حسابان وب

بخشنامه ۳۸۰۸/۶۵۲۰۰-۲۱۱مورخ ۸۵/۱۱/۲۹الحاقی به ماده ۱۰۴قانون مالیاتها

0 1,041
آکادمی محسن قاسمی

در اجرای تبصره (۵) الحاقی به ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ فهرست سایر مواردی كه باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در ماده مذكور اضافه شود، حسب  مقررات موضوعه اعلام شده است. لذا موارد مشروحه ذیل از ابتدای سال ۱۳۸۶ برای اشخاص مذكور در صدر ماده یادشده لازم الاجرا می باشد.

۱-   خدمات تعمیر و نگهداری هر نوع وسائل نقلیه موتوری زمینی، هوایی ، دریایی و ریلی ، ماشین آلات و تجهیزات اعم از اداری و غیره كه به موجب قراردادها انجام می شود.
۲-  خدمات اسكان كاركنان دستگاهها  و موسسات دولتی و غیردولتی در هتلها و سایر اماكن به همراه خدمات جانبی كه به موجب قرارداد انجام می شود.
۳- خدمات آموزشی از هر قبیل.
۴-  خدمات نمایشگاهی به منظور استفاده از تسهیلات و امكانات جانبی نمایشگاه.
۵- خدمات بیمه ای (‌اعم از درمانی و بهداشتی).(حذف شد.)
۶- هر نوع خدمات مدیریت.
۷- خدمات نگهداری فضای سبز.
۸- خدمات بسته بندی (‌هر نوع محصول به هر شكل و با هر نوع جنس).
۹- حق الزحمه پرداختی بابت ارائه خدمات پشتیبانی و همچنین بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات پایانه های بار و مسافر به موسسات مربوطه اعم از ریلی، فرودگاهی و پروازی، بندری و پایانه ای زمینی.
۱۰- هر گونه حق الزحمه بابت تصفیه و تبدیل قند و شكر.
۱۱- حق الزحمه پرداختی بابت استفاده از تجهیزات و تاسیسات مخابراتی.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.