محل تبلیغ شما

مرور رده

آيین نامه هاي قانون مالیاتها

بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۱۰۰ مورخ ۹۹/۱۲/۲۷( نحوه شمول مالیات شرکت های تعاونی)

مطابق با بخشنامه اخیر سازمان امورمالیاتی ، صرفاً درامدهای شرکت های تعاونی طبق اساسنامه مشمول معافیت مالیاتی است و سایر درآمدها مطابق مقررات مشمول مالیات خواهد بود.

تصویب نامه ۱۴۸۵۷۶/ت ۵۷۹۸۲ مورخ۹۹/۱۲/۱۷(هزینه تنزیل اوراق بهادار اسلامی سال ۱۳۹۷ به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی)

توضیح سایت تازه های حسابداری: این تصویب نامه توسط سازمان امورمالیاتی تشریح شد.جهت دریافت متن کامل بخشنامه اینجا کلیک کنید. مصوبه هیات وزیران درخصوص «محاسبه هزینه ناشی…

بخشنامه مورخ ۹۹/۱۲/۱۲ (تعیین و اعلام جدول ارزش اجاری املاک مشابه در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران)

ابلاغیه مورخ ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۹۹ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی عنوان اداره امور مالیاتی شهر و استان تهران در خصوص ؛ تعیین و اعلام جدول ارزش اجاری املاک مشابه در مناطق ۲۲ گانه شهر…

نامه شماره ۱۰/۱/۱۲۱۱۲ مورخ ۹۹/۱۲/۳(اعتراض به رسیدگی به تراکنش های بانکی مودیان مالیاتی مربوط به سال های قبل از ١٣٩۵)

در نامه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوص ، تسریع در صدور رای رسیدگی به تراکنش های بانکی مودیان مالیاتی مربوط به سال های قبل از ١٣٩۵ توسط دیوان عدالت اداری درخواست شد.

بخشنامه۲۰۰/۹۹/۹۲ مورخ ۹۹/۱۲/۱۱(افزایش مدت تقسیط حداکثر تا ۶۰ ماه/ تعویق یکساله اجرائیه ها)

مصوبات پنجاه و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص افزایش مدت تقسیط حداکثر تا ۶۰ ماه/ تعویق یکساله اجرائیه ها توسط سازمان امورمالیاتی ابلاغ شد.

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۲۴ مورخ۹۹/۱۲/۲(تعیین درآمد مشمول مالیات املاک شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که به اجاره واگذار می شود)

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات املاک شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که به اجاره واگذار می شود طی نامه شماره ۲۰۰/۹۹/۵۲۴ مورخ ۹۹/۱۲/۰۲ توسط رییس کل…

تصویبنامه ۱۴۲۱۶۸/ت۵۸۲۴۱ مورخ ۹۹/۱۲/۵ (مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیاتها)

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۱۱/۲۹ هیات وزیران درخصوص "مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۹" طی نامه شماره ۱۴۲۱۶۸ مورخ…

دادنامه ۱۱۶۹ مورخ ۹۹/۹/۲۹(ابطال نامه شماره ۲۳۲/۴۰۹۳ص ـ ۹۶/۳/۲۳مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی)

 اداره امور مربوط به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی توسط شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی که براساس تصویب‌نامه مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ هیأت وزیران تشکیل…