حسابان وب

بخشنامه ۱۵۲۳۲۷ مورخ ۹۰/۱۲/۲۴(تعين مزد سال ۱۳۹۱) + بخشنامه ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۹۱/۱۲/۲۲(تعین دستمزد سال ۱۳۹۲ کارگران)

125 12,888

حسابداراپ

.

بخشنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مزد ۹۱ کارگران را منتشر شد.

 شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان، کارگران) در جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۱، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

.

۱- از اول سال ۱۳۹۱ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۱۲۹،۹۰۰ ریال ( یکصد و بیست و نه هزار و نهصد ریال) تعیین می شود. همچنین از اول سال ۱۳۹۱ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۷ درصد مزد ثابت يا مزد مبنا(موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۱۲،۰۹۳ ریال به نسبت آخرین مزد سال ۱۳۹۰ افزایش می یابد.
.
تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱۲۹،۹۰۰ ریال (یکصد و بیست و نه هزار و نهصد ریال) بند یک کمتر شود.
  .
محل تبلیغ شما

.
۲- به کارگرانی که در سال ۱۳۹۱ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۲،۵۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
.
تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.
.
تبصره۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۰ میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
.
۳- بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷ شورایعالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم و ئوقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۱ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره سه ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل و یا مجرد) ماهانه ۳۵۰،۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت شود.
.
۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند یک و تبصره یک بند (۲) در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقا طبقه شغلی به موجب دستور العملهای اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد شد.
.
۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۱ به طور موقت در کارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد.
.
۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.
.

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مزدی شورای عالی کار

.

در همین حال، در دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۴ اسفند ماه ۹۰ شورای عالی کار درباره کارگران کارمزدی دائم و موقت که با امضای اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده، آمده است: در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۱۵۲۳۲۷ مورخ ۲۴ اسفندماه ۹۰ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۲۴ اسفندماه ۹۰ شورای عالی کار، نحوه اجرای بخشنامه مذکور درباره کارگران کارمزدی به شرح ذیل است:

.

۱ – نحوه اعمال ۷ درصد افزایش بند یک بخشنامه

.

نرخ‌های کارمزدی در سال ۹۱ ( به نسبت آخرین کارمزد در سال ۹۰ ) در مورد کلیه کارگران کارمزدی ( اعم از موقت یا دائم ) به ماخذ ۷ درصد افزایش می یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، این بخش نیز باید ۷ درصد افزایش یابد.

.

تبصره: چناچه نرخ یا ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر، به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۷ درصد افزایش خواهد شد. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاکهای کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد.)

.

۲- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند یک بخشنامه

.

علاوه بر افزایش ۷ درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۹۱ روزانه ۱۲،۰۹۳ ریال دیگر افزایش خواهد یافت و درصورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۹۱ روزانه ۱۲،۰۹۳ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت درمورد آنان برقرار خواهد شد.

.

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغییر مزد کمتر از ۱۲۹،۹۰۰ ریال در روز شود، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۱۲۹،۹۰۰ ریال خواهد بود.

.

۳ – اعطای مزد سنوات

.

علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران مزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۲۳۲۷ مورخ ۲۴ اسفندماه ۹۰ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.

.

بخشنامه ۱۵۲۳۲۷ مورخ ۹۰/۱۲/۲۴(تعين مزد سال ۱۳۹۱) در قالب فایل PDF

————————————————————————————————————————–

لينك مرتبط :

بخشنامه ۱۲۲۵۱۸ مورخ ۸۹/۱۲/۲۳( تعیین مزد سال ۱۳۹۰)

حداقل دستمزد ۹۱ کارگران مشخص شد.

بخشنامه شماره ۱۰ دستمزد (دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۱)

بخشنامه ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۹۱/۱۲/۲۲(تعین دستمزد سال ۱۳۹۲ کارگران)

متن کامل بخشنامه ۲۰۶۷۷۴ مورخ ۹۲/۱۲/۲۳(ابلاغ دستمزد سال ۱۳۹۳ )


125 نظرات
 1. فاطمه می گوید

  دستمزد کارگران طبق نرخ سبد معیشت خانوار و تورم واقعی محاسبه نمی‌شود تنها پاسخگوی ۵۰ درصد از نیازهای كارمندان شركتي با توجه به مجرد بودن آنها مي‌باشد.
  و حتي هيچ نظارتي بر روي پرداخت ها به كارگران نمي گردد به گونه اي كه تمامي ليست هاي بيمه و دارائي تماماً ساختگي و كارگران به علت ترس از دست دادن كار خود هيچ اعتراضي نمي كنند.

 2. محمد می گوید

  مدیران ارشد از هر سه گروه تصمیم گیرنده چون خود دارای شرکت و کارخانجات هستند و در واقع خارج از سمت شان در سازمان ، خود کارفرما می باشند لذا بدیهیست که به نفع کارفرما همیشه رای صادر می کنند و کارگر در واقع نقطه مقابل آنهاست و هیچوقت نمی توانند مشگلات کارگر را به خوبی درک کنند . مشگل اصلی در ساختار آن سازمان ها می باشد که نماینده کارگر را یک کارفرما به عهده می گیرد ….

 3. علی می گوید

  با سلام و تشکر
  طبق بند ۲ بخشنامه اگر کارگری در سال ۹۱ یکسال سابقه کار داشته باشد ، روزانه ۲۵۰۰ ریال به پایه حقوقش اضافه می شود . حال اگر کارگری ۱۰ سال سابقه کار داشته باشد و در پایان هرسال حق سنوات خود را گرفته باشد ، افزایش پایه سنوات چگونه محاسبه می گردد ؟
  لطفا راهنمایی کنید .
  با تشکر

 4. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  به نظر بنده پرداخت حق سنوات سالانه مانعي در محاسبه پايه سنوات نخواهد بود لذا پايه سنوات سالهاي قبل مشمول ۷% افزايش نسبت به سال قبل خواهد بود.
  باتشكر

 5. ناصر می گوید

  باسلام اگر کارگری هر ماه حق سنوات دریافت کرده باشد به چه شکل محاسبه می شود
  باتشکر

 6. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  چنانچه حق سنوات بصورت ماهانه پرداخت شود ، معدل يك دوازدهم حقوق پايه ي وي خواهد يود.
  بااحترام

 7. مهري می گوید

  با سلام
  من در يك شركت پيمانكاري كار ميكردم. از خرداد ۹۰ تا ۱۶ ارديبهشت ۹۱.الان از اين شركت اومدم بيرون.ولي تسويه حساب نكردم. من ۳۰۰۰۰۰ هزار تومان ماهيانه حقوق ميگرفتم و امسال معادل ده دوازدهم عيدي هم به من پرداخت شده.ولي بيمه نبودم و حاضر به بيمه كردنم نبود.سنوات هم پرداخت نشده.الان چطوري مي تونم اين حق بيمه رو محاسبه كنم و از ايشون بگيرم. همينطر سنواتم و عيدي اين ا ماه و نيم؟ ممنون ميشم زودتر جوابمو بدين.

