محل تبلیغ شما

مرور رده

اخبارحسابداری

 تغییرات سقف مقرر اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به حسابرسی صورت های مالی

 تغییرات سقف مقرر در اطلاعیه سازمان در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به حسابرسی صورت های مالی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم بر اساس حجم فعالیت برای اجرا از سال ۱۴۰۰ ابلاغ…