مرور رده

آيین نامه هاي قانون مالیاتها

بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۳۰ مورخ۱۴۰۰/۴/۸(اجرای مقررات مواد ۲۱۸ و ۲۵۹ قانون مالیات ها درخصوص رای هیات حل اختلاف مالیاتی)

 مودیانی که برای توقف موقت عملیات اجرایی یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی و یا موقوف الاجرا نمودن رای هیات حل اختلاف مالیاتی تا صدور رای شورای عالی مالیاتی ، تمایل به استفاده…

دادنامه شماره ۲۷۹ مورخ۱۴۰۰/۲/۲۸(حق بیمه‌های عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مؤدی محدود به شخص حقوق بگیر نیست و افراد…

 کسر حق بیمه‌های عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مؤدی محدود به شخص حقوق بگیر نیست و افراد تحت تکفل وی را دربرمی‌گیرد.

بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۳ مورخ۱۴۰۰/۴/۶(بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش…

  در اجرای جزء (۵ الف ) بند (۱) مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ موضوع ابلاغیه شماره ۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ رئیس دفتر محترم رئیس جمهور و…

بخشنامه ۲۱۰/۱۴۰۰/۲۶ مورخ۱۴۰۰/۴/۱(ابلاغ فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده ازکرونا مشمول حمایت های اقتصادی سال…

سازمان امورمالیاتی پیرو بخشنامه 200/1400/19 ،  فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده ازکرونا مشمول حمایت های اقتصادی سال ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد.