محل تبلیغ شما

مرور رده

مقالات تخصصي

طناب کشی در شورای عالی کار

محمدرضا تاجیک عضو کارگری شورای‌عالی کار روزهای پایانی سال همیشه برای کارگران سرنوشت‌ساز است. روزهایی که چشم بخش زیادی از جامعه کارگری به جایی دوخته می‌شود که قرار است درخصوص…

نهادسازی در سطوح خرد و کلان

ناصر محامی پژوهشگر و حسابدار رسمی حسابداری و گزارشگری مالی یک نظام و سازوکار اطلاعاتی است که همانند هر نظام اطلاعاتی دیگری زمانی موفق و کارآتلقی می‌شود که بتواند در موقع مناسب به…

مسوولیت هیات‌مدیره در تنظیم، تصمیم و تصویب از دیدگاه قانون تجارت

عباس وفادار- حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری محمدکاظم تقدیر- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی چندی است که شاهد بحث همکاران حسابدار در گروه‌ها و کانال‌های تخصصی در مورد…

تضمین استقلال حرفه‌ای

سیدمحمدرضا بنی فاطمی کاشی - عضو کمیته کنترل‌کیفیت حسابرسی جامعه حسابداران و بورس حرفه حسابرسی نقش مهمی در شفافیت، حساب‌خواهی و مبارزه با فساد در راستای حرکت به سمت توسعه پایدار…