( منظور از محل کارردرمورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها مي باشد مگر اين كه مودي قبلا مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر و اسناد و مدارك كتبا به اداره امور مالياتي مربوط اعلام نموده باشد . )
در اجراي اين بند هرگاه مودي از ارائه قسمتي از مدارك حساب خودداري نمايد چنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه هاي قابل قبول خودداري مي شود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي الرأس تعيين خواهد شد .
۳: درصورتي كه دفاترواسنادو مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر اداره امور مالياتي غيرقابل رسيدگي تشخيص شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين نامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در اين صورت مراتب بايد با ذكر دلايل كافي كتبا به مودي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هيأتي متشكل از سه نفر حسابرس منتخب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور احاله گردد . مودي مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هيأت مزبور نسبت به رفع اشكال رسيدگي و اداي توضيح كتبي در مورد نحوه رعايت موازين قانوني و آئين نامه حسب مورد اقدام نمايد و در هر حال هيأت مكلف است ظرف ده روز پس از انقضاي يك ماه فوق نظر خود را با توجيهات و دلايل لازم و كافي به اداره امور مالياتي اعلام نمايد تا براساس آن اقدام گردد . نظر هيأت با اكثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي كه در اقليت قرار گيرد بايد در صورت جلسه درج گردد . در مواردي كه هيأت نظر اداره امور مالياتي را در مورد غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر مودي مردود اعلام مي كند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي مالياتي نيز اعلام نمايد .

تبصره ۱: در اجراي بند (۳) اين ماده دو ماه به مهلت رسيدگي موضوع ماده (۱۵۶) اين قانون اضافه مي شود .

تبصره ۲ : هرگاه طبق اسناد و مدارك ابراز ي يا به دست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مودي وجود داشته باشد , اداره امور مالياتي مكلف است درآمد مشمول ماليات را براساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر , حسب مورد , تعيين كند , در صورت داشتن درآمد ناشي از فعاليت هاي مكتوم كه مستند به دلايل و قراين كافي باشد , درآمد مشمول ماليات آن فعاليتها همواره از طريق علي الرأس تشخيص داده و به درآمد مشمول ماليات مشخص شده قبلي افزوده و مأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد .

ماده ۹۸ : در موارد تشخيص علي الرأس , اداره امور مالياتي بايد پس از تحقيقات و بررسي هاي لازم و كسب اطلاعات مورد نياز از مراجع مختلف اعم از دولتي يا غيردولتي ابتدا قرينه و يا قرائن مذكور در اين قانون را كه متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت مودي باشد انتخاب و دلايل انتخاب نوع قرينه يا قرائن و رقم آنها را با توجيه مافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد و سپس با اعمال ضريب يا ضرايب مقرر در قرينه يا قرائن انتخابي درآمد مشمول ماليات مودي را تعيين نمايد . در صورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضريب به دست مي آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود .

ماده ۹۹ :قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده (۷۶) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحيه هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از تاريخ تصويب اين قانون مي باشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهاردرصد ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون فوق الذكر خواهند بود .

تبصره : قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده (۷۶) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحيه هاي بعدي كه پيشنهاد آنها از تاريخ ۳/۱۲/۱۳۶۶ لغايت ۲۹/۱۲/۱۳۶۷ تسليم گرديده از لحاظ تعيين درآمد مشمول ماليات تابع مقررات اين قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ ماليات بردرآمد عملكرد منتهي به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالياتي مقرر در سال مزبور خواهند بود .

ماده ۱۰۰ : موديان موضوع اين فصل قانون مكلف اند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت هاي شغلي خود را در يك سال مالياتي براي هر واحد شغلي يابراي هر محل جداگانه طبق نمونه اي كه وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد تنظيم و تا آخر تيرماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات متعلق را به نرخ مذكور در ماده (۱۳۱) اين قانون پرداخت نمايند .

تبصره ۱ : در مورد كارگاهها و واحدهاي توليدي كه نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند محل ديگر را اقتضا نمايد مودي مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از فعاليت خود را طي يك اظهارنامه به اداره امور مالياتي محل وقوع كارگاه يا واحد توليدي تسليم نمايد .

تبصره ۲ : در مورد مشمولين اين فصل كه داراي محل ثابت براي شغل خود نمي باشند , محل سكونت آنها از لحاظ تسليم اظهارنامه محل شغل تلقي مي گردد .

تبصره ۳ : در شركت هاي مدني تسليم اظهارنامه توسط يكي از شركا موجب اسقاط تكليف ساير سركا نخواهد بود . اين امر مانع از تسليم اظهارنامه مشترك نمي باشد .

تبصره ۴ : اظهارنامه مالياتي موديان موضوع اين فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه يا خلاصه وضعيت درآمد و هزينه , حسب مورد طبق نمونه هايي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي شود خواهد بود .

تبصره ۵ : سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در مورد بعضي از منابع اين فصل در هر سال و در نقاطي كه مقتضي بداند درآمد مشمول ماليات تمام يا برخي از موديان مشمول بند (ج) ماده (۹۵) اين قانون را بانظر اتحاديه مربوط تعيين و ماليات متعلقه را كه قطعي خواهد بود وصول نمايد و در مواردي كه معلوم شود از اول يك سال مالياتي يا در اثناي آن مودي ترك كسب نموده و يا به عللي خارج از اختيار وي قادر به انجام كار نبوده است و اين امر مورد تأئيد هيأت حل اختلاف مالياتي قرار گيرد درآمد مشمول ماليات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و ماليات متعلقه وصول خواهد شد .

– بخشنامه ۶۵۷۸/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۳۱(تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم با نظر اتحادیه ذی ربط)

ماده ۱۰۱ : درآمد سالانه مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل كه اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات اين فصل در موعد مقرر تسليم كرده اند تا ميزان معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ هاي مذكور در ماده (۱۳۱) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود . شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملكرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاري است .

تبصره : در مشاركت هاي مدني اعم از اختياري و قهري شركا حداكثر از دو معافيت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و باقي ماندة سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود . شركايي كه با هم رابطة زوجيت دارند از لحاظ استفاده از معافيت در حكم يك شريك تلقي و معافيت مقرر به زوج اعطا مي گردد . در صورت فوت احد از شركا وراث وي به عنوان قائم مقام قانوني از معافيت مالياتي سهم متوفي در مشاركت به شرح فوق استفاده نموده و اين معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و از درآمد سهم هركدام كسر خواهد شد

ماده :۱۰۲ در مضاربه , عامل ( مضارب ) مكلف است در موقع تسليم اظهارنامه علاوه بر پرداخت ماليات خود ماليات درآمد سهم صاحب سرمايه را بدون رعايت معافيت ماده ۱۰۱ اين قانون كسر و به عنوان ماليات علي الحساب صاحب سرمايه به حساب مالياتي واريز و رسيد آن را به ادارة امور مالياتي ذيربط و صاحب سرمايه ارائه نمايد . تبصره در صورتي كه صاحب سرمايه بانك باشد تكليف كسر ماليات صاحب سرمايه از عامل يا مضارب ساقط است .

ماده ۱۰۳ : وكلاي دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي كنند مكلف اند در وكالت نامه هاي خود رقم حق الوكاله ها را قيد نمايند و معادل پنج درصد آن بابت علي الحساب مالياتي روي وكالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير باشد :
الف : در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله .
ب – در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانونا لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق الوكاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكاله مقرر در آيين نامه حق الوكاله براي هر مرحله .
ج: در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مواد حكم بند ( الف ) اين ماده .
د – در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غيرقضايي رسيدگي و حل و فصل مي شود و براي حق الوكاله آنها تعرفه خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق الوكاله صرفا از لحاظ مالياتي به شرح زير :
تا ده ميليون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ريال مابه الاختلاف , پنج درصد , تا سي ميليون ( ۳۰۰۰۰۰۰۰ ) ريال مابه الاختلاف , چهاردرصد نسبت به مازاد ده ميليون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ريال , از سي ميليون ( ۳۰۰۰۰۰۰۰ ) ريال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سي ميليون ( ۳۰۰۰۰۰۰۰ ) ريال منظور مي شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد . مفاد اين بند دربارة اشخاصي كه وكالتا در مراجع مذكور در اين بند اقدام مي نمايند ( ولو اين كه وكيل دادگستري نباشند ) نيز جاري است , جز در مورد كارمندان مودي يا پدر مادر برادر خواهر پسر دختر نواده و همسر مودي .

تبصره ۱ : در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آئين دادرسي مدني در هيچ يك از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالت هاي مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي و شهرداريها و موسسات وابسته به دولت و شهرداريها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالت نامه نمي باشند .

تبصره ۲ : وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي و شهرداريها و موسسات وابسته به دولت و شهرداريها مكلف اند از وجوهي كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت مي كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علي الحساب مالياتي وكيل ظرف ده روز به ادارة امور مالياتي محل پرداخت نمايند .

تبصره ۳ : در صورتي كه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالت نامه مربوط نخواهد بود .

تبصره ۴ : در مواردي كه دادگاهها حق الوكاله يا خسارت حق الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه مأخذ ابطال تمبر روي وكالت نامه قرار گرفته است تعيين نمايند مديران دفتر دادگاهها مكلف اند ميزان مورد حكم قطعي را به اداره امور مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گير د .

ماده ۱۰۴ – وزارتخانه ها , موسسات دولتي , شهرداريها , موسسات وابسته به دولت و شهرداريها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند ( الف ) ماده (۹۵) اين قانون مكلف اند در هر مورد كه بابت حق الزحمه پزشكي , هزينه هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي , داوري , مشاوره , كارشناسي , حسابرسي , خدمات مالي و اداري , نويسندگي , تأليف و تصنيف , آهنگ سازي , نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي , نقاشي و دلالي و حق العمل كاري , هرگونه حق الزحمه يا كارمزد ارائه خدمات به استثناي كارمزد پرداختي به( ” بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس” )، بانكها , صندوق تعاون و موسسات اعتباري غيربانكي مجاز , امورمربوط به نظافت اماكن و ابنيه , اجاره ماشين آلات اداري و محاسباتي , كليه خدمات و ارتباطات رايانه اي , اجاره هر نوع وسايل نقليه موتوري زميني , هوايي و دريايي , ماشين آلات و كارخانجات و سردخانه ها , انبارداري , نگاهداري و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهويه مطبوع , هر نوع كار ساختماني و تأسيسات فني وتأسيساتي , تهيه طرح ساختمانهاو تأسيسات , نقشه كشي , نقشه برداري , نظارت و محاسبات فني , (  “قرارداد” ) حمل و نقل و وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي كنند پنج درصد آن را به عنوان علي الحساب ماليات مودي ( دريافت كنندگان وجوه ) كسر و ظرف سي روز (حذف و نرخ اصلاح شد. )به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارند .
تسهيلات اعطايي بانكها از طريق قرارداد جعاله در امور مربوط به كشاورزي و تعمير و تكميل يك واحد مسكوني مشمول كسر ۵ % ماليات علي الحساب موضوع اين ماده نبوده و در اين گونه موارد بانكها مكلف اند رونوشت قرارداد جعاله تنظيمي با عامل را ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارند

تبصره ۱ : در مورد انجام امور مربوط به اين ماده چنانچه قراردادي تنظيم گردد كارفرما مكلف است ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالياتي محل با اخذ رسيد تنظيم نمايد .

تبصره ۲ : در مواردي كه منابع درآمد مذكور در اين ماده كلا از پرداخت ماليات معاف باشد كسر علي الحساب ماليات به شرح فوق به شرط استعلام قبلي و كسر نظر اداره امور مالياتي محل منتفي است .

تبصره ۳ : در مواردي كه وجوه مذكور در اين ماده در صندوق دادگستري و امثال آن توديع و يا وسيله مراجع اجرايي وصول و ايصال مي گردد توديع كننده مكلف به كسر ماليات نخواهد بود و انجام تكاليف مقرر در اين ماده به عهده متصدياني خواهد بود كه دستور پرداخت وجوه مذكور را صادر مي كنند .

تبصره ۴ : در مورد قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده (۷۶) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحيه هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشد كارفرما مكلف است طبق مقررات ماده مذكور عمل نمايد .

تبصره ۵ : سازمان امور مالياتي كشور تا پايان دي ماه هر سال فهرست ساير مواردي را كه بايد از آغاز سال بعد به امور مصرح در اين ماده اضافه شود , از طريق درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشور اعلام خواهد كرد .

ساير موارد يك

ساير موارد دو

سايرموارد سه

تبصره ۶ : سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در صورت خودداري پرداخت كنندگان وجوه موضوع اين ماده از انجام تكاليف مقرر , به آنها از پرداخت , از طريق عمليات اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم اين قانون , ماليات را وصول و در مورد كليه دستگاههاي اجرايي دولت , نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير سازمانها و موسساتي كه به نحوي از اعتبارات دولتي استفاده مي كنند و همچنين ساير دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است , از حساب بانكي آنها برداشت كند .

محل تبلیغ شما

283 نظرات
 1. غلامپور می گوید

  موارد اضافه شده قابل اجرا از اول سال ۱۳۸۹ به گروه شغلی ” ب ” و یک مورد جابجایی از گروه شغلی ” ب ” به گروه شغلی ” الف ” در متن قانونی فوق گنجانده نشده است .

 2. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر
  متن مذكور به قانون اضافه شد.
  بااحترام

 3. غلامپور می گوید

  عالی و احسنت از توجه و بررسی به نظرات …

 4. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  البته اينكه چرا اين الحاقيه ها در سايت سازمان امور مالياتي مشاهده نميشود جاي تعجب است.(شايد هم بنده موفق به مشاهده آن نشدم.)
  به هرحال از اطلاع رساني جنابعالي دوباره تشكر ميكنم.
  بااحترام

 5. elahe می گوید

  این سایت بصورت تخصصی نیست و همه مطلبی را در همه جا میتوان دید تکراری و بدون راهنمایی دقیق

 6. علی می گوید

  سلام . سایتتان بسیار عالی است . احتمالا خانم الهه تا حالا سایت تخصصی ندیدند که میگن ، سایتتان تخصصی نیست .

 7. محسن كاظمي می گوید

  لطفا اطلاعات را به روز كنيد ممنون

 8. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  اطلاعات خاصي مدنظر شماست؟
  آخرين مورد همين اصلاح ماده ي ۱۰۴ بود كه ويرايش شد.
  باتشكر

 9. بهمن می گوید

  با سلام

  بسیار ممنون و سپاسگزارم از اطلاع رسانی دقیق و بموقع سایت .

  فقط لطفاً توضیح بدهید که زمان اجرای این قانون از کی می باشد ؟

 10. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب و تشكر از اظهارلطف شما
  كدام قانون را مي فرمائيد؟
  بااحترام

 11. حامد می گوید

  با سلام _ از مدیریت محترم سایت بسیار سپاسگذارم بخاطر ارائه مطالب و زحمات ایشان.

 12. مدیر سایت می گوید

  با سلام و تشکر از اظهار لطف شما

 13. سمیه می گوید

  با تشکر از شما ،در صورت امکان راهنمایی کنید کسی که
  آموزشگاه زبان دارد و هیچ گونه حسابداری هم در آموزشگاه انجام نمیدهد فقط ماهیانه بابت هر ثبت نام۵% به عنوان مالیات به آموزش و پرورش میپردازد ولی دفتر مشاغل به وی تعلق گرفته، چگونه آن را پر کند .آیا باید دفتر روزنامه و کل هم داشته باشد؟وآیا باید سند حسابداری به عنوان اسناد مثبته داشته باشد؟

 14. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چنانچه با هماهنگي با واحد امورمالياتي خود ، دفاتر مشاغل دراختيار شماست ، خير ديگر نيازي به تنظيم دفاتر روزنامه و كل براي ارائه به مراجع قانوني نداريد.
  درتنظيم دفاتر مشاغل مي بايست به نحوي سوابق را نگهداري كنيد كه قابل عطف دادن به دفاتر باشد.
  براي آشنايي بيشتر آيين نامه تحرير دفاتر را مروركنيد.
  موفق باشيد.

