بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۴۴ مورخ ۹۸/۵/۱۴(کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات)

0 1,086

حق بیمه عمر و زندگانی حقوق بگیران و افراد تحت تکفل آنها قابل کسر از درآمد مشمول مالیات می باشد.

در صورت پرداخت هزینه های بیمه عمر و زندگانی توسط شخص حقوق بگیر ، در پایان سال می تواند از اداره امور مالیاتی درخواست تسهیلات مربوطه نماید و یا نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.