نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ماليات

ماليات و مبارزه با فساد

   غلامحسين دواني* بررسي تاريخچه مبارزه با فساد در ايران از سال‌هاي 1340 تاكنون نشان مي‌دهد باوجود قانون‌گذاري متعدد در اين ارتباط از جمله «قانون از كجا آورده‌اي؟» و ارائه…