 15. سید منصور کلیشادی می گوید

  با تشکر از سایت پر محتوی و نافعتان .موسسه چاپ و توزیع روزنامه محلی دارم(شخصیت حقیقی) اظهارنامه مالیاتی سال ۹۰ را بر اساس بند ب ارسال کردم دفاتر قانونی هم ندارم اخیرا ممیز مالیاتی گفته نامه ی بنویس و بگو من بند ج هستم حالا میخواستم بپرسم کدومش بنفع من هستش . ضمنا کسی که براشون کار انجام میدیم ۵% مالیات از هر پرداختی کم میکنه و مابقی را پرداخت میکنه .ممنون میشم اگه امکان داره راهنمایی بفرمایید

 16. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام و تشکر از اظهار لطفی که فرمودید.
  اینطور که در متن قانون آمده به نظر بنده شما مشمول همان بند ب هستید:
  ب : صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از :
  .
  .
  ۳- چاپخانه داران,لیتوگرافها,صحافها , ارائه دهندگان خدمات چاپ وگرافیستها.
  و به هر تقدیر لازم بوده که اظهارنامه نمونه ی بند ب و به تبع آن دفاتر درآمد و هزینه ارائه دهید.
  ولی اینکه می فرمائید بنا به اظهارات ممیز چنین درخواستی شده حقیقتا پیشنهادی ندارم چون بحثی مهم و حساس است.
  من سعی میکنم موضوع شما رابه یکی از همکاران مرتبط منتقل کنم تاجوابی قطعی تر داشته باشید.
  ضمنا ۵% مالیات تکلیفی , تاثیری دررسیدگی اولیه ندارد بلکه پس از قطعی شدن مالیات(به هرنحو) جمع این مبالغ از مالیات قابل پرداخت شما کسر خواهد شد.
  موفق باشید.

 17. غلامپور می گوید

  با سلام ؛
  اگر روزنامه را موسسه خودتان ( احتمالا” به سفارش شخصی دیگر) چاپ میکند یقینا” مشمول بند ( ب ) ماده ۹۵ هستید ، چه آن را پخش کنید و چه پخش توسط دیگری انجام شود . بنابراین واحد مالیاتی مجوز قانونی برای بند ( ج ) قرار دادن شخصی که بند ( ب ) است را نخواهد داشت مگر اینکه در پروانه یا مجوزتان آثاری از چاپ و … نباشد که در این صورت با هماهنگی رئیس گروه خود ( بعید میدانم مگر… ) چنین کاری می تواند صورت گیرد .
  ضمنا” حسن بند ( ج ) بودن یک مودی ، تکالیف کمتر داشتن و در نتیجه مشمول جریمه نشدن ( خصوصا” جریمه ماده ۱۹۳و اخیرا” نیز جریمه ماده ۱۶۹ مکرر) است بنابراین اگر واحد مالیاتی ، واحد شغلی تان را در زمره ی بند ( ج ) قرار دهد از این حیث بنفع شما خواهد بود خصوصا” اگر مالیات مورد مطالبه بالا باشد .
  کسر مالیات تکلیفی ۵% موضوع ماده ۱۰۴ ( که البته الان ۳% شده است ) توسط پرداخت کننده در راستای ماده ۱۰۴ و دو الحاقیه ی آن صورت میگیرد چه مشمول بند ( ب ) باشید و چه بند ( ج ) . البته اکثر واحدهای مالیاتی در تعیین درامد و مالیات ، نگاهی هم به میزان مالیات پرداختی دارند .
  توصیه بنده این است با واحدمالیاتی خود و البته نیز با رئیس گروه مربوطه “تعامل قانونی” داشته باشید و اگر فعالیت تان منحصرا” چاپ روزنامه و پخش آن باشد و این نکته را واحد مالیاتی تان بداند و یا بتوانید این نکته را به وی یادآور تاکیدی شوید با توجه به پرداخت مالیات علی الحساب ( کسر و ایصال شده ) و البته توجه به نوع ضریب مورد استفاده ( به دفترچه ضرائب نگاه کنید و ضریب موردنظر را با توجه به نوع یا انواع فعالیت تان بررسی کنید ) مابه التفاوت خاصی نخواهید داشت /

 18. نادر می گوید

  باسلام
  خواربارفروشی جزکدام دسته است؟الف.ب.ج؟

 19. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  اگر مشاغلي در رديف بندهاي الف و ب (والحاقيه هاي آن نباشند)مشمول بند ج خواهند بود.
  موفق باشيد.

 20. ترابي می گوید

  با سلام- احتراما بطور خلاصه بفرمائيد تفاوت بندهاي الف و ب و ج چيست؟ همچنين اعضا سازمان نظام مهندسي ( مهندسين ناظر و طراح) جزو كدام گروه قرار دارند؟ باتشكر

 21. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  عمده ي تفاوت در نوع نگهداري حسابها و دفاتر و ضريب مالياتي است.
  به نظر بنده اعضا سازمان نظام مهندسي مشمول بند ب هستند:
  ب : صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از :
  .
  .
  ۵- وکلا ,کارشناسان ,مترجمان رسمی دادگستری,مشاوران حقوقی , حسابداران رسمی(از این ردیف حذف و به ردیف (۴)بند (الف)ماده مذکور اضافه شد) و اعضای سازمان های نظام مهندسی .
  .
  .
  موفق باشيد.

 22. omid می گوید

  با سلام تعميركاران موبايل جزو كدام رسته مي باشند؟
  (بند ج صحيح است؟)

 23. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  درصورتي كه ازجمله مشاغل بند الف و ب (والحاقيه هاي آن )نباشند خودبخود به عنوان بند ج شناخته ميشوند.
  موفق باشيد.

 24. حسنی می گوید

  سلام اصلاح قانون ماده ۱۰۴ شامل هر صورت وضعیتی که از تاریخ ۶/۲۰ به بعد پرداخت می شود ،می باشد یا هر قراردادی که از این تاریخ به بعد تنظیم می گردد
  با تشکر

 25. حسنی می گوید

  سلام کارفرمای من ،مقرر بوده اضافه کاری نیروها راپس از احتساب کسورات قانونی به من پرداخت کند تامن هم به آنها بدهم حال ۲۳% بیمه را محاسبه می کند اما مالیاتش را نه محاسبه می کند و نه به من پرداخت می کند .در مقابل از مطالباتی که نزدش دارم مالیات این اضافه کاری راهم برداشت می کن و به اداره دارایی واریز می کند می گویم اگر مشمول مالیات است چرا در محاسبات لحاظ نمی کنید و از جای دیگری از من کم می کنید می گوید چون در دفاتر شما سند هزینه محسوب می شود و اگر دفاترتان قبول شود به شما بر می گردد. این کار قانونی است و چکار باید بکنم

 26. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  به نظر بنده مي بايست به متن قرارداد و آناليزريالي آن مراجعه كنيد.
  اگر براي تعين قيمت ؛ اين محاسبات لحاظ شده الان هم بايستي محاسبه شود.
  موفق باشيد.

 27. رضا می گوید

  با سلام و عرض ادب
  سوالي در مورد ماليات تكليفي ۳% داشتم ؟
  ميشه توضيح بيشتري مثل اين كه در شركتهاي ساختماني عمراني تاريخ قراردادهايي كه قبل از ۲۵/۶ هست و ادامه دار هستن آيا صورت وضعيت آن ۳% اعمال ميشه يا همون ۵% اعمال ميشه! و آيا بخش نامه ايي هست كه به اين موضوع اشاره كرده باشد؟
  و سوال ديگر اينكه ارزش افزوده شركت هاي تعاوني مثل دانشگاه آزاد مشمول پرداخت ارزش افزوده ميشون يا خير ؟
  آيا بخشنامه ايي هست كه عدم پرداخت آن را اثبات كند؟
  اگه هست ميشه خواهشن جهت دريافت آن كمك كنيد يا برام ايميل كنيد؟
  با تشكر از سايت تخصصي شما!

 28. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  – بله طبق قانون از همان ۲۵ شهريور به بعد مشمول ماليات ۳% هستند.
  اين مسير را مرورفرمائيد:
  پیمانکاران از ۲۵ شهریور مشمول کاهش دو درصدی مالیات علی الحساب می شوند
  – نوع شركتها تاثيري درارزش افزوده ندارد واين نوع خدمات يا فروش است كه شمول يا عدم شمول را تعين ميكند.
  موفق باشيد.

 29. غلامپور می گوید

  سلام دوست عزیز /
  با توجه به تاکید سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه صادره ( منطبق با قانون موصوف ) پرداختی پس از ۲۵/۶/۹۱ حتی ناشی از قراردادهای سابق مشمول کسر ۳% خواهد بود .

 30. كامران می گوید

  با عرض ادب و خسته نباشيد خدمت استاد گرامي

  احتراما اينجانب به تازگي حسابدار يك اموزشگاه زبان شده ام اما تا كنون با حسابداري آموزشگاه آشنايي نداشته ام لذا خواهشمند است جهت رفع مشكل اينجانب مرجعي معتبر معرفي فرمائيد تا بتوانم اطلاعات لازم را كسب نمايم
  شايان ذكر است اموزشگاه به احتمال زياد دفاتر درامد و هزينه ميخواهد بفرمايد اين دفاتر را بايد از لوازم التحرير ها تهيه نمايم و سپس جهت پلپ اقدام نمايم ؟
  ثبت هاي مربوط و نحوه تحرير اين دفاتر چگونه است ؟

  با تشكر و درود فراوان خدمت شما استاد گرامي

 31. رضا می گوید

  سلام.
  خواروبار فروشی(سوپر مارکت) و نانوایی شامل کدام بند میشود؟

 32. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر مشاغلي از موارد مصرح در بند الف و ب (والحاقيه هاي آن ) نباشند ، جزو بند ج خواهند بود.
  موفق باشيد.

 33. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  آموزشگاه يك موسسه خدماتي است پس حسابها را براين اساس تعريف و طبقه بندي ميكنيد.
  اگر آموزشگاه مد نظر شما از جمله مشاغل بند ب ماده ۹۵ قانون مالياتها هستند بايستي دفاتر درآمد و هزينه را از حوزه مالياتي خود تهيه كنيد.
  براي آشنايي آيين نامه تحرير دفاتر رامروركنيد.
  موفق باشيد.

 34. ابراهیم می گوید

  با سلام
  در خصوص فروشگاه من اظهار نامه راقبول نکرده وعلی الراس براساس جدول ضرایب محاسبه کرده اند
  ایا محاسبه میزان درامد فروش از طریق جدول ضرایب درامد خالص است یا ناخالص؟یعنی هزینه اجاره وپرسنل نباید از این عدد کسر شود؟

 35. ابراهیم می گوید

  باسلام
  من فروشگاه کامپیوتر دارم در مهلت قانونی اظهارنامه سال ۸۹را تحویل داده ام که با توجه به میزان خرید وفروش ودرامد وهزینه باید معاف میشدم ولی ممیز علی الراس وبراساس جدول ضرایب باتوجه به میزان خرید اعلامی دراظهارنامه مبلغ۸۵۰هزارتومان مالیات برای من تعیین کرده با اعتراضم به حل اختلاف هم میگن باتوجه به ضرایب درسته
  ایا من که کل خرید وفروشهاروبصورت کامل دارم و درامد ناخالصم بعد از کسر هزینه اجاره وپرسنل درحد معافیت هست بازهم میشه فقط باتوجه به ضرایب وبدون بررسی هزینه ها عدد بدن؟
  درصد سود من با توجه به اینکه بیشتر لپ تاپ بوده حدود۵درصده درحالی ضرایب ۸در صد روتعیین کرده اونهم بدون درنظر گرفتن هزینه هاحالا راه حلی برای من هست؟

 36. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  روش محاسبه بدين شكل است كه ابتدا درآمد شما را بصورت قرينه و ديگر عوامل تشخيص ميدهند.
  سپس مبلغ را در ضريب جداول ضرب و درآمد مشمول ماليات شما را حساب و سپس درنرخهاي مالياتي ضرب ميكنند.
  موفق باشيد.

 37. غلامپور می گوید

  با سلام /
  اینکه بر اساس محاسبات خودت ، معاف از مالیات شده ای و برابر همین محاسبات ، ممیز شما را معاف از مالیات نماید قانونی نمی باشد مگر اینکه اظهارنامه مالیاتی خود را ( که احتمالا” مشمول بند { ج } ماده ۹۵ قانون مالیاتها هستی ) برابر ضوابط تعیین شده برای اشخاص مورد نظر تنظیم نموده و در موعد مقرر اسناد و مدارک خواسته شده را به واحد مالیاتی خود ارائه داده باشید که در این صورت هم ممیز اسناد و مدارک ارائه شده را مورد بررسی قرار داده و چنانچه منطبق با قانون و ضوابط نباشد راسا” نسبت به تعیین درآمد اقدام خواهد کرد .
  ضمنا” در تشخیص علی الراس ، توجه ممیز به سود مندرج در دفترچه ضرایب است نه نرخ سود اظهارشده مگر اینکه بند (۴) ضوابط اجرائی ضرایب مالیاتی رعایت شده باشد .
  و البته اعمال ضریب ۸% یعنی پذیرش ۹۲% هزینه ها و اینطور نیست که هنگام تشخیص علی الراس هیچ هزینه ای از مودی مورد قبول قرار نگرفته باشد /
  موفق باشی .

 38. علی می گوید

  با سلام
  من یک شرکت دارم که با شهرداری قرارداد پیمانکاری وصول مطالبات دارم
  جزء کدام گروه هستم ؟ و از چه سالی باید محاسبه کنم و به چه صورت؟
  ممنون می شم راهنماییم کنید.

 39. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا توضيح بيشتري از موضوع قرارداد بفرمائيد.
  درقبال ارائه ليست حقوق + كارمزد از شهرداري دريافت داريد؟

 40. b.m می گوید

  با سلام. بنده به صورت خود اشتغال مشغول به کار گرافیکی هستم و برای موسسات خصوصی به صورت قراردادهای کوتاه مدت ۲۰ روزه تا ۲ ماهه کار می کنم. آیا لازم است مبلغی به عنوان مالیات پرداخت کنم یا معاف از مالیات محسوب می شود. ممنون می شم راهنماییم کنید

 41. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  هرشخص حقيقي تاسطح معافيت حقوق سالانه از پرداخت ماليات معاف و نسبت به مازاد آن به نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالياتها مشمول است كه اين هم مستلزم تنظيم اظهارنامه درموعد مقرر است.
  موفق باشيد.

 42. b.m می گوید

  ممنون از راهنمایی شما. سقف درامد برای معاف بودن از مالیات چه مبلغی است؟ و اینکه برای تنظیم اظهار نامه نیاز به ثبت شرکت نیست؟ با تشکر از شما

 43. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام مجدد
  براي سال ۹۱ تا مبلغ ۶۶،۰۰۰،۰۰۰ريال معاف است.
  خير بصورت شخصيت حقيقي هم امكان ارسال اظهارنامه مي باشد.
  اين مسير را هم مرور بفرمائيد:
  بخشنامه ۵۹۶۵/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۲۳(میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق ۹۱)
  موفق باشيد

 44. فاطمه عليزاده می گوید

  سلام خواهشمند است مشخص فرماييد پرداخت حق الزحمه تدريس اساتيد موسسات آموزش عالي از موارد ماده ۱۰۴ قانون ۱۰۴ و ماليات ۵% ميباشد

 45. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  به نظر بنده اين افراد مشمول ماده ۸۶ قانون مالياتها و تبصره ي آن هستند.
  موفق باشيد.