 8. مدیر سایت می گوید

  ضمن عرض سلام
  مراجعه به اداره كار يكي از راههاي رسيدن به اين موضوع است.
  بااحترام

 9. شکرابی می گوید

  سلام
  سقف ( حداکثر ) بیمه در سال ۹۱ چقد است ؟

 10. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  لطفا اين مسير را مرور كنيد:
  بخشنامه شماره ۱۰ دستمزد (دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۱)
  موفق باشيد.

 11. بهاری می گوید

  با سلام و خسته نباشید.موقع عقد قراداد با کافرما ،گفته شد: حقوق طبق قانون کار پرداخت می شود.الان که میزان حقوق برای سال ۹۱ تغییر کرده ، اگر قرادادمان مربوط به سال ۹۰ باشد می توانیم طلب حق و حقوقی که کارفرما پرداخت نکرده بر اساس تعرفه جدید نماییم؟ قضیه این بن ۳۵۰۰۰ تومانی برای همه کارگران چطور؟ اگر هیچ پرداخت بنی به ما صورت نگرفتهة امکان اعتراض هست؟ با تشکر

 12. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  قاعدتا قرارداد ها تا انتهاي يكسال بسته ميشود و براي سال بعد ، قرارداد جديدي منعقد مي گردد.
  در هرحال چنانچه مبناي قرارداد ، قانون كار است ، ملاك آن مصوبات جديد اين وزارتخانه است كه به تبع همه مزاياي قانوني آنرا شامل ميشود.
  موفق باشيد.

 13. فرهاد می گوید

  با سلام درباره طبقه بندي مشاغل و نحوه محاسبه ايتم هاي ان اطلاعاتي ميخواستم ممنونم

 14. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به اين مسير مراجعه بفرمائيد:
  ضوابط اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان مشمول قانون کار

 15. محسن می گوید

  باسلام .
  در صورتی که نیروی کار در یک سازمان دولتی مشغول کار باشد و هر چند وقت یک بار پیمانکار تعقییر کند و پیمانکار بعدی مستقر شود تکلیف سنوات خدمتی چه میشود آیا باید تمام کسانی که با چندین پیمانکار طی چند سال با سازمان دولتی کار کرده اند البته در شغل ثابت , باید با کسی که جدیدا وارد سازمان میشود دستمزدش یکی باشد ؟ البته پیمانکاران پایان سال مبلغ یک ماه پایه حقوق را به عنوان سنوات پرداخت میکردند . اگر ما با سابقه ۹ سال باید دستموزدی بالاتر از جدیدالاستخدامها دریافت نماییم حق ما مربوط به کدام ماده از قانون کار است تا بتوانیم با کارفرما مکاتباتی قانونی جهت برآورده کردن خواسته ها داشته باشیم . متشکرم
  ( نماینده مجمع کارگری شرکت ….. ) ( لطفا راهنمایی کنید .

 16. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير قانونا نبايد يكي باشد.
  به اين بند توجه كنيد:
  ۲- به کارگرانی که در سال ۱۳۹۱ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۲،۵۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
  موفق باشيد.

 17. سعید نعمتی می گوید

  آقا ما آخرش نفهمیدیم ساعت کار در ماه میشه ۱۷۶ ساعت، یا ۱۹۲ ساعت؟ قانون کار که هم ۸ ساعت در روز رو داره، هم ۴۴ ساعت در هفته رو، ولی نگفته که توی ماه باید چند ساعت کار کرد.

 18. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر ساعت كار درماه رابراي محاسبه ي اضافه كار مي خواهيد اين مدت ۲۲۰ساعت درماه است.
  ۸ساعتي كه در قانون كارآمده به اين منظور است كه جمع ساعات عادي كارگر درروز (براي احتساب ۴۴ ساعت درهفته)نبايد بيشتر از ۸ساعات باشدكه مازاد برآن باتوافق طرفين به عنوان اضافه كار تلقي خواهد شد.
  موفق باشيد.

 19. فرزاد می گوید

  باسلام
  میخواستم بدونم ساعات اضافه کاری در ماه چند ساعت است ایا ۴ساعت در ماه است یا خیر!؟

 20. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ساعت اضافه كار(قانون كار) بيشتر از ۱۲۰ ساعت درماه نيست و ۴ ساعت مد نظر سقف اضافه كار روزانه است.
  بااحترام

 21. فرزاد می گوید

  با سلام
  حق مسکن,بن خواربار,حق اولاد,معافیت مالیاتی,حقوق پایه در سال ۹۱ چه قدر است
  باتشکر

 22. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  حق مسكن و خواربار بدون تغير ۱۰۰،۸۰۰ريال در ماه،بن ۳۵۰،۰۰۰ريال ، حق اولاد سه برابرحداقل حقوق تا دوفرزند و بنابه شرايط خاص از قرارماهي ۳۸۹،۷۰۰ريال براي يك فرزند ، معافيت مالياتي امسال ماهي ۵،۵۰۰،۰۰۰ريال و حقوق پايه قانون كار درسال ۹۱ مبلغ۳،۸۹۷،۰۰۰ ريال است.
  موفق باشيد.

