مرور برچسب

عباس وفادار

شوك در انتظار بازار سرمايه

منصور شمس احمدي حسابدار رسمي يادداشت آقايان عباس وفادار و فرزاد شهداد فرد در روزنامه دنياي‌اقتصاد در رابطه با عدم شمول ماليات بر سود حاصل از افزايش ارزش سرمايه‌گذاري‌ها در…

نقدي بر نحوه عملكرد بعضي از بانك‌ها در قراردادهاي مشاركت مدني

عباس وفادار* كبري پورقنبري** تامين منابع مالي كافي براي تامين نقدينگي شركت‌هاي فعال در بخش خصوصي يكي از چالش‌هاي اصلي پيش‌روي آنان است. بيشتر اين شركت‌ها براي تامين منابع مورد…

دريافت ماليات غيرقانوني به دلیل اشتباه در توصيف ارزي بانك‌ها

عباس وفادار* محمد كاظم تقدير* به تازگي سازمان امور مالياتي كشور، طي مكاتباتي با بانك‌هاي كشور، با اعلام اينكه حواله‌هاي ارزي صادره توسط بانك‌ها مشمول پرداخت سه در هزار حق تمبر…

جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی و انتخابات «شورای عالی»

عباس وفادار* در آستانه برگزاری انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، شاهد انتشار مقالاتی در نقد دو نهاد قانونی حرفه‌ای حسابداری کشورمان یعنی جامعه حسابداران رسمی ایران…

معامله با کدفروشان بهانه‌ای جدید برای تشخیص علی‌الراس مالیات – بخش نخست

عباس وفادار* محمدکاظم تقدیر** بخش نخست به تازگي ادارات امور مالياتي پرونده برخي موديان مالياتي را با استناد به معامله آنان با به اصطلاح «كد فروشان» به هيات‌هاي 3 نفره موضوع…

اجراي دستورالعمل کنترل‌هاي داخلی از ديدگاه حسابداري – بخش سوم

بخش سوم تلاش در چنین اندازه‌ای نمی‌تواند به طور موردی و به صورت مجزا انجام شود؛ بلکه باید از بالا به پایین و در قالب یک برنامه مدیریت کنترل داخلی در سطح کل سازمان صورت پذیرد و…