 46. علی می گوید

  افراد بند ج مالیات بر درامد مشاغل شامل چه کسانی میشود؟
  البته پاسخی به غیر از اینی که تو سایت هس میخوام.تشکر.

 47. علي می گوید

  سلام و صبح بخیر
  علی آقا ، اگر جزئیات اسامی صاحبان مشاغل مشمول بند ( ج ) ماده ۹۵قانون مالیاتهای مستقیم را میخواهی ، با توجه به گستردگی شغل های موجود در کشور باید با داشتن لیست صاحبان مشاغل بندهای ( الف ) و ( ب ) مندرج در ماده مذکور ، به کلیه اتحادیه ها و تشکل های صنفی مراجعه و بااخذ اسامی و خارج نمودن اسامی دریافتی از لیست نسبت به شناسایی دقیق اشخاص ( افراد ) مشمول بند ( ج ) اقدام گردد که البته کار آسانی نخواهد بود . ولی بطور کلی و مشخص ، کلیه صاحبان مشاغلی که در گروههای شغلی معرفی شده در بندهای ( الف ) و ( ب ) ماده ۹۶ قانون یادشده نیستند بعنوان صاحبان مشاغل بند ( ج ) شناخته می شوند .
  موفق و سلامت باشید /

 48. ایرج پویا می گوید

  ۱- شروع خواروبار فروشی از سهماهه آخر ۹۱ است آیا باید.اظهرنامه بدهد ؟

 49. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله مشمول بند ج هستيد و براي كاركرد سه ماهه خود مي بايست اظهارنامه بدهيد.

 50. افراچال می گوید

  سلام .. در مورد مهندسین ناظر یا طراحی که دفتر کاری ندارن (محل کسب یا فعالیت)و فقط با حق امضای مهندسی خودشون کار میکنن(یعنی فقط با مهر و امضای نقشه ها و دریافت حق الزحمه نظارت یا طراحی از نظام مهندسی) مشمول کدام بند میشن؟؟وقتی واحد کسبی ندارن چطور مراحل مربوطه به واحد کسبی رو در صفحات جلوتر ثبت نام، تکمیل کنن؟؟؟ممنون میشم راهنمایی کنید.

 51. علي می گوید

  سلام
  آنچه که الان ادارات مالیاتی عمل می کنند این است که شما را در زمره مشمولین بند ( ب ) ماده ۹۶ قانون مالیاتها قرار می دهند و یقینا” نیز کمتر از این نخواهد بود .
  ضمنا” چنانچه محل کسب ثابت ندارید محل سکونت تان بعنوان محل فعالیت و استقرارتان تلقی می گردد .
  موفق باشید /

 52. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ضمن تشكر از توضيحات جناب آقاي علي ، چون قاعدتا شما عضوسازمان نظام مهندسي هستيد ، كاركرد شما در شهرداري ها مشخص است لذا پيشنهاد مي كنم با سازمان تحت پوشش هم ارتباطي داشته باشيد.
  موفق باشيد.

 53. مریم می گوید

  سلام من میخواستم بدونم دفتر درآمد و هزینه مهندسین ناظر که سالی یک یا دوبار سهمیه نطارت دارند چه جوری باید پر بشه؟ممنون میشم جوابمو بدید.

 54. خانی می گوید

  با سلام ما در ضمینه تولید صفحه کابینت ام دی اف و کابینت چوبی فعالیت داریم مالیات رو چه طور باید محاسبه کنم

 55. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لازم است دراين خصوص ايين نامه تحرير دفاتر را مطالعه و دفاتر درآمد هزينه را نيز نزد مميز خود مهرو امضا كرده باشيد.

 56. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  اگر شخصيت حقوق داريدومشمول ماده ۱۳۲و۱۳۸ نباشيد، ۲۵% از سود خود را ماليات مي دهيد واگر شخصيت حقيقي داريد پس از كسر ۶۶،۰۰۰،۰۰۰ريال معافيت ، الباقي سود را به نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالياتها محاسبه ميكنيد.
  موفق باشيد.

 57. مریم می گوید

  باسلام میخواستم بدونم من که به علت جابه جایی هنوز نتونستم جواز کسب بگیرم چطور باید اضهار نامه پر کنم تور به خدا راه نمایم کنید

 58. علي می گوید

  سلام خانم مریم
  تسلیم اظهارنامه مالیاتی ارتباطی با داشتن یا نداشتن پروانه کسب ندارد و به عبارتی هر شخص صاحب فعالیت کسبی / شغلی در سال مالی ۱۳۹۱ مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهد بود .
  موفق باشید /

 59. mina mohammadi می گوید

  با سلام آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای قبلا جز بند ج بود ولی حالا یک سال جز بند ب می شود یک سال بند الف. آخه اگه برین تو ریز کار نوشته خرید و فروش و .سود کالا وانبار .آخه کدام آموزشکاه غیر آموزش چیز دیگه ای داره؟

 60. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  تاجايي كه بنده اطلاع دارم آموزشگاه ها از ابتدا هم از مشمولين بند الف بودند:
  ۵- صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی , آموزشگاه های آزاد , مدارس غیرانتفاعی , دانشگاهها و مراکز آموزش عالی .

 61. hosin می گوید

  سلام ضمن تشکر مایک شرکت داریم که نزدیک به چهار سال است حتی هزار تومان کار نکردیم سال ۹۲هم به دارایی ادعای انحلال رادادیم سال ۹۱و۹۲را هم دفاتر نگرفتیم فقط اظهار نامه سالهای مذکور راتحویل دادیم حالا از شما خواهشمندم بفرمائید دارایی بخاطر ندادن دفاترروزنامه وکل،ایا ایراد میگیرند وراه قانونی ان کدام است از راهنمایی شما تشکر میکنم

 62. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مرحله بعدي بعد از ارسال اظهارنامه درخواست سوابق و دفاتر است كه در صورت عدم ارائه، مشمول ۲۰% جريمه نسبت به ماليات محاسبه شده خواهد بود.
  ضمنا براي انحلال هم لازم است اظهارنامه مرتبط تنظيم و ارسال فرمائيد.
  موفق باشيد.

 63. داودی می گوید

  با سلام و تشکر از بذل توجه به پیام ها که واقعا” بی نظیر می باشد.
  بنده مودی عکاسی می باشم و همیشه طی اظهارنامه خود اظهاری معاف از مالیات تشخیص داده شدم ولی در سال ۸۸ پرونده مالیاتی بنده جزء نمونه گیری بازرسی واقع شد و مالیات ۷۰۰۰۰۰ تومان برای هر سال تعیین میشود و هر سال اعتراض میکنم کمی تخفیف می دهند ولی سال بعد دوباره همان آش و کاسه است>
  آیا راهی دارد که اعتراض بنده یکبار برای همیشه ثبت شود که هر سال مجبور به اعتراض و دادگاه کشی نباشد؟؟ با سپاس فراوان

 64. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  ازآنجايي كه رسيدگي مالياتي بصورت سالانه است و سال مالياتي مشاغل هم ازابتدا تا انتهاي سال است اين موضوع بصورت سالانه و بنا به تشخيص مميز صورت ميگيرد و نمي توان بصورت كلي درخصوص آن اقدام كرد.
  موفق باشيد.

 65. م می گوید

  با سلام
  من کارشناس مامایی هستم و قصد افتتاح مطب دارم.
  مطبی که قصد استفاده از آن را دارم توسط یک پزشک اجاره شده و طبق توافقی
  که بین من و ایشان انجام شده چون ایشان فقط در شیفت عصر از این مطب
  استفاده میکنند ، قرار شد که من شیفت صبح از مطب استفاه کنم. آیا در این
  صورت از نظر مالیاتی مشکلی وجود خواهد داشت؟یعنی مشترک بودن مطب؟

 66. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بحث مالياتي محل اجاره بعهده موجر و مستاجر است وعملكرد مالي شما هم بعهده خودتان در خصوص پرداخت ماليات است.
  چه مشكلي پيش بيني ميكنيد؟

 67. م می گوید

  همانطور که گفتم این مطب توسط یک پزشک اجاره شده یعنی در اجاره نامه فقط اسم ایشان هست ولی با هم توافق کردیم که شیفت صبح بنده از آن استفاده کنم و نصف اجاره را به ایشان پرداخت کنم.وقتی من به اداره مالیات شهر خودم مراجعه کردم و اجاره نامه را تحویل دادم (چون لازم بود از آنجا فیشی دریافت کنم و برای کسب مجوز مطب برای نظام پزشکی ببرم.) ولی اداره دارایی گفتند ما نمی توانیم برای یک مکان ۲ پرونده مالیاتی تشکیل دهیم و شما باید جای دیگری را اجاره کنید.آیا این حرف قانونی است؟چون از نظر خودمم غیرمنطقی است .با تشکر از پاسخگویی شما

 68. علي می گوید

  با سلام
  جناب م
  شما فعلا” می خواهی برای اخذ مجوز ، وجه مربوط به حق تمبر را نقدی طی رسید مالیاتی پرداخت کنی فلذا لزومی به تشکیل پرونده نخواهد بود تا بخواهند مدارک مربوط به تشکیل پرونده را از شما دریافت نمایند .
  برای یک مکان می توان دو پرونده مالیاتی هم تشکیل داد خصوصا” اینکه فعالیت شغلی شما متصل به شخص ( مثل فعالیتهای مربوط به حرف پزشکی ) است .
  البته توجه داشته باشیم بایستی فیمابین شما از یک طرف و مالک یا مستاجر از طرف دیگر ( منظور از مستاجر همان شخصی که عصرها در مطب حاضر و ملک را از مالک اصلی اجاره نموده است ) اجاره نامه ای تنظیم شده باشد که برای تشکیل پرونده به واحد مالیاتی ارائه نمائی .
  در هرصورت اگر ایراد از ناحیه ممیز گرفته شده ، نزد سرممیز و سپس رئیس امور برو انشاء الله مشکل حل خواهد شد .
  موفق باشید /

 69. م می گوید

  با سلام مجدد
  این حرف را اتفاقا خود رییس اداره دارایی به من گفتند.اگر امکان دارد منبعی به من معرفی کنید که بتوانم با استناد به آن حرفهای شما را به آنها بگویم که نتوانند بهانه ای بیاورند.شماره تلفنی هست که به شکایات در این زمینه رسیدگی کند؟

 70. علی می گوید

  سلام مجدد جناب م
  میتونی از طریق نظام پزشکی خود ( واحدی که جهت پرداخت حق تمبر معرفی شده ای ) تمبر ده هزار تومنی تهیه و از قید فیش مالیاتی بگذری ؟ عموما” واحدهای حسابداری مستقر در ادارات مالیاتی تمبر در اختیار داشته و واگذار می نمایند .
  والسلام /

 71. مرجان می گوید

  آصرافی ها گزارش فصلی می دهند و فرمت فاکتور های آن جگونه است

 72. علي می گوید

  سلام
  می دانیم فعالیت صرافی ها تحت قالب شرکت ( شخص حقوقی ) صورت می پذیرد فلذا مشمول دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتها بوده و مکلف به ارائه گزارشات مورد نظر برابر آنچه که طی جداول پیوست دستورالعمل و اصلاحیه آن اعلام و ابلاغ گردیده خواهند بود .
  موفق باشید /

 73. حسین می گوید

  با سلام من مشمول بند ج هستم سال گذشته خود اظهاری دادم حالا می گویند درامد خالص را بر اساس اظهار من قبول ندارند بر اساس درامد ناخالص خودشان حساب می کنند ایا این کار درست است؟

 74. علي می گوید

  سلام جناب حسین
  اگر ضوابط خوداظهاری سال ۹۱ را رعایت کردی ( ضوابط را در همین سایت جستجو کن و خوب بخوان ) فقط در صورتی پرونده مالیاتی شما مورد رسیدگی قرار می گیرد که بصورت نمونه ( برابر ضوابط ) انتخاب شده باشی ، در غیر این صورت مالیات ابرازی مورد قبول و در وقت مقرر ( که الان وقتش است ) برگ قطعی صادر می شود .
  سربلند باشی /

 75. محمد امین نیازی می گوید

  باسلام.
  ایا دهیاری ها به کد اقتصادی لازم دارند واگر دارن شامل کدام دسته هستند ،اشخاص حقوقی یا اشخاص حقیقی ویا تشکلهای قانونی ،لطفا بنده را راهنمایی کنید

 76. فاطمه می گوید

  باسلام یک واحدنانوایی کوچک سنتی داریم برای تمدیدپروانه کسب رفتیم گفتندسال۷۸و۷۹و۸۶ اضهارنامه ندادیدجریمه تعلق میگیردان راپرداخت کردیم بعدگفتند لیست حقوق کارگران راهم ازسال۸۷ ندادید هم اصل مالیات وهم جریمه بایدبدهید سوال این است طبق تبصره ماده۹۵ ایانبایدکتبا اعلام میشدتادرصورت فراموشی این سالها انباشته نمیشدودیگراینکه بخشودگی جرایم شامل این واحدمیشودیانه باتشکرازراهنمایتان

 77. فاطمه می گوید

  باسلام مدیریت محترم سایت ایا کماکانمنتظرراهنمایی شماباشم خیلی ضروری است سپاسگزارم

 78. علي می گوید

  سلام
  خیر ، اینکه اول کتبا” اعلام کنند چنین چیزی نیست و می توانند بدون اطلاع رسانی در این خصوص و اعلام نیز مطالبه کنند ؛ توجه کنید شاید مشمول مالیات نشوید ولی جریمه قابل مطالبه و وصول خواهد بود .
  موفق باشید /

 79. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  دوست و همكار بزرگوارمان پاسخ شما را دادند.
  موفق باشيد.

