حسابان وب

دادنامه شماره ۲۷۹ مورخ۱۴۰۰/۲/۲۸(حق بیمه‌های عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مؤدی محدود به شخص حقوق بگیر نیست و افراد تحت تکفل وی را دربرمی‌گیرد)

0 3,533
آکادمی محسن قاسمی

توضیح سایت تازه های حسابداری:

– رای مجدد دیوان عدالت به تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۰ را اینجا ببینید.


 کسر حق بیمه‌های عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مؤدی محدود به شخص حقوق بگیر نیست و افراد تحت تکفل وی را دربرمی‌گیرد.

شماره دادنامه : ۲۷۹
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۳۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

فینتو

رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم : «هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی‌ به شرط اینکه اگر دریافت‌ کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشکی به علّت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت ‌جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌ به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد.
در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه‌های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات‌ معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده‌‌دار است، می‌باشد.»
نظر به اینکه به موجب حکم این ماده در مورد کسر حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌ به مؤسسات بیمه ایرانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی، قانونگذار در مقام بیان میان انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی تفاوتی قائل نشده است، بنابراین عبارات مورد شکایت از بخشنامه شماره ۴۴؍۹۸؍۲۰۰-۱۴؍۵؍۱۳۹۸ رئیس کل سازمـان امـور مالیاتی کشور بـه شرح مندرج در گردش کار از آن جهت که کسر حق بیمه‌های عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مؤدی را به شخص حقوق بگیر محدود کرده و افراد تحت تکفل وی از حکم قانونگذار مستثنی شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.
مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.