مرور برچسب

مالیات

هزینه‌کرد واحدهای صنعتی برای امور پژوهشی از مالیات آنها کسر می‌شود.

معاون مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: سازمان امور مالیاتی کشور به منظور حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی هزینه‌کرد اقدامات پژوهشی واحدهای صنعتی را…

بخشنامه ۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱/۲۵(ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۳)

با عنايت به بند(الف) تبصره(9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور،که به موجب آن سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال 1393،…