 80. علي می گوید

  سلام
  بله دهیاری با توجه به اینکه یک تشکل قانونی است بایستی شماره اقتصادی داشته باشد ، ضوابط مربوط به تخصیص شماره اقتصادی به این دسته از اشخاص صادر و به واحدهای مالیاتی و نیز استانداری ها ابلاغ و شاید به اطلاع فرمانداری ها هم رسیده باشد . در هر حال می توانی به اداره امور مالیاتی شهر خود مراجعه و از چگونگی اخذ شماره اقتصادی اطلاعات لازم را دریافت دارید .
  موفق باشید /

 81. فاطمه می گوید

  باسلام وتشکر متاسفانه قانع نشدم لطفاتبصره ماده ۹۵ مالیاتی راکه میگوید:سازمان امورمالیاتی کشوردرصورت تشخیص ضرورت میتواندهریک از مشمولان بنداین ماده رابه رعایت بنداین ماده ملزم نماید.مشروط به ان که مراتب کتبا تاپایان دی ماه هرسال به مودیان فوق ابلاغ گردد چه معنایی میدهد بی نهایت سپاسگزارم ازقبول زحمت شما بزرگواران

 82. فاطمه می گوید

  مدیریت محترم سایت
  باسلام وعرض ادب
  لطفااگرامکان داردشماویاهمکاران ارجمندتان درمورد تبصره ۱ماده۹۵مالیات مشاغل خصوصاشغل نانوایی توضیح واضحتریی بفرمایید ممنون میشوم

 83. علي می گوید

  سلام
  توضیح و پاسخ در ذیل کامنت قبلی تان اعلام گردیده است ، آیا توضیح بیشتری می خواهید ؟

 84. علي می گوید

  سلام خانم فاطمه
  آنچه که در تبصره ۱ مواد ۹۵ و ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم آمده ارتباطی با خواسته اصلی تان یعنی مطالبه مالیات و جرایم متعلقه از بابت درآمد عملکرد و همچنین بابت عدم ارائه لیست حقوق نداشته و ندارد ، به عبارتی تبصره مذکور انجام موضوع و تکلیف دیگری را بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته است.
  اما معنی آنچه که در این کامنت یعنی تبصره ۱ ماده ۹۶ ( نه ماده ۹۵ ) خواسته ای ؛
  می دانیم که صاحبان مشاغل مشمول بند ( ب ) ماده ۹۶ مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند ، چنانچه سازمان امور مالیاتی بخواهد هر یک از صاحبان مشاغل یادشده را مکلف به انجام تکالیف مشمولین بند ( الف ) ماده ۹۶ ( تکلیفی بیشتر و سخت تر و سنگین تر ) یعنی ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت و نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک مربوط با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نماید باید تا پایان دی ماه هر سال به این دسته از اشخاص اعلام و در اینصورت این دسته از مودیان مکلف به رعایت آن از اول سال بعد خواهند بود .
  موفق باشید /

 85. فاطمه می گوید

  سلام اقای علی
  ازتوضیحات کاملتان بسیار سپاسگزارم .متوجه شدم که نانوایان ماشینی سنتی شامل بندالف یاب نمیشوند اما زحمت دیگری برایتان دارم لطفا بفرمایید باتوجوجه به معافیت مالیات بردرامدوحقوق این صنف زحمتکش به دلایل متعدد ازجمله عدم اطلاع دقیق ازقوانینی که به نفع این گروه ازمودیان تصویب شده !اگربه فرض یک یادوسال مودیان اضهارنامه نفرستند اداره مالیات رشت هیچ مسولیتی رامتوجه خودنمیداندکه به این قشریاداوری نمایدوسالها انباشته می شود واگرروزی بفرض برای تمدیدجواز کسب مراجعه شود یک فیش واریزی انچانی میدهندکه معافیت بودنت یک رویا میشود!واگراعتراض هم کنی میگویند از طریق رسانه اعلام شده درحالی که حتی اگراین سندیت داشته باشد به صورت صریح یاداوری نمیشود نانوای بیچاره هم که فقط میدانسته معاف است حالا مجبوراست هم اصل مالیاتی راکه معاف بوده بپردازد وهم جریمه اش را!سوالم این است ایادراین گونه موارد هیچ راهکاری وجود ندارد تااین صنف کمتر متضرر شود ازراهنمای وزحماتی که میکشید ودراین چندروزصبورانه پاسخگو بودیدبسیارممنوم ودرودبرشما **

 86. علي می گوید

  با سلام مجدد
  رعایت تکالیف قانونی مبنی بر تسلیم بموقع اظهارنامه مالیاتی عملکرد و نیز ارائه لیست حقوق (برای هر ماه تا پایان ماه بعد ) را برای واحد کسبی خود در اولویت قرار دهید تا دچار مشکل نشوید . در خصوص خواسته مدنظرتان راهکار خاصی ندارم ، بطورکلی اگر برگهای مطالبه (مالیات بردرآمد و مالیات احتمالی بر حقوق و جرائم متعلقه ) صادر و ابلاغ شده است در موعد مقرر نزد رییس امور برو وضعیت تان را شرح دهید یقینا” آنچه که مطالبه شده را تعدیل می کنند ، و اگر مطالبه نشده ( محاسبه و گزارش نشده است ) حداقل لیست های حقوق را به واحد مالیاتی مربوطه ارائه دهید شاید بتواند برخی سنوات عدم ارائه لیست را نادیده بگیرد و جرائم آن را مطالبه نکند .
  موفق باشید /

 87. فاطمه می گوید

  باسلام
  همانطور ی که قبلا عرض کردم برای تمدیدصدورپروانه رفته بودیم متوجه شدم به هرحال هم مالیات بردرامدسالهای ۷۸و۷۹و۸۶ومالیات برحقوق سالهای۸۷تا۹۱راطی فیشی پرداخت نمودیم درسازمان مالیات ….روابط خاصی حاکم است وانقدر مودی راباانواع متمم ها گیج میکنند که….من پرداخت نمودم ومعتقدم ناعادلانه بوده اما امیدوارم اگر مسئولی عنایتی به اجرای عادلانه قوانین مالیاتی درشهر…. را دارد که حق شهروندی ماست لطفاالتفاتی نماید شاید بعدازما دیگرانی دچار چنین …نشوند!ازپاسخگویتان سپاسگزارم

 88. علي می گوید

  بله انشاءالله همه ما تکالیف قانونی را رعایت نماییم و در این صورت موجبات تضییع حقوق مودی و نیز دولت فراهم نخواهد شد .
  خداحافظ /

 89. مهدی می گوید

  با سلام و وقت بخیر

  مالیات شخص حقیقی که خدمات نرم افزاری ارائه میکند چگونه محاسبه می شود؟ آیا کارفرما و پیمانکار(شخص حقیقی) هر دو باید مالیات پرداخت کنند و یا فقط پیمانکار؟ آیا کارفرما می تواند مالیات را با محاسبه ارزش افزوده از سمت پیمانکار حقیقی پرداخت کند( مانند مالیات حقوق)؟

 90. علي می گوید

  سلام بر مهدی خان
  مواد ۹۳ ، ۹۴ ، ۹۵ ، ۹۶ ، ۹۷ ، ۹۸ و نیز ۱۵۲ را مرور کن متوجه می شویم که مالیات چگونه محاسبه می شود .
  اگر خدمات شما به شخص مشمول مالیات ارائه گردد از هر دوی شما می تواند مالیات مطالبه شود .
  بله می تواند علاوه بر کسر مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم ، مالیات و عوارض ارزش افزوده را نیز از شما اخذ تا در موعد مقرر به حساب امور مالیاتی واریز کند .
  والسلام /

 91. مهدی می گوید

  با سپاس فراوان از پاسخ مفید شما
  موفق و سربلند باشید.

 92. رسول زینلی می گوید

  باسلام لطفا اعلام فرمایید پیمانکار تعاونی مسکن مهر کمیته امداد مشمول معافیت مالیات برارزش افزوده میگردد لطفا درصورت امکان سریع ترایمیل فرمایید سپازگذارم

 93. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير
  معافيت وابسته به نوع شركت نيست بلكه به فعاليت وي درخصوص موارد معاف بستگي دارد.

 94. سياوش می گوید

  با عرض سلام و تشكر فراوان از مطالب مفيدتون تقاضا دارم به پرسش اينجانب پاسخ دهيد.
  من با ۳ نفر از شركا انباري را جهت نگهداري كالاهاي وارداتي در جاده خاوران ر سال۸۵ خريداري كرديم و كالاهيمان را در مغازهايي كه در سطح شهر داشتيم عرضه ميكرديم در سال ۹۰ بدليل اختلاف با شركا انبار را فروختيم از دارايي اظهار نانه هايي ارسال گرديده و انبار را در بند مشاغل قرارداده و مبلغي را مطالبه ميكنند جون من در ايران نبودم متاسفانه شركا هم نسبت به ااعتراض اقدامي نميكنند و لذا مبلغ تعيين شده مبناي محاسبه براي سالهاي بعد ميگردد . ناجار شديم اصل ماليات را بپردازيم و براي پرداخت جريمه كه حدود ۳۶ ميليون تومان است مشگل داريم . از شما راهنمايي ميخواستم كه چگونه ميتوانم از بخشودگي جريمه استفاده كنم. با تشكر

 95. علي می گوید

  سلام جناب سیاوش
  بخشودگی جرایم مالیاتی برابر مقررات صادره و ضوابط تعیین شده در هر دوره صورت می گیرد . در هر صورت پس از پرداخت جرایم غیر قابل بخشش که بایستی پرداخت گردد تا اقدامی برای بخشودگی جرایم صورت گیرد ، به واحد مالیاتی مربوطه ( عملکرد یا اجرائیات ) مراجعه کنید و کتبا” تقاضای بخشودگی صددرصدی جرایم قابل بخشش را به واحد مالیاتی تسلیم نمایید ، برابر آخرین ضوابط ، مبلغ جریمه مورد نظر شما قابلیت بخشش حداکثری ( البته با رعایت مقررات موجود من جمله ماده ۲۰۱ قانون مالیاتها ) را دارد .
  موفق باشید /

 96. محمدزاده می گوید

  سلام سركت ما ازسال ۱۳۸۸به ثبت رسيده كه تا كنون هيچ گونه فعاليتي نداشته وهيچ گونه اقدامي نسبت به اضهار نامه نكرده ايم الان كه ميخواهيم فعاليت تازه اي شروع كنيم بايد چه كاري انجام بدهيم.ممنون

 97. علي می گوید

  با سلام
  با مراجعه به واحد مالیاتی مربوطه نسبت به تشکیل پرونده و اخذ کد اقتصادی قدیم و سپس پیش ثبت نام برای کد اقتصادی جدید اقدام نمایید و در ۴ ماه اول پس از پایان سال مالی نسبت به تکمیل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیز اقدام گردد . ضمنا” کتبا” عدم فعالیت سنوات ۸۸ و ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ را ( برابر آنچه که خودتان نوشتید ) به واحد مالیاتی خود ارایه نمایید .
  خداحافظ /

 98. حمید می گوید

  با سلام
  نمایندگی بیمه (نمایندگی بیمه سینا)شامل کدام بند صاحبان مشاغل موضوع ۹۵ مالیات مستقیم می شود؟
  با تشکر

 99. علي می گوید

  سلام جناب حمیدخان
  برابر آخرین نظریه دفتر فنی مالیاتی ( که البته مرجع قانونی جهت اعمال آن نخواهد بود ) مشمول ردیف ۹ بند ( الف ) ماده ۹۶ ( یعنی بند الف ماده ۹۵ ) می باشید که بعضا” واحدهای مالیاتی مطلع به همین منوال که بنظر بنده نیز صحیح می باشد عمل می نمایند.
  در غیر اینصورت میتوانند فعالیت شغلی تان را در زمره بند ( ب ) قرار داده و تکالیف مقرر در این بند را از شما مطالبه نمایند .
  موفق باشید /

 100. زهرا می گوید

  سلام من اموزشکاه زبان انکلیسی با مجوز اموزش و پرورش دارم جهت نوشتن دفاتر شامل کدام بند هستم درامد ۳۰۰۰۰۰۰۰ت شامل مالیات دارم ایا شامل ارزش افزوده هستم ایا قانون مکرر ۱۶۹ شامل حال من میشود

 101. علي می گوید

  با سلام
  برابر نظریه دفتر فنی مالیاتی مشمول بند ( ج ) ماده ۹۵ هستید فلذا مکلف به تنظیم و نگاهداری صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه می باشید .
  درآمد ۳۰ میلیون تومانی چنانچه مدنظر واحد مالیاتی باشد و خلاصه وضعیت درآمد و هزینه از ناحیه مودی تنظیم ، نگاهداری و ارایه نشود و یا مورد قبول واحد مالیاتی نباشد مشمول مالیات بر درآمد ( عملکرد ) خواهید بود.
  خدمات آموزشی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد .
  اگر مشمول بند ( ج ) ماده ۹۵ باشید مشمول دستورالعمل موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتها نخواهید بود .
  خداحافظ /

 102. اکبر می گوید

  با سلام و عرض خسته نباشید

  بنده مدرس دانشگاه می باشم.علاوه بر کار تدریس در دانشگاه، خدمات مشاوره ای با مراکز صنعتی و همچنین آموزش در کارخانجات را نیز انجام می دهدم.بنده نه دارای مکان کسب و نه جواز یا محلی برای این گونه فعالیت ها دارم. تمامی کارها به صورت رابطه ای می باشد.سوال بنده این است که در بسیاری مواقع بنده بابت خدمات آموزشی و فنی برای مراکز صنعتی مبلغ خالص را اعلام می کنم.شرکت مشخصات من اعم از کد ملی و آدرس(آدرس منزل می باشد) را دریافت نموده و عین مبلغ توافق شده را پرداخت می کند.در این گونه موارد می خواستم بدونم بابت پرداخت مالیت نیازی به پیگیری بنده می باشد؟ یا کارفرما موظف به کسر مالیت بوده است ؟اگر پاسخ بلی است به چه صورت می توانم در صورت نداشتن محل یا پروانه کسب اقدام به پرداخت مالیات کنم.در سایت جهت دریافت کد اقتصادی ذکر شده است که آدرس حتما آدرس محل کسب باشد.لطفا راهنمایی بفرمایید

  با تشکر

 103. علي می گوید

  سلام ؛
  عمدتا” کسانی پیگیری می کنند که با انجام دادن تکالیف مالیاتی مشمول استرداد مالیات خواهند بود .
  در اینگونه موارد کارفرما مکلف به کسر مالیات متعلقه و پرداخت آن خواهد بود و اگر اینکار را نکند اداره مالیات می تواند بهمراه جرائم از وی مطالبه کند .
  البته اگر مشمول مالیات عملکرد می شوی ، از طریق مرجع کسرکننده مالیات می توانی به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه نمایی .
  اگر مشمول دریافت کداقتصادی هستی ، همان نشانی محل سکونت خود را ذکر کنی مانعی ندارد .
  والسلام /

 104. i.l.a می گوید

  با سلام وخسته نباشید …یه سوال داشتم اگه میشه جواب بدین…مهمه برام…میخاستم بدونم که صراف شخصیتی حقیقی محسوب میشه یاحقوقی ودلیلشو هم بیزحمت بگین…باتشکر

 105. علی می گوید

  با سلام و ادب
  آیا فعالیتهای پژوهشی اعضا هیات علمی دانشگاه ها که با موسسات و ادارات انجام می گیرد باید توسط عضو هیات علمی در اظهارنامه مالیاتی قید شود یا خیر
  لازم بذکر است که موسسه مربوطه خود اقدام به کسر مالیات از قرارداد پژوهشی و ارسال به اداره مالیات می نماید
  با تشکر

 106. علي می گوید

  سلام آقای علی
  چنانچه مالیات در راستای ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم کسر گردد ، دریافت کننده وجه ( یعنی شخصی که کار تحقیقاتی و پژوهشی انجام می دهد ) مکلف به تکمیل و درج درآمد های ناشی از اینگونه فعالیتها در اظهارنامه مالیاتی و تسلیم آن در موعد مقرر خواهد بود . در غیر اینصورت نیازی به تسلیم اظهارنامه نخواهد بود مگر جهت استرداد مالیات پرداختی بدلیل مشمول نبودن با توجه به میزان معافیت مالیاتی سالانه که در این حال فقط تقاضا جهت استرداد در موعد مقرر کافی می باشد .
  موفق باشید /

 107. علي می گوید

  جناب آی.ال.ای
  بنده نیز سلام
  تا آنجا که اطلاع دارم فعالیت صرافی تحت قالب شخص حقوقی با اخذ مجوز از بانک مرکزی برابر ضوابط مقرر صورت می گیرد .

 108. پرستو می گوید

  سلام؛ من حسابدار مدارس غیر انتفاعی هستم میخواستم بدانم صاحبان مشاغل جز بند الف فقط باید دفاتر روزنامه و کل تحریر کنیم دیگر نیازی به ثبت معاملات فصلی و … در سیستم مالیاتی نیست؟؟

 109. علي می گوید

  سلام
  صاحبان مشاغل بند ( الف ) ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم ، علاوه بر اینکه مکلفند دفاتر قانونی موضوع قانون تجارت را برابر ضوابط نگهداری کنند ؛ مشمول تکلیف مقرر موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم یعنی ثبت و ارسال فهرست معاملات ( کالا و خدمات ) و … نیز می باشند .
  خداحافظ /

 110. اميد می گوید

  آيا نمايندگان بيمه بايد صورت معاملات فصلي ارائه دهند؟

 111. علي می گوید

  سلام ؛
  بله آقای امید ، مشمول دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و ارسال صورت معاملات فصلی می باشند .
  والسلام /

 112. هومن می گوید

  سلام
  ما یک دفتر کارگزاری بیمه داریم و قبل از اینکه کارمزدی دریافت کنیم شرکتهای بیمه مالیاتش رو از ما کسر میکنند در ضمن طی یکسال گذشته
  هیچ ارتباطی با سازمان امور مالیاتی نداشته ایم و هیچ دفتری هم نداریم
  باید از کجا شروع کنیم و آیا جریمه ای شامل حال ما میشود .

