نرم افزارحسابداری صدگان

كنترل‌هاي داخلي

0 564

حسابداراپ

مخاطبين اين مقاله كمك حسابرسان و حسابرسان هستند. در بعضي از شركت‌ها مشاهده مي‌شود كه ضميمه اسناد حسابداري هزينه‌ها يا خريد‌ها و غيره، كپي فاكتورهاي مربوطه است و خود اصل فاكتورها در پرونده‌هاي اشخاص طرف حساب شركت يا پرونده‌هاي خاصي بايگاني مي‌شود.


اين نحوه عمل يك اشكال اساسي دارد و آن هم اين است كه ممكن است از يك فاكتور، چندين كپي تهيه و براي آن كپي‌ها، سندهاي حسابداري مختلف صادر و در متن سندها قيد شود كه اصل فاكتور در پرونده مربوطه بايگاني شده است.

پندار سیستم

.

در چنين حالتي ممكن است كه حسابرس به پرونده مربوطه مراجعه و اصل فاكتور را مشاهده كند ولي او به هيچ وجه متوجه نمي‌شود كه براي آن فاكتور اصلي، چندين سند حسابداري با ضميمه كپي فاكتور اصلي صادر شده است.


براي جلوگيري از چنين عملي، بايد پيشنهاد كرد كه هميشه اصل فاكتور ضميمه سند حسابداري مربوطه شود و در مواقعي كه با توجه به نيازهاي واحد مورد رسيدگي، اصل فاكتور بايد در پرونده خاصي بايگاني شود، حتما روي اصل فاكتورهاي بايگاني شده، شماره سند حسابداري مربوطه و تاريخ آن به صورت درشت قيد شود. بدين ترتيب، ديگر نمي‌توان براي يك فاكتور اصل، چندين سند حسابداري با ضميمه كپي فاكتور اصل صادر كرد.


گارو هوانسيان‌فر – عضو پيوسته انجمن حسابداران خبره مديريت انگلستان 

 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.