 23. پژمان صادقی می گوید

  با سلام
  برای کارمندان پیمانی دولت ، ۶ماه اول سال که ۳۱ روز است بایستی ۳۱ روزه حقوق بگیرند وشماه دوم را ۳۰ روزه؟یعنی مبلغ حقوق مبنا-حق شغل در ۶ ماه اول با دوم فرق دارد؟

 24. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  به نظر بنده چنانچه مبناي پرداخت حقوق روزانه باشد ، بنا به ماه مربوطه محاسبه ي حقوق صورت ميگيرد.

 25. سعید نعمتی می گوید

  جسارتاً شما چطور حساب کردین که شد ۲۲۰ ساعت؟ اگه ماه ۳۱ روزه رو هم حساب کنیم، به احتساب هفته ای ۴۴ ساعت میشه ۲۰۰ ساعت، نه ۲۲۰ ساعت. در ضمن، توی قانون کار گفته که ماههای ۳۱ روزه باید یه روز اضافه رو جزو اضافه کار به حساب آورد.

 26. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  اين مدت حاصل ساعت كار قانوني در ۳۰ روزاست:
  ۷،۳۳۳ * ۳۰ = ۲۲۰

 27. حمید می گوید

  حداقل حقوق برای لیسانس با شغل مرتبط چقدر است؟

 28. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  مبلغ تعين شده كف حقوق يك نفر است و براي مدارك بالاتر رقمي تعين نشده است.

 29. علی می گوید

  با سلام
  اگر کارگری کمتر از دو ماه کارکرد ( دوره آزمایشی ) داشته باشد عیدی و سنوات و بن به او تعلق می گیرد ؟
  در ضمن این مورد در کجای قانون کار درج شده است راهنمائی بفرمائید
  خواهشمند است در صورت امکان جواب را زودتر برایم ارسال نمائید

 30. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  درماده ۱۱ قانون كار به اين موضوع اشاره شده كه كارفرما مكلف به پرداخت كامل حقوق است اما اينكه اين حقوق شامل چه مواردي است اختلاف نظر وجودداردكه به نظر مي رسد منظور صرفا حقوق ماهانه ي وي باشد.
  موفق باشيد.

 31. محسن می گوید

  با سلام
  من يك بازنشسته تامين اجتماعي هستم. در فيش مستمري بندي بنام حق سنوات با مبلغ ۴۵۰۰۰ ريال با توجه به افزايش در سال۹۱ وجود دارد ، ميخواهم بدانم مبناي محاسبه آن چيست ؟ چراكه با توضيحات ارائه شده در بالا اين مبلغ از گروه يك هم كمتر ميشود و من با گروه ۱۷ در سال ۸۸ بازنشسته شدم
  مبلغ واقعي بايد چه مقدار باشد؟
  با سپاس در صورت امكان پاسخ را به آدرس ايميل ارسال فرمائيد.

 32. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  متاسفانه از نحوه ي محاسبات بازنشسته بي اطلاعم.

 33. حميدرضا می گوید

  با سلام
  گروه شغلي نگهبان در طرح طبقه بندي مشاغل كارگران خدماتي در پست هاي برق چند است . با تشكر

 34. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بصورت كلي نمي توان گروه مشخصي را براي اين شغل مشخص كرد.
  موفق باشيد.

 35. کمکم کنید می گوید

  سلام بنده مدت دو سال هست که در یک شرکت تولیدی مشمول طرح طبقه بندی با لیسانس شیمی به صورت قراردادی مشغول میباشم ولی اعضای قراردادی که در مجموع سه نفر هستیم حداقل مزد که ازطرف قانون کار تعیین میشود دریافت میکنیم ایا میتوانیم مابه تفاوت حقوق این دو سال با اجرای طرح طبقه بندی رو با پیگیری به دست اورم با توجه به اینکه خانمی ۲۴ ساله هستم نمیخواهم بیشتر از این حقم ضاییع شود لطفا کمکم کنید چیکار کنم

 36. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  نوع قرارداد تاثيري در طرح طبقه بندي ندارد مگر اينكه تطبيق شما با شغل فعلي مغاير باشدمنتها متوجه نشدم كه شما در حال حاضر جزو افراد طرح هستيد يا خير؟

 37. باز هم کمکم کنید می گوید

  سلام . خیر تا به حال جزو طرح طبقه بندی نبوده ایم و نیستیم . منظورتونو از تطبیق متوجه نشدم . من لیسانس شیمی هستم ودر آزمایشگاه شیمی یک شرکت مواد غذایی خصوصی به عنوان کارشناس آزمایشگاه مشغولم وکاملا مدرک و شغلم باهم همخوانی دارند.

 38. مدیر سایت می گوید

  عرض ادب مجدد
  اگر درليست بيمه محل كارتان هستيد قانونا شما هم بايد جزو افراد مشمول طرح باشيد و درمواردي استثنامي گذارند (براي پرداخت حقوق بيشتر) كه فردي را از طرح خارج كنند.
  منظورم از تطبيق همان احراز شرايط شغل با كارتان است كه منجر به كسب گروه براي دريافت حقوق مي شود.
  موفق باشيد.

 39. کمکم کنید می گوید

  به نظر شما اگر من پیگیری کنم به حق و حقوق ضاییع شده خود میرسم چطوری و از کجا پیگیری کنم لطفا راهنماییم کنید مچکرم
  در ضمن من بیمه هستم و اسم در لیست بیمه شرکت وارد می شود
  نکته ای را فراموش کردب به عرضتون برسونمدر مدت این دوسال در پایان هرکدام از این قراردادهای کاری با من تسویه حساب شده است باز هم سپاسگزارم

 40. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  ابتدا لازم است موضوع را با كميته طرح طبقه بندي شركت مطرح كنيدو در صورتي كه نتيجه نداشت اداره كار مرجع بعدي مراجعه است.
  درهرصورت لازم است بنا به تحقيقات و درصورت استحقاق اقدام كنيدو اين راهنمايي ها هم درصورت اجراي طرح در شركت است.
  ضمنا تسويه حساب تاثيري در اين موضوع ندارد.
  موفق باشيد.

 41. صفا می گوید

  سلام خسته نباشید
  در صورتی که سنوات و بن سال ۹۰ پرداخت نشده باشه در سال ۹۱ چطور محاسبه میشه ؟ مثلاً ۶ ماه از سال ۹۰ و ۵ ماه از سال ۹۱ چطور باید پرداخت شود ؟ بر حسب سال ۹۱ یا ۹۰ ؟؟؟؟

 42. مدیر سایت می گوید

  سلام و عرض ادب
  اين مبالغ براساس سال پايه خودمحاسبه مي شوند.
  موفق باشيد.