 113. مینا می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید .گزارش فصلی فروش اگر تاریخش را اشتباه بزنیم مثلا به جای سال ۹۲-۹۳وارد شده باشد.شرکت جریمه خواهد شد؟

 114. سارا می گوید

  باسلام ،خسته نباشید وتشکر
  میخواستم بدونم آژانش های هواپیمایی وصرافی ها جزو کدام بند هستند ؟
  وآیا شامل اظهارنامه معاملات فصلی خواهند بود ؟
  باتشکر

 115. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  الف : صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از :
  .
  .
  ۱۰- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری , زمینی , دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری .
  ما اظهارنامه اي به نام معاملات فصلي نداربم.
  لطفا توضيح بيشتري بفرمائيد.

 116. علي می گوید

  با سلام
  جهت تکمیل پاسخ مدیریت محترم سایت عرض کنم که ؛ فعالیت صرافی ها منحصرا” در قالب شخص حقوقی صورت می پذیرد فلذا مشمول ماده ۱۱۰ قانون مالیاتها خواهند بود و یقینا” مشمول ماده ۱۶۹ مکرر و تسلیم فهرست معاملات فصلی .

 117. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام وتشكر از توضيحات جنابعالي

 118. علي می گوید

  با سلام مجدد
  با عرض پوزش اصلاح میکنم ،
  برابر نظر دفتر فنی ، مشمول بند الف ماده ۹۵ خواهید بود فلذا مکلف به تهیه و نگاهداری دفاتر قانونی موضوع قانون تجارت می باشید .


  بله مشمول دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر خواهید بود .

 119. نسیم می گوید

  سلام میخواستم بدونم پرکردن اظهارنامه ها تو خرداد ماه افتاد یا تیر ماه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 120. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  این موضوع بستگی به سال مالی شما دارد.
  اگر سال مالی شما منطبق بر سال خورشیدی باشد , تا آخر تیر ماه فرصت دارید.
  البته توضیحات بنده درخصوص اظهارنامه مالیات برعملکرد بود.

 121. nazanin می گوید

  با سلام میشود نمونه ای از دفتر در آمد وهزینه را در سایت نمایش بدهید که با اطلاعات کامل تمام پیوست ها تکمیل شده باشد.

 122. حسين می گوید

  آياگرفتن انوخته قانوني براي براي اشخاص حقيقي مشمول بندب ماده ۹۵دردفاترلازم است .

 123. علي می گوید

  سلام
  اگر از دفتر مشاغل ( درآمد و هزینه ) استفاده می کند ، خیر .

 124. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ضمن تشكر از توضيحات جناب آقاي علي ؛ چه هدفي از گرفتن اندوخته داريد؟
  اگر قصدكسراز ماليات خود داريد كه اين اندوخته بعد از اعمال ماليات و نسبت به سود باقيمانده محاسبه ميشود.
  دوم اينكه اين اندوخته براي اشخاص حقوقي الزام آور است و براي شخص حقيقي اختياري مي باشد.

 125. مریم می گوید

  با سلام دفاتر ازدواج و طلاق مشمول کدام بند هستند و طریقه محاسبه مالیاتشون چیه.؟با تشکر

 126. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  دفاتر ازدواج هم به عنوان دفاتر اسناد رسمي طبقه بندي ميشوند:
  ماده ۹۶ :
  ب : صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از :
  ۱۵- صاحبان دفاتر اسناد رسمی .

 127. سعید می گوید

  سلام و احترام خدمت شما
  میگم من یک حسابدار تازه کارم .یک شرکت بیمه معاملات فصلی معوقشو برام آورده انجام بدم یکم راهنماییم کنید چطور انجام بدم؟مدارکی که نیاز هست آن شرکت برام بیاره چی هست؟تو سرفصل فروش بزنم یا قرار داد؟

 128. سینا می گوید

  با سلام
  فروشنده جزئی سیمان و گچ ، در کدام بند قرار می گیرد؟
  با توجه به آخرین تغییرات(بند ب ۲۹ ردیف شده).
  (ما از شرکت سیمان می خریم و بصورت جزئی به مردم معمولی می فروشیم.)
  با تشکر

 129. آیدین می گوید

  سلام خسته نباشید. من یک کارگاه ضایعات نایلون دارم و طبق تشکیل پرونده مشمول بند ب هستم. کارم هم به صورت دستمزدی و اجرتی هستش. حالا سوال دارم از خدمت شما آیا واقعا من مشمول بند ب هستم؟ و اینکه من چه جوری باید ارزش افزوده و معاملات فصلی بد چون خرید و فروشام که رسمی نیستن. ممنون میشم اگه کمکم کنید. باتشکر از سایت فوق العادتون

 130. علي می گوید

  سلام جناب آیدین
  ننوشتید چه میخرید و چه تولید و یا فروشی دارید ، بطور کلی اگر پروانه بهره برداری و یا جواز تاسیس دارید مشمول ردیف ( ۲ ) بند ( الف ) ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم هستید ، در غیر این صورت یا مشمول ردیف ( ۱ ) بند ( ب ) ماده ۹۶ قلمداد می شوید و یا بند ( ج ) .
  اگر مشمول ارزش افزوده می باشید اظهارنامه مورد نظر را ۱۵ روز پس از پایان هر فصل تکمیل و ارسال نمایید و اگر مشمول بند ( الف ) یا ( ب ) باشید همه ی خرید کالا و خدمات و نیز همه ی فروش کالا و خدمات خود را برابر آنچه در دستورالعمل موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتها و دیگر ضوابط مقرر آمده اقدام نمایید .

 131. علي می گوید

  سلام آقای سینا
  اگر عامل فروش یا توزیع مصالح ساختمانی ( از شرکت یا شرکت های مربوطه ) می باشید ، مشمول بند ( ب ) ماده ۹۶ قانون هستید ، حتی اگر سیمان را بصورت خرده فروشی بفروشید .

 132. علي می گوید

  آقا سعید
  فهرست معاملات را بایستی تنظیم و برابر جداول مورد نظر تکمیل و ارسال نمایید بنابراین فروش خدمات به شرکت بیمه طرف مقابل ( یعنی وجوهی که از بابت خدمات ارائه شده به اشخاص از بیمه گر در یافت میکند ) بایستی در جدول فروش آورده شود و همچنین خرید کالا و یا خدماتی که این شرکت از دیگران انجام می دهد ( وجوهی که در این خصوص پرداخت می کند ) البته غیر از موارد عدم شمول که در بخشنامه مربوط ذکر شده است .

 133. آیدین می گوید

  ممنون از لطفتون که جواب دادین. بله من جواز کسب دارم فعالیتم هم از دست یا همون دلال نایلون ضایعاتی می خرم بعد از گرانول کردن به دلال هم میفروشم البته این بخش کمی از کارمه بیشتر کارم اینه که واسه یه تولید کننده نایلون این کار رو انجام میدم و در واقع ازش دستمزد میگیرم. حالا من که هیچ فاکتور یا قرارداد رسمی ندارم حتی فاکتور غیر رسمی هم ندارم چه جوری باید ارزش افزوده رد کنم؟ یعنی من باید از کل درآمد فصلم ۸ درصد مالیات ارزش افزوده بدم؟

 134. عرفان می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید من یه مغازه سوپر مارکت دارم میخواستم ببینم در کدوم دسته از بندها قرار میگیرم ؟

 135. سعید می گوید

  ba arze sÇm
  bebakhshid in jarayeme mÇiati k migan masaÇn 20% az babate adame eraeye dafater ya in darsad ha yaeni chi?20% chi?in 20% zarbdar chi mishe?

 136. مریم می گوید

  با سلام و خسته نباشید دفاتر اردواج ۲ سال است که مشمول بند ج هستند و ضریب مالیاتی آنها ۴۵ هست میشه لطف کنید بگید چجوری مالیاتشون محاسبه میشه

 137. علي می گوید

  سلام جناب عافان خان
  صاحبان فعالیت شغلی سوپرمارکت ( اگه عمده فروش نباشند و ازجمله فروشگاههای بزرگ دارای مجوز از صنعت و معدن هم نباشند ) مشمول بند ( ج ) خواهند بود .

 138. علي می گوید

  سلام مجدد
  اگر مشمول ارزش افزوده هستی بایستی ضوابط و مقررات ارزش افزوده را رعایت کنی . خرید هایت با فاکتور باشد که اگر فروشنده ارزش افزوده را از شما بگیرد آنوقت اعتبارت خواهد بود و فروش هایت هم باید با صدور فاکتور مورد نظر ضوابط باشد که از خریدار ارزش افزوده اخذ شده باشد ( یعنی ۸ درصد ارزش افزوده از فروشنده مواد اولیه بگیری و ۸ درصد نیز هنگام فروش از خریدار ) و در موعد مقرر نسبت به تکمیل اظهارنامه ارزش افزوده اقدام گردد .
  خداحافظ /

 139. علي می گوید

  سلام خانم مریم
  دفاتر ازدواج و طلاق از جمله ی دفاتر اسناد رسمی ، مشمول بند ( ب ) ماده ۹۶ قانون مالیاتها می باشند ( از سال ۱۳۸۱ تا کنون ) .
  با توجه به تعداد عقد ازدواج صورت گرفته ( که آمار آن را بنحوی بدست می آورند یا بصورت علی الراس ) و تعیین میزان دریافتی برای هر یک ( که آن را هم استعلام و بدست می آورند و یا بصورت علی الراس ) پس از اعمال ضریب ( برابر دفترچه ضرایب ) ، درامد مشمول حاصله پس از کسر معافیت مالیاتی پایه سالانه ( چنانچه مستحق باشد ) مالیات بدست می آید که قابل مطالبه خواهد بود .
  موفق باشید /

 140. علي می گوید

  سلام آقا سعید
  لطف می کنید فارسی بنویسید تا راحت تر متوجه شوم و بهتر پاسخ دهم /

 141. سعید می گوید

  سلام برادر میگم این ضرایب مالیاتی مثلا اگر دفاتر رو ندیم ۲۰% جریمه میشیم این ۲۰درصد ضربدر چه عددی میشه بیست درصد چی؟

 142. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ماخذ جرايم ، ماليات مورد محاسبه ي شماست ووقتي دفاتر درميان نباشد قاعدتا از طريق علي الراس تشخيص داده ميشود.

 143. حسین می گوید

  با سلام
  من بایک نفر شریکی یک کارگاه ریخته گری داریم بااینکه به برق ۵۰آمپر نیاز نداریم چون ملک برای خودمان است برق ۵۰آمپر گرفتیم این موضوع باعث شد مشمول مالیات ارزش افزوده بشویم خواستیم کاهش آمپر بدیم اداره برق اعلام می کند هزینه که برای ترانس کردید ازدست میدهید بعدا هیچ ادعای بابت آمپرکاهش داده شده مورد قبول نیست این کارگاه مااصلا ریخت وقیافش به این نوع مالیاتها نمی خورد مواد اولیه وسوخت را که برای کارگاه میخریم فاکتوری درکار نیست یعنی اینکه به هیچ وجه فاکتور یا رسید فروش نمی دهند فقط چک وپول می خوان اگه چک وپول ندیم که فاکتور بدید جنس وسوخت هم نمیدهند مااگه از مشتری ارزش افزوده بخواهیم می گویند نه کارسفارش میدم نه ارزش افزوده میدیم می رم با یه کارگاه دیگه کار میکنم مشتری را هم از دست میدیم راه حلی دارید که به طریقی ما را بیخیال شوند.

 144. سعید می گوید

  سلام
  من میخوام معاملات فصلی یک بنگاه معاملات ملکی رو بفرستم.چطوری پرش کنم؟مثلا طرف کارمزد فروش یک آپارتمان بین فروشنده و خریدار و گرفته.یکم توضیح بدین.آیا تو خرید هم باید ثبتش کنم؟

 145. مهدی می گوید

  سلام خسته نباشید اگر به نام شخصی فاکتور خرید صادر و از طرف فروشنده به اداره دارایی میزان خرید اعلام شده اما آن شخص بخواهد به صورت علی الراس اقدام به پرداخت مالیات نماید بایستی برمبنای مبلغ فاکتورهای خرید محاسبه وپرداخت نماید

 146. علي می گوید

  سلام
  اگر هم بخواهد بر مبنای مبلغ مندرج در فاکتور خرید اقدام به پرداخت مالیات نماید ، پرداخت بطور علی الحساب ( با اظهار خودش و یا محاسبه فرضی مامور مالیات ) خواهد بود و پرونده مالیاتی نامبرده ( خریدار ) در موعد مقرر با احتساب سایر قراین و با رعایت ضوابط و مقررات رسیدگی و مطالبه خواهد شد .

 147. علي می گوید

  سلام
  بله آن مبلغی که بعنوان کارمزد ( کمیسون / حق بنگاه ) گرفته ای در جدول مربوط به فروش ( چرا که خدمات خود را به متعاملین فروختی و در قبال آن وجهی در یافت داشتی ) ثبت و ارسال کن .

 148. علي می گوید

  سلام آقای حسین
  تا زمانی که اینگونه عمل می کنید مشمول ارزش افزوده هستید و چاره ای نیستو بایستی ضوابط مقرر رعایت شود ، مگر اینکه برق ۵۰ آمپر را بیخیال شی /

 149. سعید می گوید

  سلام واحترام
  میخواستم بپرسم یک شرکت مسیولیت محدود که تو کار پخش مواد آرایشی هست آمده تا کار اظهارنامشو من انجام بدم..راهنمایی می کنید چطور اظهارنامشو انجام بدم؟

 150. دارابي می گوید

  با سلام و خدا قوت
  من كارشناس خبره دادگستري (رسمي نيستم ) هستم شامل كدام بند است اگر بند ب است من چون بند ج اظهار نامه پر كرده ام چگونه آنرا اصلاح كنم در ضمن با شماره ۰۲۱۳۵۰۸۷ هم تماس گرفتم اگر روشي ديگري مي دانيد راهنمايي فرماييد

 151. علي می گوید

  سلام
  اگر دارای دفاتر قانونی می باشد اعداد و ارقام هر سرفصل در جداول مرتبط در اظهارنامه درج شود و اگر فاقد دفاتر بوده بنظر بایستی اعداد و ارقام فرضی متناسب در قسمت مربوط در سود و زیان و نیز ترازنامه درج شود .

 152. علي می گوید

  سلام
  نمی دانم فرق بین کارشناس رسمی دادگستری با کارشناس خبره دادگستری چیست ؛ ولی با توجه به آنچه که الان در واحدهای مالیاتی عمل می شود کارشناسان دادگستری از جمله مشمولین بند ( ب ) ماده ۹۶ قانون م . م شناخته می شوند .
  پیش ثبت نام کداقتصادی شما بایستی با درج گروه شغلی ( ب ) باشد تا بتوانید اظهارنامه بند ( ب ) تنظیم و ارسال کنید لازم است پیش ثبت نام خود را تغییر دهید اگر سامانه اجازه نداد به اداره امور مالیاتی خود بروید پیش ثبت نام قبلی با گروه شغلی ( ج ) را حذف و مجددا” با عنوان گروه شغلی (ب ) ثبت نام و با کد پیگیری دریافتی نسبت به تکمیل اظهارنامه بند ( ب ) اقدام نمایید ، ضمنا” از حیث تعیین درآمد و مالیات فرقی بین اظهارنامه بند ( ج ) با بند ( ب ) نیست .

