نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

بودجه 92

تحمیل ۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه در بودجه/انتقاد از تعرض به قوانین دائمی

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از تحمیل 19 هزار میلیارد تومان هزینه قطعی در لایحه بودجه توسط نمایندگان خبرداد که در مقابل آن منابع محتمل تعریف شده است.

اجرای حکم بازنشستگی پیش از موعد از محل واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.

نمایندگان موافقت کردند که اجرای حکم بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام…