محل تبلیغ شما

مرور رده

اخبار اقتصادي

تجدید ضمنی قراردادکار موقت

در کارگاهی که فعالیت آن جنبه مستمر دارد وقتی  مدت قرارداد کار موقت منقضی می شود و کارفرما با وی قرارداد موقت دیگری منعقد نمی کند ،ادامه کار کارگر در کارگاه پس از انقضای مدت قرارداد…

افزایش دستمزد ۱۴۰۰ خنثی شد

گرانی ها تا حدی سرسام آور شده است که حتی افزایش حقوق در سال ۱۴۰۰ هم نتوانسته جوابگوی هزینه های زندگی کارگران باشد, به عبارتی گرانی ها افزایش دستمزد را خنثی کرده است.