بخشنامه ۵۸۸۳/۱۰۰۰۰مورخ ۸۲/۱۰/۲۷ الحاقی به ماده ۱۰۴قانون مالیاتها

0 783

هوفر

مواردمشروحه زيرازابتداي سال ۸۳لازم اجراخواهدبود:


۱-ساخت هرنوع ماشين آلات ،قالبها،دستكاهها،قطعات ،ابزارآلات ،سالنهاي فلزي وقطعات بتوني پيش ساخته
۲-حفاظت ونگهباني تخليه وبارگيري وصفافي وجابجاكردن كالاهابراي ارزيابي وانوانتروتفكيك كالادراماكن گمركي
۳-ساخت پاكت ،كارتن ،جعبه وقوطي
۴-طبخ غذاوسايرخدمات جنبي
۵-هركونه چاپ وصحافي
۶-برگزاري سمينارها،جلسات ،جشنواره هاوهمايش ها
۷-آگهي تبليغاتي
۸-قراردادهاي تحقيقاتي وپژوهشي

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.