 43. غزال می گوید

  با سلام
  آيا قرار داد براي گرفتن سنوات و بقيه موارد مهم است؟
  اگر در شركتي قرار داد بسته نشه و همه چي شفاهي باشه ولي كارمندا بيمه باشند، آيا بقيه حقوق كارمندان از جمله سنوات قابل دريافته و يا نه و به قرار داد بستگي داره؟
  با سپاس

 44. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  خير اين موضوع صرفا به قرارداد بستگي ندارد بلكه سوابقي كه اثبات فعاليت شما را بنمايد كفايت ميكند ولي در هرصورت مستندات مكتوب مناسب تراست.
  موفق باشيد.

 45. غزاله می گوید

  با سلام و عرض خسته نباشید
  پدرم بیمه مشاغل آزاد با ۶۰ سال سن و سابقه بیمه ۱۴ سال دیگر قادر به پرداخت حق بیمه نیست.
  جهت بازنشستگی به مرکز بیمه هم مراجعه کردند، که فرمودند باید ۲۰سال سابقه داشته باشند.
  لطفا ما را راهنمایی کنید چون پدرم از کار افتاده شده و منبع درآمد دیگری ندارند.
  بسیار ممنون

 46. رسول زمانی می گوید

  با سلام وتشکر فراوان.لطفا بفرمایید كمك هزينه هاي مسكن ، خواربار،بن و عائله مندي از سال ۱۳۶۰لغایت ۱۳۸۳ چقدر بوده است.متشکرم

 47. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  متاسفانه اطلاعات جامعي دراين زمينه دراختيار ندارم.
  باتشكر

 48. omid می گوید

  این قوانین به دردخودتون می خورد كساني كه با حقوق دو میلیون و نیم و وامهای انچنانی فکری بحال کارگران با حقوق چهارصد تومانی که نمی کنند فقط برای حقوق خودشان و افزایشش قوانین وضع می کنند .

 49. اميرحسين می گوید

  باسلام بنده كارمند يك صندوق قرض الحسنه خصوصي ميباشم و ۲سال دراين صندوق مشغول به كارهستم ميخواستم بدانم آيااشل حقوقي خاصي غيراز حقوق معمولي اداره كار براي ما تعريف شده است يانه چون ما فقط حقوق ثابت اداره كاررادريافت ميكنيم خواهشمند است راهنمايي نماييد

 50. ع می گوید

  با سلام
  اگر شخصي از بيمه بيكاري استفاده كند و در طول اين مدت بخواهد در شركتي كار موقت هم كند چه نوع قراردادي بايد ببندد كه مشمول پرداخت بيمه تامين اجتماعي نباشد.
  با تشكر

 51. محسن می گوید

  اینجانب در یک شرکت تولیدی به مدت ۵ سال مشغول به کار بودم ودر این مدت هر ساله دو الی سه ماه بهعلت مشکلات کارخانه تعطیل بوده است و در این دو سه ماه فقط بیمه ما پرداخت میشد و حقوقی پرداخت نمیشد و علت هم کسری کار ذکر میشد.ایا امکان این وجود دارد که این حقوق پرداخت نشده از طریق قانونی پیگیری شود؟

 52. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  به نظرم دراین خصوص قانون خاصی تعریف نشده چراکه شما تابع ضوابط بخش خصوصی هستید ولی برای اطمینان بیشتر از همکارانی که مشابه شما در صندوقهای دیگر حقوق دریافت میکنند نیز سوال کنید.
  موفق باشید.

 53. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  در قانون بیمه بیکاری مواردی در این خصوص قید شده:
  ماده ۴-

  هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید ، جابجائی کارگاهها و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید که در راستای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت صورت می گیرد تغییر ساختار اقتصادی تلقی م یگردد و تصمیم گیری در مورد کارکنان این قبیل کارگاهها که موقتا بیکار شناخته شده و در چهار چوب بند الف ماده ۷ قانون از مقرری بیکاری استفاده خواهند نمود. به عهده شورای عالی کار می باشد.
  تبصره ۱- مدیران و کارفرمایان کارگاههای موضوع این ماده موظفند طرح تغییر ساختار اقتصادی واحد خود را که به تصویب وزارتخانه ذیربط ، (واحدهای تابعه در استانها ) رسیده است ، همراه با تقاضای کتبی ، تعهدات لازم و فهرست اسامی کارکنان مشمول طرح که موقتا بیکار خواهند شد با ذکر مدت زمان استفاده از مقرری بیمه بیکاری به واحد کار و امور اجتماعی محل تسلیم نمایند و پس از تایید طرح توسط شورای عالی کار نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
  تبصره ۲- واحدهای کار و امور اجتماعی مکلفند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از دریافت طرح و تقاضای کتبی ، مدرک مربوط را همراه با گزارش بازرسی کار جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی کار ارسال نمایند.
  شورای عالی کار ظرف یک ماه پس از دریافت مدارک مربوط تصمیم خود را اعلام خواهد نمود.

 54. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  این موضوع بستگی به موضوع قرارداد دارد که کاری و پرسنلی تلقی نشود.
  البته به نظرم درهرصورت از شمول عدم بیکاری خارج خواهد بود.

 55. ]رضا می گوید

  سلام بنده در یک نمایندگی پخش مدت ۳ سال هست که کار میکنم و به تنهای هم راننده هستم هم مسئول توضیع و هم به عنوان تحصیلدار چکهای شرکت را وصول میکنم اما حقوقم همان حقوق پایه است ایا حقوقم طبق قانون اداره کار میتواند بیشتر باشد ؟

 56. شیرین می گوید

  من در یک بیمارستان خصوصی که بر مبنای قانون کار حقوق میدهند کار میکنم.همکاران من در بیمارستان دولتی حقوقشان در قرادادماهیانه ۷۵۰۰۰۰تومان ذکر شده در حالی که مجموع ذکر شده در قرداد من ۵۰۰۰۰۰ هزار تومان ذکر شده.در حالی که نوع کار و مدرکمان یکی است.میخواستم بدونم ایا این قانونی است؟در ضمن شرایط وسنواتمان یکی است

 57. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  حقوقي كه توسط اداره كار تعين ميشود حداقل حقوق است و مانعي در پرداخت حقوق بيشتر نمي باشد.
  موفق باشيد.

