نرم افزارحسابداری صدگان

نمونه گزارش کنترل‌های داخلی در حالت “عدم وجود ضعف با اهميت در كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي”

0 5,293

حسابداراپ

در حالت عدم وجود ضعف با اهميت در كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي

.

شرکت نمونه (سهامی عام)

گزارش کنترل‌های داخلی

 در تاریخ ۲۹/۱۲/۲X13

.

دوره موردگزارش و دامنه گزارش

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار،  تهیه شده است و محدود به کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۲۹/۱۲/۲X13می‌باشد.

.

مسئوليت هیئت‌مدیره در قبال كنترل‌های داخلي

مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش، به منظور دستیابی به اطمینان معقول نسبت به قابلیت اتکا و به‌موقع بودن گزارشگری مالی، افشای مناسب و کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به‌موقع تقلب‌ها و سایر تحریفهای بااهمیت در گزارشگری مالی، نگهداری مستندات مناسب در خصوص معاملات و رویدادها، منطقی بودن اطلاعات مالی پیش‌بینی شده، مقایسۀ عملکرد واقعی با بودجه و افشای کامل دلایل مغایرت بااهمیت و افشای فوری اطلاعات مهم با هیئت‌مدیره می‌باشد. همچنین مسئولیت ارزیابی و گزارشگری کنترلهای داخلی مذکور بر عهده هیئت‌مدیره است.

.

چارچوب كنترل‌های داخلي

شرکت نمونه مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده است و اجزای چارچوب کنترل داخلی شامل محيط كنترلي، ارزيابي ريسك، فعاليت‌هاي كنترلي، اطلاعات و ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستقر و اجرا نموده است. سامانه کنترل داخلی، صرف نظر از نوع طراحی آن، به دلیل محدودیت های ذاتی خود ممکن است نتواند از تحریف­ها پیشگیری یا آن­ها را کشف کند. با این حال اطمینان معقولی را نسبت به تهیه و ارایه گزارشهای مالی به‌موقع و قابل اتکا فراهم می‌آورد.

.

ارزيابي كنترل داخلي

هیئت‌مدیره شرکت، اثربخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را در تاریخ ۲۹ اسفند ۲X13ارزیابی نموده است. در فرآیند ارزیابی مزبور، از معیارهای ذکرشده در فصل دوم دستورالعمل کنترل داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.

پندار سیستم

.

اظهارنظر هيئت مديره بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، هیئت‌مدیره معتقد است که کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۲۹ اسفند ۲X13، اطمينان معقولي از دستيابي به اهداف شركت مي‌دهد و بر اساس معیارهای یادشده اثربخش بوده است.

.

شایان ذکر است، عدم توافق با اهمیتی بین کمیته حسابرسی و هیئت‌مدیره در خصوص کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی وجود ندارد. (۱)

.

تاریخ صدور گزارش

امضا کنندگان گزارش

.

نام و نام خانوادگی

سمت

امضا

 …..

رئیس هیئت‌مدیره

 

 …..

رئیس کمیتۀ حسابرسی

 

….. 

عضو … (موظف/غیرموظف) هیئت‌مدیره

 

 …..

عضو … (موظف/غیرموظف) هیئت‌مدیره

 

 …..

عضو … (موظف/غیرموظف) هیئت‌مدیره

 

 …..

مدیرعامل

 

 …..

بالاترین مقام مالی

 

.

(۱) مطابق با مفاد ماده ۱۳ منشور کمیته حسابرسی: در صورت وجود موارد با اهمیتی از عدم توافق کمیته حسابرسی و هیئت‌مدیره، هیئت مدیره مکلف است موضوع را در گزارش کنترل‌های داخلی توضیح دهد.

.

————————————————————————————————————————-

لینک های مرتبط :

– نمونه گزارش کنترل‌های داخلی در حالت “وجود ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی”

– منشور کمیته حسابرسی

– منشور فعالیت حسابرسی داخلی

– ابلاغیه شماره ۱۰۷۴۷۴ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۱ سازمان بورس( رعایت الزامات مربوط به دستورالعمل کنترل‌های داخلی- منشورهای کمیته حسابرسی و فعالیت حسابرسی داخلی)

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.