نرم افزارحسابداری صدگان

ابلاغيه شماره ۱۰۷۴۷۴ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۱ سازمان بورس( رعایت الزامات مربوط به دستورالعمل کنترل‌های داخلی- منشورهای کمیته حسابرسی و فعالیت حسابرسی داخلی)

0 4,982

حسابداراپ

.

به: کلیه ناشران پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

.

موضوع : رعايت الزامات مربوط به دستورالعمل كنترل هاي داخلي – منشورهاي كميته حسابرسي و فعاليت حسابرسي داخلي 

.

.دراستای اجرای دستورالعمل کنترل­های داخلی (مصوب مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۱ هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست، منشورهای کمیته حسابرسی و فعالیت حسابرسی داخلی که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ به تصویب هیئت‌مدیره این سازمان رسیده است، ارائه می‌گردد. شایان ذکر است که رعایت منشورهای فوق‌الذکر از تاریخ ابلاغ برای کلیه ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، الزامی می‌باشد. در این رابطه نکات قابل توجه به شرح زیر می‌باشد:

.

.۱- مطابق با مفاد ماده ۱۲ دستورالعمل کنترل‌های داخلی، هيئت‌مديره‌ مکلف است نسبت به استقرار و به‌کارگیری كنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش بمنظور دستیابی به اهداف شرکت، اطمینان حاصل نماید. برای ایفای این مسئولیت، هیئت‌مدیره شرکت باید سیستم كنترل‌های داخلی را با توجه به چارچوب كنترل‌های داخلی ذکر شده در فصل دوم این دستورالعمل، حداقل به‌طور سالانه بررسی و نتایج آن را در گزارشي تحت عنوان ” گزارش كنترل هاي داخلي ” درج و افشا نماید.

.

 ۲- با توجه به مسئولیت­های ذکر شده برای هیئت‌مدیره در راستای استقرار كنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش، مدیران ارشد اجرایی می‌بایست ضمن استقرار و بکارگیری کنترل­های داخلی مطابق با دستورالعمل کنترل­های داخلی، از نتایج ارزیابی حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی نیز استفاده نمایند.

.

 ۳- هیئت‌مدیره باید کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی خود را مطابق با الزامات سازمان تشکیل دهد و آن‌ها را ملزم به رعایت مفاد منشورهای کمیته حسابرسی و فعالیت حسابرسی داخلی نماید.

.

 ۴- در صورت برون سپاری فعالیت واحد حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی، طرف، مبلغ و شرایط‌ قرارداد خدمات حسابرسی داخلی را همراه با مدیر حسابرسی داخلی (یک نفر از افراد داخل شرکت) به هیئت‌مدیره پیشنهاد می‌دهد.

.

پندار سیستم

 ۵- هیئت‌مدیره شرکت­ها از طریق کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی، باید کنترل­های داخلی را بر اساس دستورالعمل کنترل­های داخلی ارزیابی و پس از شناسایی نقاط ضعف، نسبت به رفع آن‌ها برنامه­ریزی و اقدام نمایند.

.

 ۶- هيئت‌مديره‌ در “گزارش كنترل‌های داخلی” بايد در مورد اینکه سیستم کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شركت در پایان سال مالی، اطمينان معقولي از دستيابي به اهداف شركت مي‌دهد، به طور صریح اظهارنظر نماید. همچنین در صورت وجود نقاط ضعف بااهمیت در سیستم كنترل‌های داخلي حاکم بر گزارشگری مالی شركت، این موارد و نحوۀ اصلاح آنها باید در گزارش افشا شود.

.

۷- هیئت‌مدیره باید، “گزارش كنترل‌های داخلی” را به صورت جداگانه و همزمان با صورت­های مالی، ارایه و افشا نماید. نمونه گزارش ارزیابی هیئت مدیره در خصوص کنترل­های داخلی در” حالت عدم وجود ضعف با اهميت” به شرح پیوست  يا “عدم وجود ضعف با اهميت” به شرح پيوست می­باشد.

.

۸- ضعف بااهميت در سیستم كنترلهای داخلي حاکم بر گزارشگری مالی عبارت است از يک نارسايي، يا ترکيبي از نارسايي‌ها، در کنترل‌های داخلي حاکم بر گزارشگري مالي به‌طوری که به واسطه آن، امکان معقولي وجود داشته باشد يک تحريف بااهميت در گزارش‌ها یا صورت‌هاي مالي سالانه يا ميان‌دوره‌اي شرکت، پيش‌گيري نشود يا به موقع کشف نگردد. ضعف بااهميت در کنترل‌های داخلي حاکم بر گزارشگري مالي حتي هنگام نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي نيز مي‌تواند وجود داشته باشد. يک نارسايي در کنترل‌های داخلي حاکم بر گزارشگري مالي وقتي وجود دارد که طراحي يا اجراي يک کنترل به مديريت يا کارکنان اجازه ندهد در روال عادي اجراي وظايف و کارکردهاي محوله به آن‌ها، از يک تحريف پيش‌گيري کنند يا آن را در چارچوب زماني به‌موقع کشف نمایند.

.

 ۹- هيئت مديره‌ باید مبانی ارزیابی و همچنین مستندات مربوط به “گزارش كنترل‌های داخلی” را به نحو مناسب مستندسازی نماید.

.

۱۰- “گزارش كنترل‌های داخلی” شرکت باید دربرگيرنده ‌ارزيابي و اظهارنظر نسبت به كنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در شرکت‌های فرعی شرکت نيز باشد.

.

۱۱- در ارزیابی و شناسایی نقاط ضعف، می­توان از ابزارهای ارزیابی کنترل­های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی از قبیل چک لیست­های جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی و یا نشریه شماره ۱۳۵ سازمان حسابرسی (کنترل داخلی- ابزارهای ارزیابی) استفاده نمود.

.

امیر حمزه مالمیر

.

منبع : سايت كدال

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.