نرم افزارحسابداری صدگان

جزئيات توافق سازمان امور مالياتي با اصناف

2 891

حسابداراپ

لازم است كه موديان اظهارنامه خود را به طور كامل تكميل و حداكثر تا پايان تير ماه سال جاري به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم كنند.

پندار سیستم

.
حسين وكيلي – معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي، در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان مطلب بالا اظهار كرد: صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم كه اتحاديه آن‌ها با ادارات كل امور مالياتي (حسب تفويض اختيار صادره سازمان امور مالياتي كشور) توافق كنند چنانچه ماليات عملكرد سال ۱۳۹۰ خود را با حداقل ۱۵ درصد افزايش نسبت به ماليات قطعي شده عملكرد سال ۱۳۸۹ پرداخت كنند، با رعايت ساير شرايط ماليات ابرازي آن‌ها قطعي بوده و فقط چهار درصد از آن‌ها به طور نمونه گيري انتخاب و طبق مقررات قانون ماليات هاي مستقيم رسيدگي خواهد شد.
.
وي گفت: صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب ماده ۹۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم كه ماليات عملكرد سال ۱۳۹۰ خود را با حداقل ۱۵ درصد افزايش نسبت به ماليات قطعي شده عملكرد سال ۱۳۸۹ پرداخت كنند، با رعايت ساير شرايط در اجراي ماده ۱۵۸ قانون مذكور اظهارنامه آن‌ها بدون رسيدگي قبول و فقط  ۱۲ درصد آن‌ها به طور نمونه‌گيري انتخاب و طبق مقررات قانون ماليات‌هاي مستقيم رسيدگي خواهد شد.
.
او همچنين در مورد مشاغلي كه فاقد اتحاديه هستند، تصريح كرد: صاحبان مشاغل موضوع بند ج قانون ماليات‌هاي مستقيم كه فاقد اتحاديه هستند يا اتحاديه آن‌ها با سازمان امور مالياتي توافق نكنند نيز مي‌توانند در چارچوب اين خود اظهاري از اين مزيت برخوردار شوند.
.
معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور با تاكيد بر شروط مشموليت توافق صورت گرفته گفت: لازم است موديان براي برخورداري از شرايط مذكور در موارد تقسيط ماليات ابرازي براي مودياني كه به صورت الكترونيكي نسبت به تسليم اظهارنامه اقدام كرده‌اند، حداقل ۳۰ درصد ماليات را به صورت نقد به همراه اظهارنامه مالياتي پرداخت و مابقي را در هفت قسط مساوي ماهانه تا پايان بهمن ماه سال ۱۳۹۱ و براي ساير موديان حداقل ۵۰ درصد ماليات را به صورت نقد به همراه اظهارنامه مالياتي پرداخت و مابقي را در پنج قسط مساوي ماهانه تا پايان آذر ماه سال جاري تقسيط كنند.
.
وي خاطرنشان كرد: موديان همچنين بايد حداكثر تا پايان آبان ماه سال جاري براي دريافت شماره اقتصادي ثبت نام كنند و چنانچه مشمول ماليات بر ارزش افزوده هستند، حداكثر تا پايان شهريور ماه ۱۳۹۱ در سامانه مربوطه ثبت نام و اظهارنامه تسليم كرده باشند.
.
معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور در پايان تاكيد كرد: شرط ديگر استفاده موديان از توافق صورت گرفته اين است كه مشمولين بندهاي الف و ب ماده ۹۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم، دفاتر قانوني را تحرير كرده باشند.

 

.

محل تبلیغ شما

2 نظرات
  1. غلامپور می گوید

    خط پنجم : تفویض / خط یازدهم : ” و ” اضافه / خط چهاردهم : توافق نکنند / میتوانید ویرایش کنید .

  2. مدیر سایت می گوید

    باسلام وتشكر
    ويرايش شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.