نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

شش دليل كاهش ارزش پول

خطر در کمین بورس

بالارفتن شاخص تا چندي قبل چندان نگران‌كننده نبود، چرا كه با توجه به افزايش قيمت ارز و امكان فروش ارزي بسياري از شركت ها و نيز به دليل عدم افزايش شاخص به ميزان متناسب با نرخ تورم…

شش دليل كاهش ارزش پول

يكي از مهم‌ترين دلايل كاهش ارزش پول ملي كشورها تورم محسوب مي‌شود كه متاسفانه در سال‌هاي اخير در كشورمان به‌شدت افزايش پيدا كرده است كه در اين مجال به اختصار به آنها پرداخته…