 58. حمید می گوید

  با سلام
  بنده کارمند مرکز آمار با صندوق بازنشستگی کشوری و ۱۰ سال سابقه به شرکت برق منطقه ای غرب منتقل شده ام.
  ۱- آیا می توانم صندوق بازنشستگی خود را به تأمین اجتماعی عوض کنم؟
  ۲- در صورت امکان تعویض صندوق، چه میزان مابه التفاوت بایستی پرداخت کنم؟
  با تشکر ، راهنمایی بفرمایید

 59. مریم می گوید

  سلام من ۸ ماه تو شرکت دارویی کار کردم الان اومدم بیرون می خوام بیبینم سنوات و عیدی من چگونه حساب می شود ؟پایه حقوقم ۳۹۸ بهعلاوه حق بن و مسکن که سرجمع میشود ۴۳۷ تومان لطفا بم بگید چگونه حساب می شود؟؟در ضمن هم بیمه هستم هم بیمه تکمیلی.

 60. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام وادب
  چون حقوق سالانه اعلام شده حداقل مي باشد عملا براي مازاد براين مبلغ شرط توافق مطرح است.
  موفق باشيد.

 61. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  به ازاي سالي يكماه حقوق پايه به عنوان سنوات و سالي دو ماه به عنوان عيدي (قابل تبديل به ماه) به شما تعلق ميگيرد.
  موفق باشيد.

 62. مانی می گوید

  با سلام و احترام

  میخواستم در مورد پایه حقوق مدرک لیسانس بدونم مدرک من مهندسی صنایع غذایی و شغلم خارج از شهره پایه حقوق من باید چقدر باشه

 63. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  پایه حقوق مشخص و ثابتی که اعلام شده همان حداقل اداره ی کاراست وبرای بیشتر از آن سقفی تعین نشده لذا توافق با کارفرما دراین خصوص کارسازاست.
  موفق باشید.

 64. پيمان می گوید

  با عرض سلام و ادب
  اگر ساعت كاري از ۷.۳۰ صبح تا ۵ بعد از ظهر باشه روزهاي ۵شنبه و جمعه اضافه كار حساب ميشه؟؟
  تو كجا ميشه مقدار حقوق ژايه كسايي كه مدارك دانشگاهي دارن رو پيدا كرد؟؟؟
  به افرادي كه متاهل نيستن و حق اولاد و همسر ندارن چه مزاياي ديگه اي تعلق ميگيره ؟

 65. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  مازاد بر ۴۴ ساعت كار در هفته چنانچه به روزهاي ديگري منتهي شود پس ازتوافق با شخص براي انجام آن به عنوان اضافه كار تلقي ميشود.
  بصورت مصوب براي كساني كه مدرك دانشگاهي دارند حقوقي تعين نشده و يا ممكن است ما ازآن بي اطلاع باشيم. البته دردستورالعملي كه سازمان مديريت سابق منتشر ميكند براي كساني كه به عنوان مهندس ناظرودر پروژه هاي عمراني فعاليت دارند حقوقي مشخص شده كه كارفرما موظف به رعايت آنست.
  همان بن و حق خواروبار مسكن مي تواند به عنوان مزاياي اين قبيل افراد باشد.
  موفق باشيد.

 66. زهرا می گوید

  باعرض سلام و احترام
  من با لیسانس حدود ۷سال در یک اداره نیمه دولتی با فعالیت مرتبط مشغول به کارم .آیا طرح طبقه بندی شامل من می شود؟گروه به من تعلق می گیرد ؟پایه چی ؟ با تشکر

 67. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  چنانچه تعداد افراد درليست ۵۰ نفر و تحت پوشش قانون كار باشيد ، اداره مكلف به اجراي طرح است.
  موفق باشيد.

 68. afshin می گوید

  salam
  mersi az saite khoob va mofide shoma.
  mikhaastam bedoonam ke aya jadvali hast ke hoghooghe mashaaghele mokhtalef ro dashte bashe?
  mamnoonam

 69. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و تشكر از لطف شما
  فكر نمي كنم چنين جدولي بصورت مدون باشد و شايد هم ما از آن بي اطلاعيم.
  فقط ديده ام كه معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري براي مهندسان مشاور وناظر جدولي را تنظيم و ابلاغ ميكند.
  موفق باشيد.

 70. پاینده می گوید

  با سلام بنده به عنوان کارفرما هر سال معادل یک ماه حقوق با نرخ اعلامی همان سال را به کارگران خود پرداخت می نمایم آیا در زمان پایان کار ایشان باز هم باید مبلغی دیگر تحت عنوان سنوت بپردازم یا حیر
  با تشکر

 71. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  چنانچه حقوق هرساله(منجمله بن ، حق لباس ، عیدی و …) رابا مدارک مستنددر همان سال تسویه کرده اید ؛ خیر پرداختی به جز مزایای همان سال ندارید.
  موفق باشید.

 72. معصومه می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید
  من فوق لیسانس شیمی هستم میخواستم بدونم دستمزد یک فوق لیسانس با یک کارگر ساده طبق قانون کار نباید فرقی داشته باشه؟اصلا دستمزد یک فوق لیسانس چند؟

 73. مژگان می گوید

  با سلام ببخشيد من ليسانس حسابداري هستم و در يك شركت خصوصي بدمت۸ماه هست كه مشغول بكار هستم ولي متاسفانه حقوق پرداختي شركت به من ۳۰۰۰۰۰۰ريال است به اين دليل كمتر از قانون كار به من حقوق ميدهند كه ساعتي كاري من كمتر از ۸ ساعت است ميخواستم بپرسم من از ساعت۸ تا ۲.۳۰سر كار هستم ميخواستم ببينم اين ساعت كاري من چه مقدار حقوق به من تعلق ميگيرد ؟؟؟با تشكر

 74. مژگان می گوید

  ايا يك حسابدار بايد جز يك كارگر حساب شود و حقوق بگيرد؟؟براي محاسبه نرخ بهره وام هاي بانكي بهره وام سال هاي بعد در چه حسابي بايد منظور شود

 75. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  این بهره ها حکم پیش پرداخت را دارند.

 76. مدیر سایت می گوید

  با سلام واحترام
  ساعت کار قانونی در روز ۷ساعت و بیست دقیقه و درهفته ۴۴ ساعت است.
  این ساعت قابل تبدیل به ماه و حقوق ماهانه است.
  موفق باشید.

 77. اراس می گوید

  مدیر سایت لطفا جواب دهید!!!!!

 78. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  سوال شما چیست؟

 79. علیرضا باقری سیاه بیدی می گوید

  با سلام من از سال ۸۴ در کارخانه قند بیستون مشغول بکار هستم و از سال ۸۶ تا کنون طبق حکم کارخانه بعنوان مسئول انبارهای محصول ادامه خدمت داده و همچنان ادامه دارد لذا با سایر کارگران معمولی یک جایگاه و گروه دارم حتی مانند بیش از ۳۰ کارگری که در فصل بهره برداری تحت نظارت بنده کار تخلیه وبارگیری انجام میدهند در یک سطح دستمزد قرار دارم ومتاسفانه پس از این هشت سال خدمت تا کنون هیچگونه ارتقا جایگاه و دستمزد نداشته ام ضمنا با اجرای طرح ارزشیابی کارخانه برای بنده عنوان شغلی انباردار عمومی۲ با گروه ۸ در نظر گرفته اند در حالیکه برای تنها دو انبار دار دیگر کارخانه انبار دار فنی و انباردار کشاورزی عنوان شغلی انباردار عمومی ۱ با گروه ۹در نظر گرفته اند لطفا حق مسئولیت شغلی و دستمزد قانونی مرا طبق آیین نامه یا طرح طبقه بندی مشاغل اداره کار برایم شرح دهید با تشکر اجرکم عنداله

 80. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام وادب
  اين محاسبات وابسته به طرح طبقه بندي محل كار شماست.
  چنانچه دراين طرح پست فعلي شما با پست پيش بيني شده درچارت و طرح يكي است قاعدتا حقوق همان شغل را دريافت خواهيد كرد.
  موفق باشيد.

 81. علي نجفي می گوید

  بنده در شركتي ۳ سال بصورت قراردادي ساليانه كاركرده ام و در سال جاري قراردادي با من نبستند ولي حقوق و مزايا و بيمه را پرداخت مي كنند و گفتند ديگر قرارداد نياز نيست و ما به شما احتياج داريم .
  اين موضوع چه حكمي دارد آيا به منزله استخدام رسمي است ؟ يا بايد من در گرقتن قرارداد اصرار كنم ؟

 82. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  قرارداد حتي بصورت شفاهي كه سوابق پرداخت از آن حكايت كند معتبر و نافذ است بنابراين به سابقه ي شركت و ساير همكاران نگاه كنيد و درصورت عمومي بودن رويه ي كارفرما به همين شكل هم قابل قبول است.
  موفق باشيد.

 83. کاملیا می گوید

  سلام
  ۱- آیا کارفرما می تواند در دوره آزمایشی سه ماه علی رغم آنچه در قرارداد سه ماهه ذکر کرده و علی رقم کسر حق بیمه بیمه مورد نظر را واریز نماید؟ (به بهانه عدم عقد قرارداد مجدد بعد از سه ماه)
  ۲- کسر کار چگونه محاسبه می شود؟
  ۳- آیا می توان از مرخصی روزانه به صورت ساعتی استفاده نمود؟
  ۴- کارفرما برای واریز بیمه مهر ماه تا چه تاریخی مهلت دارد؟
  با سپاس از پاسخ شما
  ۵- استدعا دارم در صورت امکان پاسخها را برایم ایمیل نمایید

 84. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  ۱- دوره آزمايشي فقط تعهد استخدامي براي كارفرما ندارد وگرنه مشمول بيمه هست.
  ۲- براساس دستورالعمل انضباطي كارگاه
  ۳- بله و جمع اين مرخصي هاي ساعتي منتهي به روزانه خواهد شد.
  ۴- تا آخر ابان
  ۵- امكان آن را ندارم
  موفق باشيد.

 85. الهه می گوید

  با سلام
  بنده ۳ سال در يك شركت پيمانكاري مشغول به كار بوده ام كه بيمه كامل ماه و حقوق طبق قانون كار دريافت كردم . از ماه اينده در شركت ديگري كه كاملا با موضوع ان با شركتي كه در آن فعاليت ميكردم فرق داره ميخواهم مشغول شوم . آيا براي تعيين حقوقم در شركت جديد ۳ سابقه كار در نظر گرفته ميشه يا همان حقوق ۳۸۹۷۰۰ تومن هست؟ و اينكه براي ۳ ماه عيدي و سنوات تعلق ميگيره يا نه ؟ممنون

 86. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  این سابقه کارقاعدتا می بایست در آیتم حق سنوات حقوق شما لحاظ شود.
  بله به این مدت هم عیدی و سنوات تعلق می گیرید.
  موفق باشید.

 87. اکبر می گوید

  سلام با مدرک فوق لیسانس و بدون هیچ گونه سابقه کار قبلی حداقل دستمزد برای من چقدره؟ ممنون

 88. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  در قوانین اداره کار حداقل حقوق مشخص و برای سقف ان مبلغی مشخص نشده است.
  موفق باشید.

 89. اکبر می گوید

  سلام خب برای فردی مثل من این مبلغ چقدره؟ عددش رو ذکر کنید

 90. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  همان مبالغی که دراین بخشنامه ملاحظه میکند کف پرداخت است.
  مثل مبلغ ۱۲۹،۹۰۰ ریال روزانه و….

 91. سما می گوید

  با سلام
  من نزديك به ۴ ساله كارمند جهاددانشگاهي هستم با مدرك كارداني ، ميخواستم ببينم حداقل دستمزد اداره كار براي من چقدر است و بن ۳۵۰۰۰ توماني را از كجا پيگيري كنم
  باتشكر

 92. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  كارمندان جهاد دانشگاهي مشمول قانون كار هستند؟
  دراين صورت مبلغ ۱۲۹،۹۰۰ ريال حداقل حقوق روزانه خواهد بود.
  بن هم در تعهد كارفرماي شماست.
  موفق باشيد.