 153. رضا می گوید

  باعرض سلام و خسته نباشید همانگونه که مستحضرید مراکز دانشگاهی ازپرداخت مالیات معاف هستند حال اگر یک مرکز دانشگاهی در زمان گسترش فیزیکی مکانهای موجود مبادرت به انعقاد قراردادهای پیمانکاری در امور مختلف ساخت وساز نماید ایا موظف است که مبلغی را بعنوان مالیات از حق الزحمه پیمانکاران طرف مقابل کسر نماید . با تشکر

 154. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  معافيت ماليات بردرآمد مانع كسر و پرداخت مالياتهاي تكليفي نخواهد بود.به عبارتي معافيت عملكرد شما با مالياتهاي تكليفي كه مقرر است از كاركرد اشخاص ثالث كسر و پرداخت كنيدمتفاوت است.
  بااين تفاسير ماليات حقوق كاركنان هم به همين شكل تعريف ميشود پس مالياتهايي كه بعهده اشخاص ثالث ولي كسر و پرداخت آن درتعهد شماست راكسر و پرداخت ميكنيد.

 155. حمید می گوید

  سلام.
  میخواستم بدانم شغل شیشه بری جزء کدامیک از بندهای ماده ۹۵ میشود؟

 156. fatemeh می گوید

  سلام سال ۹۰ جواز کسب گرفتم اما تا کنون موفق به کار با ان نشدم و مالیلت ان را پرداخت نکردم باید چکار کنم. با تشکر

 157. علي می گوید

  سلام جناب حمیدخان
  یقینا” آنچه که می بینم و می دانم ، بند ( ج ) .

 158. علي می گوید

  با سلام
  داشتن پروانه کسب دلیل بر مطالبه مالیات و پرداخت آن نیست ، به عبارتی چنانچه موفق به فعالیت مالی و پولی نشده اید و یا محل فعالیت تان بسته و فاقد فعالیت باشد برایتان عدم فعالیت صادر خواهد شد و البته بهتر است موضوع پس از پایان هر سال بنحوی به اطلاع واحد والیاتی برسد .
  موفق باشید /

 159. رشادتمند می گوید

  هزینه پرداختنی بابت قبض آژانس مشمول مالیات هست یا خیر

 160. امیر می گوید

  با سلام
  میخواستم بدانم آموزشگاههای زبان مشمول کسر مالیات میشوند یا نه
  واینکه یه مبلغ به عنوان حق ویژه مدرس در قرارداد های خود ذکر میکنند
  یعنی یه مبلغ به عنوان برگزاری کلاس ویه مبلغ به عنوان حق ویزه مدرس میگیرن
  حالا کدام از این مبالغ مشمول مالیات میشن
  تشکر

 161. پریسا می گوید

  باسلام
  میخواستم بدونم جریمه مالیات تکلیفی چند درصد است؟
  باتشکر فراوان از شما

 162. محمد حسین می گوید

  سلام. من یک مغازه برای کار خدمات کامپیوتری اجاره کردم و بعد از یک سال و ۴ ماه مغازه رو تحویل دادم. رفتم اداره مالیات برای تسویه حساب و تحویل دادن مغازه به صاحب مغازه….. برای من اداره مالیات یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار تومان مالیات محاسبه کرد…. از طرفی صاحب مغازه هم می خواد مغازه رو بفروشه به کسی و به من میگه تا شما مالیاتت رو پرداخت نکنی نمیتونم مغازه رو بفروشم….
  من می خوام بدونم اگر این مالیات رو پرداخت نکنم چه عواقبی داره….؟ این مالیات به عنوان مالیات بر درآمد مشاغل محسوب میشه….؟ اگر پرداخت نکنم برای صاحب مغازه مشکلی پیش میاد؟

 163. علي می گوید

  سلام آقای محمد حسین
  پس از قطعیت ، مشمول جریمه دیرکرد خواهید شد .
  بله بنظر می رسد بعنوان مالیات بر درآمد مشاغل مدت حضور شما در واحد تجاری موردنظر می باشد .
  مشکلی پیش نمیاد و صاحب مغازه می تونه پس از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال واحد تجاری ، مفاصاحساب خود را دریافت نماید.

 164. علي می گوید

  سلام
  اگر منظور جریمه عدم کسر و ایصال مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتها می باشد ؛ علاوه بر مطالبه خود مالیات متعلقه ، مشمول ۲۰% از مالیات متعلقه خواهد بود .
  ضمنا” چنانچه فهرست و یا قرارداد تنظیمی در موعد مقرر به اداره مالیات تسلیم نگردد ، ۱% نیز از کل مبلغ پرداختی یا قرارداد مشمول جریمه می باشد .

 165. علي می گوید

  سلام
  چه نوع مالیاتی ؟
  منظور مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتها است ، اگر پرداخت کننده مشمول ماده قانونی یادشده باشد و پرداختی تحت قالب قرارداد انجام می شود ، بله مشمول کسر و ایصال مالیات مورد نظر ( حالیه ۳% علی الحساب )خواهد بود .
  موفق باشید /

 166. علي می گوید

  سلام
  وجوهی که به آموزشگاهها از بابت ارائه خدمات آموزشی ، از ناحیه اشخاص مشمول پرداخت می شود مشمول کسر مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتها خواهد بود و وجوهی که از ناحیه آموزشگاهها به شاغلین در آموزشگاه از جملع مدرسین پرداخت می شود مشمول فصل مالیات بردرآمد حقوق خواهد بود .
  خداحافظ /

 167. محمد حسین می گوید

  ممنون…. یعنی اگر من مالیات رو پرداخت کنم یا پرداخت نکنم به اون ربطی نداره…؟ چون چند وقته که به من میگه برو مالیاتت رو بده من. چون میخوام ملک رو بفروشم….. می خوام بدونم اون میتونه من رو مجبور کنه؟

 168. علي می گوید

  سلام مجدد
  بله ، از نظر مالیاتی به ایشون ربطی نداره .
  این کارو نکن ، چون اگه وجه مالیات مورد نظرو بدی بهش ، اونوقت این احتمال هست که به حساب اداره مالیات واریز نکنه حال آنکه در هر صورت اداره مالیات بنامت مالیات مطالبه خواهد کرد و این شما هستی که بدهکار میشی .
  نمیدونم ، بسته به قرارداد اجاره و شرایط مندرج در اون داره ، ولی در مجموع فکر نکنم بتونه شما رو مجبور به پرداخت کنه .

 169. نصیریان می گوید

  آیا درآمد حق العمل کاری مشمول ارزش افزوده می باشد؟

 170. نوا می گوید

  سلام بنده مهندس عمران هستم و حدودا يك سال هست كه
  پروانه نظارت دارم و فعاليت ( نه چندان زياد) نظارتي دارم ولي نميدونم كه بايد اظهار نامه مالياتي پر كنم يا نه ؟ لطفا راهنماييم كنيد و بفرمائيد از بابت اينكه در اين دوره اي كه گذشت ثبت نام نكردم آيا جريمه ميشم؟ضمنا بنده هيچگونه دفتر مهندسي و … ندارم و از طريق نظام مهندسي كار نظارت ارجاع داده مي شه به بنده . ممنون

 171. ساروی می گوید

  ایا شرکت تبلیغاتی گرافیستی شامل مالیاا بر ارزش افزوده و عملکرد خواهد شد؟یا معاف است؟

 172. مینا می گوید

  با سلام
  پیمانکار ساخت سالن های یک کارخانه هستم ( شخص حقیقی ) با گرید ۳ دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهر سازی … جزو کدامیک از بندهای ماده ۹۵ هستم و در مورد ماده ۱۶۹ و ارزش افزوده آیا مشمولیت دارم یا خیر ؟
  سپاسگذارم

 173. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  فعلا همه ي مواردي كه بعنوان معافيت قيد نشده مشمول است و براي اشخاص حقوقي كه شناسايي شده درنظام مالياتي هم هستند برقرار است.

 174. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  فعلا همه ی مواردی که بعنوان معافیت قید نشده مشمول است و برای اشخاص حقوقی که شناسایی شده درنظام مالیاتی هم هستند برقرار است.

 175. ساناز می گوید

  سلام خسته نباشید
  من کارشناس تغذیه هستم و میخوام جایی رو برای دفتر کار اجاره کنم اما پرداخت اجاره به صورت درصدی از ویزیتم است ، یعنی ۵۰% ویزیت که ۱۲۵۰۰ تومان است برای من و ۵۰ % آن متعلق به مالک است
  آیا باید مالیاتی بپردازم ؟
  من که تعداد بیمارانم در ماه مشخص نیست ، پس مالیاتم چطور مشخص میشه ؟
  آیا صاحب ملک که آن را به من اجاره داده هم باید مالیات بپردازه ؟

 176. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر شما درقالب شخصيت حقيقي و موجر شما هم همين شخصيت را دارد ، تكليفي به عهده ي شما درخصوص كسر و پرداخت ماليات اجاره نيست بلكه ايشان خودشان موظف به تنظيم اظهارنامه و پرداخت ماليات اجاره هستند.

 177. محمد می گوید

  باسلام وعرض ارادت لطفا اعلام فرمایید اشخاصی که دفاترنمایندگی بیمه را بعهده دارند درکدام گروه شغلی (الف،ب،ج)قرارمیگیرند باتشکر

 178. علي می گوید

  بله جناب نوا ، حتی اگر یک متر هم کارکرد داشته باشی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهی بود .
  چه نوع ثبت نام را می گویی ؟ ثبت نام ارزش افزوده را ؟ بنظرم مشمول ارزش افزوده نیستی تا بخواهی در این بخش ثبت نام داشته باشی .

 179. علي می گوید

  سلام خانم مینا
  فکر کنم برای سنوات ۸۷ و ۸۸ و ۸۹ با حتی مبلغ ۱۰۰ میلیون مشمول ارزش افزوده بوده باشی ولی حالیه با توجه به اینکه مشمول مرحله سوم ثبت نام هستی با مبلغ یک میلیارد هم مشمول نباشی .
  توصیه می شود پرس و جوی بیشتری فرمایید .

 180. علي می گوید

  سلام
  نمایندگی بیمه ازجمله مشمولین بند ( الف ) ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند .

 181. مهدی می گوید

  با سلام
  برای مهندسین دارای پروانه اشتغال باید کارکرد فصلی در تعرفه مصوب نظام مهندسی ضرب شود یا در مبلغی که واقعا از کارفرما دریافت می شود؟
  چون بعضا بین این دو عدد تفاوت زیادی هست؟
  با تشکر

 182. عباس می گوید

  با سلام نرخ ضریب مالیاتی آژانسها چه میزانی هست با تشکر

 183. ارش می گوید

  سلام..عرض ادب…بنده یک مغازه اجاره ای کوچک فروش ظروف یکبار مصرف دارم و جواز کسب هم ندارم.سه سال است که فعالیت میکنم و بیشتر مبلغ برای اجاره میرود…به اداره مالیات مراجعه کردم و مالیات سه سال را تعیین کردند…البته برایم به صورت خود اظهاری نوشتند…الان هم میخواهم مغازه را جمع کنم..برایم اس ام اس امده که ثبت نام الکترونیکی شما در سامانه ناقص و در مرحله پیش ثبت نام میباشد..۱۵۰ تومان هم علی الحساب پرداخت کردم…با توجه به اینکه اس ام اس امده و گفته در مرحله پیش ثبت نام هستی اگر باقی مالیات را ندهم مشکلی هست یا اجباری وجود دارد…با توجه به اینکه جواز هم ندارم؟؟؟یا اینکه چون مالیات به نامم ثبت شده .حتما باید بدهم؟؟؟ممنون

 184. علي می گوید

  سلام
  ارسال پیامک جهت ثبت نام کد اقتصادی و یا تکمیل آن ارتباطی با مالیات مورد مطالبه و پرداخت یا عدم پرداخت آن ندارد . توصیه می شود اگر قصد ادامه فعالیت کسبی دارید برای تکمیل ثبت نام کداقتصادی اقدام فرمایید .

 185. مهرداد می گوید

  باسلام واحترام لطفا بفرمایید اغذیه فروشان درکدام گروه شغلی (ب،ج)قرارمیگیرند باتشکر

 186. hgii می گوید

  سلام
  من میخوام گزارش فصلی یک مهندس ساختمان را تهیه کنم
  جدول کارکرد رو گرفتم و در نرخ تعرفه ضرب کردم
  حالا این عدد رو باید ب عنوان درآمد تلقی کنم و هزینه ای رو حساب نکنم چون هیجچ مدرکی بابتش ندارم یا یا از این مبلغ ۵۵ درصد رد ب عنوان هزینه و مابقی درآمد ؟

 187. علي می گوید

  سلام
  مبلغ حاصله پس از اعمال ضریب کارکرد با تعرفه خود را بعنوان فروش ( خدمات ) در جدول مربوط به فروش ثبت و ارسال نمایید .
  ضمنا” چنانچه هزینه هایی هم در رابطه با فعالیت شغلی تان داشته اید نیز می توانید در جدول مربوط به خرید ( خرید کالا یا خدمات ) ثبت و ارسال نمایید .

 188. علي می گوید

  سلام
  یقینا” مشمول بند ( ج ) می باشند . ضمنا” بیاد داشته باشیم ، مشمول نصب و استفاده از صندوق از اول سال ۱۳۹۲ نیز می باشند .

 189. محمد چكاني آذر می گوید

  با سلام- در خصوص پرداخت ماليات تكليفي شناسايي شده مودي چقدر فرصت دارد تا مبلغ شناسايي شده رو پرداخت نمايد

 190. مهندس نظام مهندسی می گوید

  اشخاص حقوقی شاغل در اجرای ساختمان و مهندسان مشاور مکلف به نگهداری چه نوع دفاتری هستند؟
  ۱-دفتر روزانه-دفتر کل
  ۲-دفتر درآمد و هزینه
  ۳-دفتر خلاصه وضعیت و هزینه

 191. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ۳۰ روز

 192. علیرضا می گوید

  با سلام . من مدیر مالی یک شرکت توزیع مواد غذایی شده ام . این شرکت اخیرا فروشگاه بزرگی از شهردادی اجاره کرده و ماهیانه ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان اجاره می ده . طبق قرارداد کلیه مالیاتها و کسور قانونی به عهده مستاجر گذاشته شده . ۲ سئوال داشتم :
  ۱-جریمه دیر کرد مالیات اجاره مذکور هر ماهه محاسبه میشه ؟ یعنی اگر از فروردین تا آبان پرداخت نشده ۷*۴۵۰،۰۰ تومان جریمه فروردین تا آبانه ؟
  ۲-نرخ مالیات علی الراس شرکت های توزیع مواد غذایی ( به صورت عمده ) چند درصده ؟

 193. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  البته اينكه يك دستگاه اجرايي ماليات را بعهده مستاجر گذاشته جاي تعجب دارد.
  درهرصورت اين تكليف متوجه موجر شماست و به نظر بنده از بابت تاخير درپرداخت جريمه ازشما وصول نمي شود.

 194. علي می گوید

  سلام
  هر دو شخص عنوان شده یعنی هم اشخاص حقوقی و هم صاحبان مشاغل موسسات مهندسی و مهندسی مشاور مکلف به تهیه و نگاهداری دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت می باشند .

