نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۶۱۸/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۱/۲۲(اجراي مقررات ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران)

1 1,059

حسابداراپ

پيرورو بـخـشـنامـه هـاي شـماره ۲۸۰۵/۲۰۰ مـورخ ۱۱/۲/۹۰ و شـماره ۵۸۲۱/۲۰۰ مورخ ۱۰/۳/۹۰ و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (۱) و(۲) و قسمت اخير ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و نيز سايردستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵)قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (۵)قانون محاسبات عمومي کشور،مقرر مي دارد:

.

الف– با توجه به حکم ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه و تغيير مفاد ماده ۸۵ قانون مالياتهاي مستقيم در طول اجراي قانون مذکور ، ‌‌نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد (۱) و (۲) و قسمت اخير ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و نيز ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي کشور در صورت اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي عالي و تحقيقاتي پس از کسر معافيتهاي مقرر در اين قانون (قانون مالياتهاي مستقيم) به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از کسر معافيتهاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهل و دو ميليون (۴۲،۰۰۰،۰۰۰) ريال به نرخ ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده (۱۳۱) اين قانون ( قانون مالياتهاي مستقيم) خواهد بود.

 .

ب– اشخاص موضوع مواد ۱ و ۲ و قسمت اخير ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري و همچنين ماده ۵ قانون محاسبات عمومي کشور،وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي ، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي ، شرکت هاي دولتي و کليه دستگاه هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي، بانکها و بيمه‌هاي دولتي مي باشند.

 .

ج– فـهـرست مـؤسـسات و نـهادهـاي عمـومي غـير دولتـي بـشرح زير مي باشد:

۱- شهرداري ها و شرکت هاي تابعه آنان مادام که بيش از ۵۰ درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به شهرداري ها باشد.

۲- بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي

۳- هلال احمر

۴- کميته امداد امام

۵- بنياد شهيد انقلاب اسلامي

۶- بنياد مسکن انقلاب اسلامي

۷- کميته ملي المپيک ايران.

۸- بنياد ۱۵ خرداد.

۹- سازمان تبليغات اسلامي .

۱۰- سازمان تامين اجتماعي .

پندار سیستم

۱۱- فدراسيون هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران

۱۲- مؤسسه هاي جهاد نصر ، جهاد استقلال و جهاد توسعه زيرنظر جهاد کشاورزي.

۱۳- شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي.

۱۴- کتابخانه حضرت آيت اله مرعشي نجفي (قم).

۱۵- جهاد دانشگاهي .

۱۶- بنياد امور بيماري هاي خاص .

۱۷- سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران.

۱۸- صندوق بيمه روستائيان و عشاير

 .

 د– با عنايت به نص صريح ماده ۵۲ قانون صدرالذکر ، اشخاص مذکور (بندهاي ب و ج فوق الاشاره ) درصورت رعايت فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و اصلاحات والحاقات بعدي آن يعني اصلاح و برقراري نظام پرداخت حقوق و مزايا بر اساس فصل دهم قانون مذکور ، مشمول مقررات صدر ماده ۸۵ خواهند بود ، درغير اين صورت ماليات بر درآمد کارکنان اشخاص مذکور مشمول مقررات قسمت اخيرماده ۸۵ قانون مالياتهاي مستقيم ( پس از کسر معافيت هاي مقرر در قانون م .م تا مبلغ۴۲،۰۰۰،۰۰۰ ريال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ ق.م.م) مي باشد.

 .

 بنابراين مقرر مي گردد ادارات امور مالياتي در هنگام دريافت فهرست حقوق بگيران اشخاص مذکور ، وفق مقرارات ماده ۸۶ و همچنين رسيدگي در اجراي ماده۹۰ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ ، از رعايت يا عدم رعايت مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن اطمينان حاصل و نتيجه را درگزارش خود درج و برابر مقررات اقدام نمايند.

.

بديهي است حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي و سازمان حسابرسي که مسئوليت تهيه گزارش حسابرسي مالياتي اين قبيل موديان را نيز بر عهده دارند مي بايست در زمان تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي مؤديان در اجراي مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم مراتب رعايت يا عدم رعايت فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن را صراحتاً در قسمت هشتم گزارش حسابرسي مالياتي (رسيدگي به هزينه و ماليات حقوق و دستمزد ) درج و با توجه به آن نسبت به محاسبه ماليات بر درآمد حقوق اقدام نمايند.

 .

حسين وکيلي

معاون مالياتهاي مستقيم

.

محل تبلیغ شما

1 نظر
  1. مدیر سایت می گوید

    ضمن عرض سلام
    البته بموجب بند ۹۴ماده واحده قانون بودجه سال ۹۰ ، صندوق تأمین خسارتهای بدنی هم به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳الحاق شده است كه در بخشنامه ي سازمان مشاهده نمي شود.
    بااحترام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.