 93. بهاره می گوید

  سلام من نزدیک ۵/۲ سال است که در شرکتی کار میکنم مدیران شرکت میخواهند من از این شرکت برم ولی مشمول براینکه میخواهند خود من استعفا بنویسم و خودم بخواهم که از این شرکت برم آیا شرکت میتواند مرا بیرون کند؟ آیا خود من استعفا بدهم بیمه بیکاری تعلق میگیرد؟ مرا راهنمایی کنید

 94. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  بيمه بيكاري درصورت غير ارادي بودن آن تعلق مي گيرد.

 95. مرادپور می گوید

  با سلام و احترام
  اگر کارگر بیست الی بیستو چهار روز کار کند طبق قانون کار آیا عیدی به آن تعلق می گیرد؟
  ممنون

 96. حميد می گوید

  مزد پايه گروه ۱۰چقدر ميباشد .باتشكر

 97. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مزد ثابتي را براي اين گروه نمي توان تعين كرد.

 98. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام وادب
  به نقل از قانون عيدي:
  ‌تبصره ۱ – مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه‌گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید.
  موفق باشيد.

 99. محمود حسین پور می گوید

  با توجه به اینکه سال ۹۱ سال کبیسه و ۳۶۶ روز میباشد آیا تاثیری در محاسبه سنوات و عیدی و پاداش دارد یا خیر

 100. مهدی می گوید

  اگر کارگری کمتر از دو ماه دوره آزمایشی( همراه با قرارداد کتبی این مدت و بدون پرداخت بیمه )داشته باشد و سپس قرار داد ۱ ساله تنظیم کند آیا در پایان دوره آزمایشی سنوات دوره آزمایشی به او تعلق می گیرد یا نه ؟
  در ضمن در مورد سنوات دوره آزمایشی در کجای قانون کار درج شده است راهنمائی بفرمائید

 101. آیسودا می گوید

  سلام
  با تشکر از سایت جالب و مفید شما
  یک سوال داشتم
  میخواستم بدونم حق اولاد به خانمهای شاغل هم تعلق میگیرد؟

 102. عباسی می گوید

  سلام
  من حدود ۱۵ سال سابقه کار در حسابداری اداری و پستهای کارمندی ادارات دولتی و شرکت خصوصی دارم.
  من در شرکتی بعنوان سرپرست مالی شروع به کار کرده ام که تولیدی مواد غذایی را دارد و این کارخانه در شهرستان است و در حال حاضر می خواهد در تهران بعنوان دفتر مرکزی که فقط فروش را داشته باشد شروع به کار کند.
  میخواستم بدانم که من باید حسابداری آن را بعنوان حسابداری فروش ملاک قرار دهم؟ و اینکه در مورد مالی یعنی حقوق و دستمزد و سایر موارد چطور؟ لطفا من را راهنمائی کنید
  در مورد حسابداری سررشته دارم ولی واقعا در حال حاضر گیچ شده ام
  و از شما راهنمائی میخواهم
  لطفا اگر میتوانید مرا راهنمائی کنید و یا سایتی که بتواند من را راهنمائی کند به من معرفی کنید ممنون هستم.

 103. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر
  بله منعي دراين خصوص نيست.
  موفق باشيد.

 104. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  دوره ي آزمايش درصورت ادامه به كار ، منفك از كاركردقبلي شخص نيست و مشمول همه ي مزاياي مرتبط خواهد بود.
  به فصل دوم – قرارداد کار ماده ۱۱مراجعه فرمائيد.
  موفق باشيد.

 105. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا بحث حسابداري صنعتي (درصورتي كه مورد نياز و تقاضاي مسئولين شركت باشد)ارجحيت دارد و دركنار آن مباحث مالي ديگر
  موفق باشيد.

 106. كارمند می گوید

  با سلام و احترام
  من در شركتي مشغول هستم كه شنبه تا سه شنبه ۹ ساعت، چهارشنبه ۸ ساعت و پنجشنبه ها تعطيل است(۴۴ساعت در هفته) . ميزان مرخصي سالانه چند روز بايد باشد؟ ۲۶ روز يا ۲۲ روز؟
  با سپاس

 107. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام وادب
  ۲۶ روز
  موفق باشيد.

 108. elnaz می گوید

  با سلام
  ابنجانب دانشجوی دکتری میباشم در شرکت مشاور در زمینه عمران-آبیاری بصورت تمام وقت مشغول به کار هستم با ۲سال و ۷ماه سابقه کار میزان حقوق دریافتی من بر اساس قانون اداره کار چه میزان برآورد میگردد؟
  با تشکر

 109. سحر می گوید

  با عرض سلام
  حداقل حقوق طبق قاقون کار سال ۱۳۹۲ چند است؟ایا داشتن مدرک لیسانس تاثیری در افزایش حقوق ذارذ؟ ایا پرداخت بیمه کارگر به عهذه کارفرماست؟

 110. عرفان می گوید

  با سلام و احترام
  آيا سه روز مرخصي ازدواج جز مرخصي استحقاقي سالانه مي باشد و يا اين كه ۳ روز جدا علاوه بر مرخصي استحقاقي سالانه مي باشد
  با تشكر

 111. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  خير اين سه روز جزو مرخصي استحقاقي به حساب نمي آيد.