 195. علیرضا می گوید

  سلام ببخشید من یه سوال مهم دارم اگه بتونید بصورت ساده توضیح بدید ممنونم میشم من یه مغازه اجاره کرده بودم تهیه غذا که ۳۰ متر بوده و کرایه ۱۵۰۰ با وسایل میدادم ،من ضرر کردم تحویل دادم بعد از یه سال مغازه رو مالکم مفاصا حساب میخواست اداره مالیات تشخیص دادن ۴میلیون و ۵۰۰ باید بدم من قبول نکردم گفتن با رییس صحبت کنم کم میکنن ۸ ماه از خالی کردن من میگذشت میخواستم تموم بشه رییس کرد واسم ۲۵۰۰ گفتم پرداخت میکنم تموم بشه واریز کردم ممیزم بهم یه دفعه گفت ۱۵ میلیونم جریمه شدی ماده ۱۶۹ خوردی بهم گفت همین جا ول کنم پول پیشمم بذارم پیش مالک بمونه برم ، یه سوال مهم اینه که ۳۰ متر مغازه میشه بند ب اصلا چون مالیات ارزش افزوده نمیخوره بهم؟ به نظر شما ۱۱% که میگن جریمه میشی از کجا گرفتن که میشه ۱۵ میلیون؟ آقا یه توضیح بدی ممنون میشم!

 196. زهرا می گوید

  سلام و خسته نباشيد بنده صاحب يک کارگاه توليد موزايئک سازى هستم که فقط فرايند توليد درش انجام ميشه به خاطر پرت بودن محل کارگاه مجبور شدم مغازه اى اجاره کردم جهت فروش محصولات که در معرض ديد باشه ,سوالک اينه که کارگاه من پروانه از صنايع دارد ولى جديدا بيمه براىبيمه کردن کارمند فروش در دفتر فروشم گفته دفتر هم بايد جواز کسب بگيرد از اصناف,سوالم اينه آيا بايد براى دفتر فروش کارگاهم جواز جداگانه بگيرم و آيا اگه اين کار رو هم انجام بدم ماليات هم به کارگاه تعلق ميگيره هم به دفتر فروش ,متذکر ميشم که کارگاه فقط قسمت توليد را به عهده داره و به خاطر پرت بودن جايگاهش هيچگونه دادو ستدى درش انجام اگر توى اين شرايط بد بازارداادو ستدى هم بشه فقط تو دفتر فروش خواد,ممنون ميشم

 197. علي می گوید

  سلام
  با توجه به آنچه که نوشتی مشمول ردیف ۱۴ بند ( ب ) ماده ۹۶ قانون مالیاتها می باشید فلذا مشمول جریمه ماده ۱۹۳ از بابت عدم ارائه دفاتر ( ۲۰ درصد از مالیات ) خواهید بود .
  اگر عنوان شغلی شما در پروانه کسب تان ” رستوران ” باشد مشمول ارزش افزوده ( فراخوان مرحله چهارم ) نیز خواهید بود که این مالیات را واحد ارزش افزوده مطالبه خواهد کرد .
  از سال ۱۳۹۱ کلیه صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) نیز مشمول دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر خواهند بود که در صورت عدم انجام تکلیف در موعد تعیین شده مشمول جریمه مقرر خواهند بود . ( جریمه مقرر در این خصوص ۱ درصد عدم اعلام و ارسال فهرست معاملات – مبالغ خرید و فروش – و ۱۰ درصد عدم ارائه صورت حساب ( همان فاکتورهای خرید و فروش ) می باشد که در خصوص ۱۰ درصد زمانی قابل مطالبه خواهد بود که بموجب دعوت نامه ارائه اسناد و مدارک برای هر فصل ( یا یک سال ) صورت گرفته باشد .

 198. علي می گوید

  سلام
  ضوابط نظام صنفی همین است که گفتند باید برای این محل یعنی مغازه ( دفتر فروش و یا … ) پروانه کسب بگیرید .
  از نظر مالیاتی نیز تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتها به موضوع مورد نظر اشاره نموده است به عبارتی اظهارنامه به واحد مالیاتی محل کارگاه ( با ذکر دفتر فروش در جداول مورد نظر در اظهارنامه ) تسلیم خواهد شد .
  البته توجه داشته باشید که صاحب پروانه کسب ( در مغازه ) همان صاحب کارگاه ( یا نماینده وی که موضوع در پرونده صنفی و در پرونده اداره مالیاتی کتبا اعلام شود ) باشد .

 199. لاله می گوید

  با سلام
  من حسابدار یک شرکت گردشگری و جهانگردی (بند ب) هستم سوال من در رابطه با گزارش خرید و فروش فصلی میباشد ایا شرکتهای گردشگری و جهانگردی (بند ب که فقط شامل تور میباشند) موظف به تگمیل گزارش فصلی میباشند یا خیر ؟ جواب این سوال را هم ممیز ما نمی داند خواهشمند راهنمایی فرمایید.

 200. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله شما تورهايتان را با قرارداد منعقد مي كنيدپس خريدهاي شركت و قرارداد هايتان را ارسال ميكنيد.

 201. kia می گوید

  با سلام خسته نباشید
  لطفآ طریقه وارد کردن اینمهای مدرسه غیر دولتی در نرم افزار جهت معاملات فصلی توضیح دهید؟؟؟؟/

 202. علی می گوید

  سلام سایت شما را عالی دیدم ازتون ممنونم بعد از اصلاحیه سال ۸۰ به بند ۵ ماده ۹۱ قانون عبارت سنوات و بازخرید مرخصی که هنگام بازنشستگی یا از کار افتادگی پرداخت می شود افزوده شد به اعتقاد بنده حرف ، قبل از کلمه سنوات آن را به موارد قبل ربط میدهد و سنوات هر زمان پرداخت شود معاف است و فقط بازخرید مرخصی در زمان بازنشستگی معاف است ولی دارایی میگوید سنوات اگر در پایان قراردادی که متضمن تمدید آن نیست پرداخت شود هم مشمول است نظر شما چیست آیا بخشنامه ای دارید

 203. kia می گوید

  براي مزارس غير دولتي ايتم هاي نرم افزار درامد فصلي را چگونه پر کنيم

 204. شهرام جوانشیر آرین می گوید

  سلام
  در سال جدید یعنی سال ۱۳۸۴ دفاتر نمایندگی بیمه آیا از بند ب به بند الف منتقل شده اند و بجای دفتر هزینه و درآمد میبایست دفتر روزنامه و کل تهیه کنند؟
  خواهشمند پاسخ دهید
  با تشکر

 205. اسماعیل صبور می گوید

  با سلام و عرض ادب
  اینجانب نماینده بیمه هستم جواب سئوال آقای جانشیر را می خواستم آیا نمایندگی بیمه از بند ب به بند الف منتقل شده است اگر به بخشنامه آن اشاره کنید ممنون می شوم

 206. قره داغی می گوید

  با سلام
  آیا انتشارات که مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارا هستند و معاف از مالیات باید اظهارنامه ارائه دهند یا خیر؟

 207. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله درهرصورت بايد تكاليف قانوني خود را انجام دهيد چراكه تشخيص معافيت با اداره امورمالياتي است.

 208. مسعود می گوید

  سلام و روز بخیر، راهنمائی بفرمائید که آیا مکان مطب پزشکی که مالکیت آن متعلق به خود اوست، میشود از آن پزشک مالیات بر اجاره گرفت. چنانچه پاسخ منفی است، مواد و تبصره های قانونی را برفرمائید

 209. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  سوالتان واضح نيست.
  اگر مالك بخواهد به خودش اجاره بدهد عملا قرارداد اجاره مفهوم ندارد.

 210. پروین می گوید

  با سلام

  من می خواهم ملک پدرم را بصورت آرایشگاه زنانه در آورم چون دیپلم آرایشگری دارم ولی از مبلغ مالیات بر درآمد آن اطلاع ندارم و می خواهم میزان مالیت بر درآمد شغل آرایشگری زنانه را با شغل نانوائی که امکان انجام آن هم می باشد را باهم مقایسه کنم و قبل از انجام یکی که بهتر است و مالیات کمتری را دارد انتخاب کنم با توجه باینکه هر دو در محل مورد نیاز است با تشکر از پاسخ جنابعالی

 211. مسعود می گوید

  متشکرم از پاسخ کوتاه تان. سعی میکنم سئوالم را جامعتر خدمدتان بیان کنم. اینجانب پزشک هستم و آپارتمانی را که یک و نیم دونگ از آن متعلق بخودم، و باقیمانده متعلق به همسر و فرزندانم است، یک اتاق ۲۰ متری از زیر بنا مفید ۱۶۱ متری آن آپارتمان را به مطب پزشکی خودم تبدیل کردم، اداره مالیات مربوط، بابت آن بیست متر، که به مطب خودم اختصاص دادم، مالیات تعیین نموده، علیرغم اعتراض اینجانب، میگویند اعتراض کن و برو هیئت حل اختلاف. لطفا راهنمائی بفرمائید با توجه بشرح فوق، اداره مالیات با چه برهان و قانونی، میتواند چنین مالیاتی را تشخیص دهد. از مرحمت شما ممنون میشوم چنانچه مستند به قانون نیز باشد

 212. علي می گوید

  سلام
  تعیین درآمد و مالیات بر یک واحد شغلی ارتباط مستقیمی با عواملی همچون انجام تکالیف قانونی ، موقعیت مکانی ، میزان خرید یا فروش ( کالا و یا خدمات ) ، حجم فعالیت و … داشته و چه بسا در فعالیت کسبی موردنظر نانوایی مشمول مالیات و آرایشگری معاف از مالیات بر درآمد باشد و البته شاید بالعکس .
  توصیه می شود در صورت شروع به فعالیت ، اقداماتی همچون دریافت پروانه کسب کمتر از ۴ ماه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد در موعد مقرر ( در حال حاضر تا ۴ ماه پس از پایان سال شمسی ) را انجام تا موجباتی برای تعیین درآمد و محاسبه مالیات بدون تعلق معافیت سالانه فراهم نگردد .

 213. علي می گوید

  سلام
  آن ۲۰ متر اجاری تلقی که پس از محاسبه بشرح ارزش اجاری املاک و البته پس از کسر سهم شما که ملکی خودتان ( یعنی مستاجر ) است مشمول مالیات بر درآمد اجاره از دیگر مالکان خواهد بود .
  ضمنا ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم را مطالعه بفرمایید شاید موجرین مشمول مالیات بتوانند از معافیتهایی بهره مند گردند .
  موفق باشید /

 214. Y.Ghasemi می گوید

  با سلام

  فعالیت اصلی واحد ما، پخش تایرهای ایرانی در استانهای تهران و البرز می باشد. با توجه به اینکه اینجانب نماینده رسمی شرکتهای لاستیک دنا، کویر تایر، لاستیک بارز، ایران تایر و تیوب خوزستان می باشم و فاکتورهای خرید این واحد مستقیما” از طرف کارخانه ها به اداره دارایی ارسال می شود، ثبت یک شرکت برای توزیع و فروش عمده بجای استفاده از پروانه کسب فروشگاه تا چه حد در کاهش مبلغ مالیات سالانه موثر خواهد بود؟
  (مجموع خرید این واحد حدود ۳ میلیارد تومان در سال است)

  با تشکر

 215. m.s می گوید

  باسلام
  میخواستم بدونم آیا به مطب ها هم ارزش افزوده تعلق میگیره ؟ همچنین لطفا در مورد بیمه پرسنل یک مطب هم توضیح بدید . اگر نیمه وقت و شیفتی هم بودن باید بیمه بشن ؟ اگر یک نمونه قرارداد کار هم برای پرسنل مطب قرار بدید ممنون میشم .

 216. hamed می گوید

  سلام

  شرکت ۸۸ ثبت شده فاقد فعالیت و هیچگونه اقدام مالیاتی انجام نداده ۵سال هم گذشته و هیچ ابلاغ مالیاتی دریافت نکرده
  با توجه به دوباره اقدامسرگیری کار شرکت روند کار و مراحل قانونی مالیاتی بفرمایید؟

 217. بیمه آسیا می گوید

  سلام . من نماینده بیمه آسیاهستم که ۷ساله در مالیات عملکرد براساس مشمولین بند “ب”رسیدگی شدم . حالا ارزش افزوده اومده رسیدگی ، میگه ما مشمول بند ” الف ” هستیم به ااستناد ماده ۹۶ و بند شماره ۹ ولی دراصل کار ما دقیقا مثل کارگزاران بیمه هست که بند ۷ مشمولین ” ب ”
  لطفا راهنمایی کنید .

 218. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  هزینه های درمانی و هزینه های حقوق مشمول مالیات ارزش افزوده نیستند.

 219. علیرضا احمدی می گوید

  با سلام و خسته نباشید آیا برای یک پزشک که درمانگاه دارد و مالیات آن را سالیانه پرداخت می کند و علاوه بر درمانگاه، مطب شخصی نیز دارد باید برای مطب هم جداگانه اظهارنامه پر کند و مالیات بپردازد و یا همان اظهارنامه درمانگاه کفایت می کند.
  با تشکر

 220. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده کارکرد مطب شخصی هم مشمول مالیات است وبه سرجمع کارکرد ایشان معافیت حقوق سالانه (۹۳ به مبلغ ۱۲ میلیون تومان ) تعلق میگیرد.

 221. نگار می گوید

  با سلام
  من یه موسسه ارتوپدی دارم که تاکنون اظهارنامه ارائه ندادم.کد اقتصادی و کد ملی هم موسسه ندارد،امسال می خوام اظهارنامه ارائه بدم ،چیکار کنم.بند ب هستیم.

 222. امین می گوید

  با سلام
  تازه وارد حسابداری هتل شدم.اگه امکانش هست درمورد شناسایی مالیات آن راهنماییم کنید

 223. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  کارکرد شما از جمله موارد بند الف ماده ۹۵ و ۹۶ قانون مالیاتهاست لذا می بایست دفاتر روزنامه و کل تهیه کنید.
  اگر درقالب شخص حقیقی فعالیت میکنید یعنی مالکیت هتل به یک شخص تعلق دارد مشمول ماده ۱۳۱ قانون مالیاتها هستید واگر بصورت شخص حقوقی , مشمول ماده ۱۰۵ قانون مالیاتها

 224. ایمان می گوید

  سلام مرحله پیش ثبت نام کداقتصادی برای دهیاری روستایی رو انجام دادم به جای اینکه تشکل قانونی انتخاب کنم حقوقی انتخاب کردم برای حل این مشکل باید چیکار کنم ؟ و همین طور وقتی با شخص حقوقی وارد شدم باید کدپستی دهیار با کدپستی دهیاری یکی باشه یا نه ؟ چون اطلاعات ک اعتبارسنجی شد پیغام واسه دهیار اومده ک کدپستی اشتباهست لطفا راهنماییم کنید با تشکر

 225. عادل می گوید

  با سلام و احترام
  من یک مغازه سمبوسه فروشی دارم.جواز کسب هم گرفتم.میخواستم بدونم مشمول کدام بند مالیات اشخاص حقیقی هستم.ضمنا آبا کسانی که جواز کسب در هر شغلی داشته باشند مشمول چه بندی خواهند بود.با تشکر از شما استاد گرامی

 226. مصطفی می گوید

  با سلام
  من یه مغازه چایخانه سنتی داشتم واسه ۴ ماه
  اونوقت جز کدوم مودی هستم؟؟؟
  الف یا ب یا ج؟؟؟
  با تشکر

 227. امیرعلی می گوید

  سلام ببخشید میوه فروشی جزوه کدام بند میباشد.

 228. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده بند ج هستند.

 229. مهدی خسروی می گوید

  باسلام
  میخواستم بدونم اگر شرکتی دفاتر قانونی سال مالی ۹۳ را در تاریخ ۹۳/۰۲/۰۴ گرفته باشد آیا بندب تبصره ای هست که دفاتر این شرکت رد نشود
  ممنون

 230. سپهر می گوید

  ایا مشاورین املاک باید نرم افزار حسابداری داشته باشند؟

 231. صفر می گوید

  سلام
  خسته نباشید
  جناب یه سوال داشتم
  من مهندس ناظرم و کارشناس رسمی دادگستریم
  بهم دو تا شماره حوزه و شماره پرونده دادن بابت دو شغل بالا
  یعنی من باید دو تا اظهارنامه بدم ؟
  و دو تا دفاتر جدا بدم ؟
  چیکار کنم آخه ؟

 232. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر فکر نمی کنم اینطور باشد.
  شما باید عملکرد دوفعالیت را دریک اظهارنامه منعکس کنید و مشمول یک معافیت هم هستید.بازهم با حوزه مالیاتی دراتباط باشید.

