راهكارهاي معافیت نهادهای مالی و کارگزاران از تکالیف مالیاتی مورد بررسي قرار گرفت

فعالان بازار سرمایه در جلسه ای با معاون سازمان مالیاتی کشور راهکار مناسب در جهت روان سازی اظهار نامه های مالیاتی نهادهای مالی و کارگزاران را مورد بررسی قرار دادند تا از این پس…

مهلت افزایش سرمایه صرافان توسط شوراي پول و اعتبار ۲ ماه ديگر تمديد شد

با وجود اینکه تنها یک هفته دیگر مهلت صرافی‌ها برای اجرای دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر افزایش سرمایه به پایان می رسد شورای پول و اعتبار که قرار بود این موضوع را مورد بازنگری قرار…

شرکت‌های بورسی از نظر کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی مناسب رتبه‌ بندی مي شوند

رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، براساس امتیاز کسب‌شده از نظر کیفیت افشا و اطلاع‌رسانی مناسب برای دوره 12 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 93 به همراه اطلاعات…