 112. ali می گوید

  سوال:قراردادي دستمزدي با يكي از ادارات منعقد نمودم ولي با توجه به اينكه اكثر عمليات اجرائي بصورت مكانيزه صورت گرفته در يكي از بندهاي قرارداد نيز به ۷۰درصد مكانيكي و ۳۰ درصد دستمزدي اشاره شده است ولي سازمان تامين اجتماعي براي ۱۰۰درصد كل پروژه بصورت دستمزدي محاسبه مي نمايد خواهشمند است اعلام پاسخ فرمائيد.باتشكر

 113. مسعود دادجو می گوید

  همانگونه که مستحضرید مبلغی که بابت کمک انگیزشی به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال ماهیانه به افراد پرداخت میشود در واقع جایگزین بن است که قبلا بصورت مجزا و با واریز وجه توسط بنگاه های اقتصادی به حساب تامین اجتماعی صورت میپذیرفت بنده از اداره تعاون کار و امور اجتماعی بروجرد چند ماه قبل استعلام نمودم که با توجه به توضیح فوق الاشاره میتوان این مبلغ را خارج از لیست بیمه به کارکنان پرداخت نمود که ایشان نیز انجام این امر را تایید نمودند (چون اصولا نمی باید بابت این پرداخت به کارگران مجدا ۷ و ۲۳ درصد حق بیمه توسط کارگر و کارفرما پرداخت شود (همانگونه که در خصوص بن عمل نمی شد ) مجدا خواهشمند هستم که در صورت تایید این روش اظهار نظر فرمایید . با تشکر – ارادتمند دادجو

 114. مسعود دادجو می گوید

  با سلام
  پیمانکار احداث مدارسه در استان قزوین بوده ام . کلیه کسورات قانونی بابت بیمه از محل صورت وضعیت های این شرکت کسر و به ادارات مربوطه از جمله سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است اکنون که جهت اخذ مفاصا حساب مراجعه نموده ایم عنوان مینمایند که میباید به خاطر اینکه بجای یک نفر سه نفر از اعضای هیئت مدیره را در لیست کارگاه درج نموده اید مبلغ هفت میلیون تومان پرداخت نمایید این در حالی است که کل مبلغ ۳۰ درصد حق بیمه این شرکت طی پروژه ۲۷ میلیون تومان بوده است و مبلغ ۳۸ میلیون تومان به سازمان نامبرده پرداخت گردیده است ضمنا اظهار مینمایند که این موضوع را همه میدانند و طبعا قادر به ارائه ماده قانونی و حتی بخشنامه نبوده اند و در نهایت اظهار نمودند که ما جلسات پرسش و پاسخ داریم و حسب مذاکرات در آن جلسات به این نتیجه رسید ایم و البته این در حالی است که اعضای هیئت مدیره در کارگاه دارای سمت بوده اند لذا در صورت عدم حضور و کارکرد ایشان ، شرکت ناگزیر به استخدام اشخاص دیگر در همان سمت ها بوده است ، لطفا راهنمائی فرمایید . با سپاس – دادجو

 115. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بهتر بود اين موضوع را همزمان و يا قبل از ارسال ليست به تامين اجتماعي اعلام ميكرديد چراكه اين سازمان معتقد است چون (بجز مديرعامل) اعضاي هيات مديره داراي شغل موظف در شركت نيستند مشمول بيمه هم نخواهند بود.
  به هرحال از كارفرمايتان بخواهيد اشتغال ايشان در پروژه را گواهي كند و بقيه را به خدابسپاريد.
  موفق باشيد.

 116. فاطمه می گوید

  سلام خواستم بدونم که اگر بخوام با مدرک فوق لیسانس و دوسال سابقه کار تو یه شرکت خصوصی استخدام بشم چقد به پایه حقوق کارگری(۴۸۹۰۰۰) اداره کار من اضافه می شود؟

 117. سارا می گوید

  ببخشید من کارمند قراردادی یک اداره دولتی هستم اما در پایان سال هیچ مبلغی بجز عیدی اعلام شده توسط دولت به ما پرداخت نمیشود (سنوات) میشه لطفا بگید سنوات حق ما هست یا نه ؟

 118. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  تحت پوشش قانون كار دراين اداره دولتي هستيد؟

 119. عباس می گوید

  سلام.سپاس از زحمات شما. آیا برای تعلق سنوات باید حداقل یکسال سابقه بیمه یا کار داشت؟دریافت سنوات چه شرایط ویژهای دارد؟در فرضی که شخصی به عنوان اولین سابقه کاری ۶ماه مشغول به کار باشد آیا سنوات به وی تعلق میگیرد؟؟ متشکرم

 120. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله سنوات به نسبت كاركرد ازقرارسالي يكماه تعلق ميگيرد.

 121. فاطمه می گوید

  با سلام
  تشکر میکنم از اینکه وقت میگذارید و جواب مارا میدهید ممنون ممنون . لطفا من کارمند مخابرات هستم میخواهم حقوقم را حساب کنم که طبق قانون کار در سال ۹۳ ماهیانه چقدر میگیرم
  – افزایش حقوق در سال ۹۳ چقدره ؟
  پایه حقوق چقدره ؟
  مرخصی ؟
  دستمزد روزانه؟
  سنوات ؟
  اضافه کاری ؟
  مزد روزانه سال ۹۳
  ارشدیت۹۳
  مزد ماهانه سال۹۳
  مزد ماهانه با ارشدیت۹۳
  طبقه بندی گروه ها چقدر میشه ۱تا۱۴
  حق اولاد ؟ مسکن .؟ عائله مندی ؟ ایاب وذهاب ؟ تخصص ؟ مالیات ؟ بیمه
  برای اطلاعات بیشتر درخصوص حساب کردن حقوقم به کدام سایت بروم لطفا ممنون میشم به ایمیلم بفرستید .

 122. نادر می گوید

  با سلام و احترام

  بنده فوق لیسانس هستم و قراره از اول تیر۹۳ به عنوان کارشناس در یکی از شرکت های تامین منابع انسانی شرکت ملی حفاری استخدام بشم. یعنی جزو نیروهای ارکان ثالث ملی حفاری به حساب میام.
  با توجه به بُعد شغل که هم از بعد ستادی (کار در آفیس) و هم از بعد عملیاتی (ماموریت) تشکیل شده است، ۱. بنده در عقد قرارداد مالی بایستی به چه مواردی توجه داشته باشم تا خدای نکرده در آینده متضرر نشوم؟

  ۲. در ضمن از اعداد و ارقام حقوق پایه، میزان اضافه کار روزانه و حق ماموریت با توجه به مدرک ام هیچ اطلاعی ندارم و خواهشمندم به رنج و بازه این آیتم ها اشاره کنید.

  ۳. شاید سوال چندان درستی نباشد، اما به نظر شما حداقل حقوق دریافتی برای چنین شغلی تقریبا چقدر است؟

  با سپاس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.