 233. رشید می گوید

  باسلام :من دفاتر درامد هزینه های قانونی را از سال ۸۷تاکنون پر نکرده ام با مراجعه به دارائی ودرخواست تسویه حساب کارمند دارائی با ارائه فیش جریمه نداشتن دفاتر درامد درخواست واریز مبلغ را دارد آیا پس از ارائه برگ قطعی مالیات برمشاغل وواریز مبلغ مالیاتی میشود ۲باره فیش جریمه برای سالهای قبل انهم جهت نداشتن دفتر درامد صادرکرد

 234. پرویز می گوید

  باسلام من وبرادرم یک اموزشگاه زبان داریم که با هم شریک هستیم هرساله یک اظهارنامه پر می کنیم و مالیات ان را پرداخت می کنیم اما امروز که جهت پی گیری مالیات سال ۹۲ به اداره مالیاتی رفتم با کمال تعجب دیدم که برای من ۶۰۰۰۰۰ هزار تومان مالیات و برای برادرم که شریکم می باشد دو میلیون و هشتصد هزار تومان مالیات محاسبه کردهاند وقتی که اعتراض کردم که ما دو نفر شریک هستیم و با هم کار می کنیم به من می گویند که باید برادرتهم اظهار نامه جداگانه پر می کرد۰ این در حالی است که هیچ یک از سال های قبل اینگونه نبوده است’ لطفا مرا راهنمایی کنید که چگونه این مشکل را حل کنیم’ با تشکر

 235. سعید می گوید

  با سلام فروشگاه خرده فروش کامپیوتر جز کدام بند مالیاتی می باشد ؟

 236. رضوی می گوید

  با سلام و تشکر از پاسخ جامع شما
  من جواز کسب از اتحادیه آرایشی و بهداشتی گرفتم. و نماینده یک شرکت وادرات تجهیزات پزشکی در استانی هستم.
  فعالیتم در خصوص ارائه خدمات فروش و پس از فروش دستگاه های پزشکیه.
  البته فاکتور فروش توسط خود شرکت وارد کننده صادر میشه و من فقط فاکتور خدمات میزنم.
  ممنون میشم اگه بفرمایید روی فاکتور چه مالیات هایی شامل من و مشتری میشه.
  با سپاس

 237. خلیل الیاسی می گوید

  با سلام
  اگه براتون مقدوره متن کامل قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴که از۱/۱/۱۳۹۵ لازم الاجرا میشه در وب سایتتون قرار دهید
  با تشکر

 238. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درسایت منتشر شده لطفا جستجو ویااین مسیر را دنبال کنید:
  اینجا

 239. خانوم پاكراه می گوید

  سلام.پزشك عمومي هستم و خيلي خصوصي و محدود يك يا دوروز درهفته كار زيبايي انجام ميدم چطور براي اطلاعا از ميزان مالياتم و پرداختش اطلاع كسب كنم.چطور اقدام كنم

 240. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  طبق قانون شما موظف به مراجعه به اداره امورمالیاتی محل و تشکیل پرونده مالیاتی هستید.سپس همه ساله اظهارنامه مالیاتی ارائه ومالیات محاسبه شده توسط خودتان راپرداخت میکنید.

 241. خانوم پاكراه می گوید

  ممنون از پاسخ.بسته به ميزان درامد ماليات محاسبه ميشود؟

 242. مدیر سایت می گوید
 243. abbas می گوید

  باسلام يك سوال داشتم ممنون زود پاسخ بدهيد ايا شركتهاي پيمانكاري ساختمان ابنيه عمراني جزء كدام طبقه بندي مشاغل مالياتي مي شوند الف. ب .ج

 244. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بند الف

 245. abbas می گوید

  سپاس

 246. ایری می گوید

  باسلام : شرکتها درطبقه بندی مشاغل قرار نمیگیرند ومشمول بندهای لف وب وج ماده ۹۵ قرارنمیگیرندومشمول فصل پنجم (مالیات بردرامد اشخاص حقوقی )قرارمیگیرند و نرخ مالیات انها مقطوع (۲۵) درصد از سودخالص یا درامد مشمول مالیات میباشد . موفق باشید .

 247. حسن صالحی می گوید

  با سلام
  من یک شرکت تولیدی پلاستیک دارم وماشین آلات آن را به اسم شخص حقیقی (خودم) وارد کرده ودرکارگاه شرکت کار می کند ولی در پایان سال ۱۳۹۳ شرکت را منحل کرده ام وحالا اداره دارائی سرمایه ماشین آلات را جزو سرمایه و دارائیها منظور نموده است وبا قیمت گزاف می خواهد از من مالیات بگیرد و در دفاتر شرکت هم این ماشین آلات ثبت نشده است ولی اداره دارائی با استناد به سند صلح جواز بهره برداری که دستگاه تزریق پلاستیک را نوشته با این استدلال می گوید ماشین آلات شامل دارائیهای ثابت شرکت بوده ولی سندی مانند سند رسمی قانونی خودروی ماشین ندارد . لطفا من را راهنمایی کنید.

 248. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  دراین مدت هزینه استهلاک ماشین آلات را کجا ثبت کرده اید؟
  فاکتورهای خرید به نام شماست؟

 249. مریم می گوید

  با عرض سلام و تشکر از مطالب خوبتان
  آیا مالکینی که ساخت ساختمان خود را به پیمانکار بسپارند مشمول ماده ۱۰۴ نخواهند شد؟

  با تشکر

 250. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر از مشمولین بند الف ماده ۹۵ و ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم باشید چرا مکلف به کسر مالیات تکلیفی هستید.

 251. میلاد می گوید

  باسلام ,شرکت مهندسی برق جز کدام یک از انواع مودی و اشخاص (حقیقی یا حقوقی )قرار میگیرد؟

 252. مريم می گوید

  عرض سلام خدمت شما ، من عكاس هستم و دفتر كار ندارم و به صورت موردي و يا پروژه اي با شركتهاي تبليغاتي كار ميكنم و در سال بين ٨ تا ١٠ مراسم عروسي هم از كساني كه با من آشنا هستند دارم ،سؤالم اينه كه قرارداد هاي شخصي من مشمول ماليات ميشوند ؟ و اگر جواب مثبت است ماليات سالهاي گذشته به چه صورت برسي ميشود و به چه صورت بايد پرداخت كنم در حال حاظر نياز به نامه اي از اداره ماليات دارم مبني بر پرداخت ماليات .
  آيا شركتهايي كه من براشون عكاسي كردم موظف به پرداخت ماليات بوده اند در صورتي كه در قراردادهاي من در بندي ذكر شده باشد ماليات به عهده كارفرما است من از ماليات معاف هستم ؟.
  سپاسگزار ميشم هر در سؤال رو پاسخ بدين.

 253. غلامعلی داربر می گوید

  باسلام وتبریک سال نو خواستم در مورد لغو قانون ۳./مالیات تکلیفی از پیمانکاران بدانم برداشته شده است یانه

 254. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله در اصلاحیه قانون مالیاتها که از ۱/۱/۹۵ بمورد اجرا گذاشته شده ماده ۱۰۴ قانون مالیاتها حذف شده است.
  برای دسترسی به اصلاحیه اینجا کلیک کنید:
  اینجا

 255. حسين می گوید

  باسلام و احترام و تشكر آيا مشمولين بند ب مي توانند هزينه هاي تحصيلي دانشگاه افراد تحت تكفل خود را جزو هزينه هاي معاف از ماليات درج نمايند؟

 256. آزاده می گوید

  با سلام و تشکر
  می خواستم بپرسم اگر شخصی شرکتی ثبت کند و آدرس منزلش را بعنوان محل شرکت معرفی کند و هیچ فعالیتی نداشته باشد و این را به اداره مالیات گزارش کرده باشد،آن ملک شامل پرداخت مالات می شود؟

 257. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر اگر در موقع مراجعه اثبات کنید که ملک در مالکیت شماست مشکلی ندارید.

 258. فرهاد می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  من حسابدار یک شرکت (لوازم دندانپزشکی )هستم که اولین سال شروع به فعالیت که اظهارنامه رد کریم و چون حسابها مشخص نبود اظهارنامه واقعی ندادیم بعد دفاتر رو از روی اظهارنامه نوشتیم حالا مدارک و اظهارنامه یکی نیست اگه فقط دفاتر به دارایی ارائه بدیم و اسناد و مدارک دیگه رو تحویل ندیم علی الرس میزنن یا جریمه می کنن .و چقدر ؟ فروش ارائه به دارایی تو اظهارنامه ۷۳ میلیون بوده و مالیات پرداخی ۱ میلیون بابت اظهارنامه . با تشکر

 259. کامران می گوید

  سلام.بنده مصالح فروشی دارم از قبیل گچ و سیمان.فاکتور واسم اومده برای دارایی گویا ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰میلیون تومان خرید . عملکرد سال ۹۳برام اومده .رفتم دارایی گفتن ۱۴.۰۰۰.۰۰۰.تومان مالیات تحلق میگیری .من هنوزم متوجه نشدم اخه چرا ۱۴میلیون باید بدم.درحالی که من از این ۴۶۰میلیون تومان کل سود من تقریبا ۴۶میلیون تومان هست .نمیدونم چجوری محاسبه کردن .مگه از مقدار سود من محاسبه نمیکنن یا چند درصد رو مالیات میگیره .بعدش ممنون میشم شما برامون محاسبه کنی چرا ۱۴میلیون باید بدم .خیلی سپاس

 260. کامران می گوید

  سلام .چرا نظر منو پاک کردین

 261. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  نظر شما پاک نشده جناب کامران
  فرصت نشده بود.

 262. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  شما برای عملکرد سال مذکور اظهارنامه رد کرده اید؟
  صنف شما با دارایی توافقنامه امضاکرده؟

 263. کامران می گوید

  از لحاظ اظهارنامه مشکلی ندارم هرسال پرکردم .حال ممنون میشم راهنمایی کنید اخه این مبلغ خیلی زیاده حال نمیدونم چکار کم

 264. مدیر سایت می گوید

  وقتی اظهارنامه پر کرده اید قاعدتا رسیدگی می بایست براساس اظهارنامه و دفاتر شما باشدمگر اینکه سوابق شما کافی نبوده که باعث تشخیص علی الراس شده است.
  اگر چنین است به تشخیص ایشان اعتراض و ادله خود را مطرح کنید.

 265. منوچهر قلمچی می گوید

  سوال اول : ایا انجمن ام .اس از معافیت مالیاتی برخوردار است ?
  سوال دوم : اگر از معافیت مالیاتی برخوردار است آیا ملزم به ارایه اظهارنامه مالیاتی می باشد در موعد قانونی ?
  سوال سوم : با توجه به اینکه این انجمن ها به ثبت رسیده و دارای دفاتر قانونی می باشند تکالیف و اعمال قانونی نامبردگاه در خصوص دفاتر و اظهار نامه مالیاتی و مالیات تکلیفی و کالیات حقوق چیست ?

 266. حمید می گوید

  سلام.ایا اداره مالیات برگه تشخیص کلیه مشمولین بند ج که اظهارنامه خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند را از طریق علی الراس صادر مینماید؟ (لطفا ج فوری فردا کمسیون حل اختلاف دارم)

 267. حامد می گوید

  سلام. آیا جواز تولیدی از اتحادیه صنفی مشمول بند ج می باشد؟
  منظور از کارگاه صنعتی در بند ب چیست؟ ممنونم

 268. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده شما مشمول همان ردیف ۱ بند ب هستید.

 269. تاجيك می گوید

  با عرض سلام و تشكر
  روند شركت ما اينگونه است كه از سال جديد قفل نرم افزار حسابداري را از شخص حقيقي (فارغ التحصيل نرم افزار كه يك نرم افزار حسابداري نوشته كه در اداره ي انفورماتيك ثبت نشده )مي خريم و به فروش مي رسانيم ، آيا مشكلي براي ما زمان رسيدگي ايجاد مي شود؟ چه اسناد و مداركي را زمان رسيدگي بايد ارائه دهيم براي خريد تا اين هزينه قابل قبول باشد و اينكه آيا براي شخص حقيقي مشكلي در اداره ماليات پيش مي ايد؟

 270. Ali می گوید

  خیلی مفید بود استفاده کردم. ممنون.

 271. ددی می گوید

  اگر کسی بخواهد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند به چه صورت است با شماره ملی

 272. آرش می گوید

  لطفا شماره و بندهای بخشنامه ایی رو که میشه بهش استناد کرد رو هم به بنده بگید
  با تشکر

 273. رئوف می گوید

  با عرض سلام
  در صورت تسلیم اظهارنامه بر اساس صندوق الکترونیکی ثبت شده و صدور برگ تشخیص اللراس
  ایا میتوان به مندرجات و اسناد صندوق
  استناد و از اظهارنامه دفاع نمود وایا صندوق الکترونیکی قابل قبول میباشد
  باتشکر رئوف

 274. شفیعی می گوید

  با سلام و خسته نباشید.
  ببخشید مدارس غیردولتی اظهارنامه مالیاتی رو فقط باید سالی یک بار پر کنند؟ و اینکه مدارس غیردولتی شامل کدام بند می شوند؟ با تشکر

 275. هاشمی می گوید

  اگر مشتری از مبلغ قابل پرداخت به ما مالیات تکلیفی کم کند درآمد به صورت خالص در دفتر مشاغل ثبت خواهد شد؟ مالیات تکلیفی چه طور قابل کسر از مالیات عملکرد پایان سال است اگر ثبت نشود؟

 276. ا می گوید

  آیا پزشکان شاغل در درمانگاه ها مشمول مالیات هستند و باید کد اقتصادی بگیرند؟و یا اظهار نامه پر کنند،فقط در درمانگاه شاغل باشند بدون مطب؟

 277. علیرضا می گوید

  با سلام
  آیا کافی نت شامل صندوق فروش می باشد.
  با توجه به اینکه اظهار نامه پر کردم معافیت ماده ۱۰۱ شامل من نشده می گویند باید صندوق فروش داشته باشی بعد از اعتراض گفتند به کمیسیون حل اختلاف می فرستند ولی الان حدود ۱/۵ ماه است که منتظرم کمیسیون هستم که اطلاع دهند.

 278. محمدی می گوید

  با سلام بنده کارهایی مالیاتی رستورانی را که برای سال ۹۵ دفاتر پلمپ ننموده را بر عهده گرفته ام و میخواهم اظهارنامه رد کنم فروش رستوران برای سال ۹۵ ششصد میلیون تومان است هزینه ها برابر میباشد اما به دلیل پلمپ ننمودن دفاتر علی الراس میباشد حال میخواستم سوال نمایم به صورت علی الراس بودن ضریب مالیاتی چند درصد است .

 279. ملکی می گوید

  با سلام ، واحدهای کشاورزی ( تولید قارچ خوراکی ) جزو گروه اول محسوب می شوند ؟

 280. یوسف می گوید

  با سلام . دوستان عزیز امسال سال اول من هست که دارم اظهارنامه میزنم تا به حال نزدم فقط برای آموزش به اتحادیه مراجعه کردم فقط اینو متوجه شدم مالیات پارسال هرچی بود ۸درصد بهش اضافه میشه ولی چون آگاهی نداشتم متاسفانه سوالی نپرسیدم حال من فقط یه فیش پرداختی دارم حالا میخوام اظهارنامه بزنم نمیدونم مبلغ درآمد رو چگونه محاسبه کنم که اون مبلغ مایات بعلاوه ۸درصد درست در بیاد دوستان میشه منو راهنمایی کنید.باتشکر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.