مرور برچسب

مالیات

بودجه و مالیات

اخیرا دولت لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم را در 43 ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی كرده و درصدد است قانون مالیات‌های مستقیم سال 80 را اصلاح كند.

برخورداري از معافيت مالياتي منوط به ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی

معاون مالیات‌هاي مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: طبق ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه، برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی منوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی…