نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

عباس وفادار

شوك در انتظار بازار سرمايه

منصور شمس احمدي حسابدار رسمي يادداشت آقايان عباس وفادار و فرزاد شهداد فرد در روزنامه دنياي‌اقتصاد در رابطه با عدم شمول ماليات بر سود حاصل از افزايش ارزش سرمايه‌گذاري‌ها در…

جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی و انتخابات «شورای عالی»

عباس وفادار* در آستانه برگزاری انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، شاهد انتشار مقالاتی در نقد دو نهاد قانونی حرفه‌ای حسابداری کشورمان یعنی جامعه حسابداران رسمی ایران…

معامله با کدفروشان بهانه‌ای جدید برای تشخیص علی‌الراس مالیات – بخش نخست

عباس وفادار* محمدکاظم تقدیر** بخش نخست به تازگي ادارات امور مالياتي پرونده برخي موديان مالياتي را با استناد به معامله آنان با به اصطلاح «كد فروشان» به هيات‌هاي 3 نفره موضوع…