مرور رده

آيین نامه هاي قانون مالیاتها

دادنامه ۷۷۰-۷۷۳ مورخ ۷/۱۱/۹۲(عدم ابطال آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران و عدم…

مواد 20- 74-106-144 الی 153 قانون تجارت شرکتهای سهامی خاص رامکلف به انتخاب بازرس یا بازرسان قانونی حسب مورد توسط مجامع عمومی موسس و عادی سالانه کرده است که بازرسان منتخب مجامع…

بخشنامه ۲۰۰/۲۱۹۳۹ مورخ ۹۲/۱۲/۶(مطالبه ماليات ازمكلفين به كسرو ايصال ماليات موديان ديگر)

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص مودياني كه به تكاليف قانوني خود درخصوص كسروايصال علي الحساب ماليات دراجراي مقررات ماده 104 و تبصره 9ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه…

بخشنامه ۲۰۳۸۴/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۱/۱۶(دستورالعمل اجرايي موضوع ماده ۲۲ آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت ها و مؤسسات دانش…

به پيوست دستورالعمل شماره 173295/24 مورخ 21/10/1392 موضوع ماده 22 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 مجلس…

بخشنامه ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۹۲/۱۱/۱۵(تبصره ماده ۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص حقوق پرداختي به بازنشستگان و ساير اشخاص)

نظر به اينکه در خصوص حقوق پرداختي به بازنشستگان صندوق هاي مختلف بازنشستگي و ساير اشخاصي که حقوق اصلي خود را از ديگري دريافت نموده و مجدداً بطور تمام وقت يا نيمه وقت با اشخاص ديگر…

بخشنامه ۱۹۴۸۴ /۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۱/۶صورتجلسه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۲ شوراي عالي مالياتي به شماره ۲۷- ۲۰۱ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ (هزينه سود…

به پيوست نظر شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه مورخ 20/8/1392 در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم به شماره 27-201 مورخ 9/10/1392 در خصوص هزينه سود سپرده برداختي مؤسسات…

بخشنامه ۱۹۵۲۰/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۱/۶(ابلاغ دادنامه شماره ۶۷۰ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال…

 به پيوست تصوير دادنامه شماره 670 مورخ 25/9/1392 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232 مورخ 12/9/1386 از تاريخ صدور جهت اطلاع و اقدام ارسال مي…

بخشنامه ۱۸۲۱۳/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۰/۱۷(در خصوص پذيرش سود و کارمزد تسهيلات مالي خارجي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي)

پيرو بخشنامه شماره 24831/2125 مورخ 27/6/85، بنا به پيشنهاد شماره 14931/200 مورخ 26/8/90 اين سازمان و با توجه به موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي به موجب نامه شماره 148736…

بخشنامه ۱۷۸۸۷/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۰/۱۴(اصـلاح بنـد(۱) تـذکـرات بـخـشنامه شماره ۸۳۶۲/۲۰۰- ۶/۵/۱۳۹۲ در خصوص تفويض اختيار تقسيط…

پيرو بخشنامه شماره 8362/200 مورخ 6/5/1392 مبني بر تفويض اختيار حاصل از ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم، در خصوص بخشودگي جرايم ماليات قطعي شده عملکرد هر سال مؤديان، بدينوسيله بند…

بخشنامه ۱۷۸۴۸/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۰/۱۴(ابطال قسمت دوم بند يک بخشنامه ۴۱۰۱۹-۲۷۰۰/۲۱۱ مورخ ۱۱/۹/۸۵ سازمان امور مالياتي کشور)

به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوام عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 831 مورخ 19/11/89 مبني بر ابطال قسمت دوم بند يک بخشنامه 41019-2700/211 مورخ 11/9/85 سازمان امور مالياتي کشور…

بخشنامه ۱۷۶۰۶ /۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۰/۱۴(مـوعد مـقرر بـراي تسليم پرينت مهر و امضاء شده اظهـارنـامه الـکترونيکـي تسلـيمي…

 با عنايت به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص موعد تسليم پرينت مهر و امضاء شده اظهارنامه هاي الکترونيکي فاقد امضاي ديجيتال مؤدياني که سال مالي آنها منطبق با سال شمسي نبود و…

بخشنامه ۱۷۱۴۰/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۰/۳۰(نحوه اعمال نرخ سود اعلامي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در خصوص عوامل عمده…

پيرو بخشنامه شماره 3652/200 مورخ 4/3/1392 موضوع اعمال نرخ سود اعلامي مراجع قانوني ذيربط براي تعيين درآمد مشمول ماليات عرضه کنندگان کارت هاي اعتباري و شارژ تلفن همراه، و نظر به…

بخشنامه ۱۷۰۰۶/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۹/۳۰(ابلاغ الگوي کلي ضوابط تعيين ارزش معاملاتي و اجاري املاک کشور و نحوه برگزاري جلسات…

 پيرو بخشنامه شماره 7412/1795-213 مورخ 4/2/1386 (تصويرپيوست) و در اجراي مقررات ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم و در راستاي شفاف سازي، ساده سازي و يکسان نمودن ضوابط و نحوه محاسبه…

دادنامه شماره ۶۷۰ مورخ ۹۲/۹/۲۵(ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ ـ ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور )

احتراماً، در خصوص صدور برگ تشخیص مالیاتی شرکت اسوه در سال ۱۳۸۹ و طرح شکایت علیه سازمان امور مالیاتی کشور موارد ذیل را به استحضار قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌رساند: 

بخشنامه ۱۶۳۴۴/۲۰۰ مورخ ۹۲/۹/۱۸(در خصوص ضرورت استفاده از سامانه الکترونيکي براي گواهي تبصره ۱ ماده ۱۸۶)

باسلام احتراماً، همان گونه که مستحضر مي باشيد، در اجراي تبصره 1 ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور رفع مشکلات پيشين و بهبود فرآيند صدور گواهي مربوطه تاکنون اقدامات زير…

بخشنامه ۱۵۳۳۳/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۸/۲۹(احکام مالياتي و غيرمالياتي مرتبط«قانون اصلاح قانون نظام صنفي»)

 اهـم احکام مالياتي و غير مالياتي مرتبط «قانون اصلاح قانون نظام صنفي» که در جلسه مورخ 12/6/1392 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/6/1392 به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي…