حسابان وب

بخشنامه ۹۶۵۸/۲۰۰مورخ ۹۰/۴/۲۲(الزام ناشران اوراق بهادار به ثبت اوراق در نزد سازمان بورس و اوراق بهادار)

0 775
آکادمی محسن قاسمی

در اجراي بند الف ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران(۱۳۹۴- ۱۳۹۰) مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ که از ابتداي سال ۱۳۹۰ لازم الاجرا مي باشد کليه اشخاصي که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده اند حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ قانون مورد اشاره مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند. عدم ثبت،تخلف محسوب مي شود و ليکن مانع از اجراي تکاليف قانوني براي ناشر اوراق بهادارد نخواهد بود.

همچنين در اجراي بند ب ماده قانوني فوق الذکر معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان بورس، فقط در بورسها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با رعايت مقررات معاملاتي هر يک از آنها حسب مورد امکان پذير بوده و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار مي باشد لذا ضمن رعايت تبصره ۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم به منظور قابل قبول بودن هزينه هاي مربوط به سود و کارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار ضروريست:

مأموران مالياتي در رسيدگي به پرونده هاي مالياتي کليه اشخاص حقوقي که اقدام به انتشار اوراق بهادار نموده اند، نسبت به ثبت شدن معاملات اوراق بهادار در سازمان بورس و اوراق بهادار حسب مورد از بورس يا فرابورس، استعلام لازم را به عمل آورده و در راستاي اجرايي شدن مواد قانوني فوق الذکر اطمينان حاصل نمايند.

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

—————————————————————————————————————————————————-

شماره:۱۴۱۰۷۵/۱۲۱

تاريخ:۰۸/۰۳/۱۳۹۰

جناب آقاي دکتر عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

فینتو

سلام عليکم،

احتراماً، پيرو نامه شماره ۱۳۲۹۳۹/۱۲۱ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ اين سازمان، در خصوص انتشار اوراق بهادار و ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنين معاملات اوراق مذکور در سازمان فقط در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز امکانپذير مي باشد،خواهشمند است دستور فرماييد در ارسال پاسخ تسريع گردد.

علي صالح آبادي

 

————————————————————————————————————————————————-

شماره:۱۳۲۹۳۹/۱۲۱

تاريخ:۱۱/۱۲/۱۳۸۹

جناب آقاي دکتر عسکري

رئيس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور

 با سالم و احترام،

همانگونه که مستحضر هستيد قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران(۱۳۹۴-۱۳۹۰) مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ از ابتداي سال ۱۳۹۰ لازم الاجرا مي باشد. نظر به اين که؛ طبق بند «الف» ماده ۹۹ قانون مذکور حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ آن( کليه اشخاصي که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقداک کرده اند(از جمله تمامي شرکتهاي سهامي عام) مکلف به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار خواهند بود) و طبق بند «ب» ماده مزبور( معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با رعايت مقررات معاملاتي هر يک از آنها امکان پذير بوده و معاوله اوراق بهادار مذکور بدون رعايت ترتيبات فوق، فاقد اعتبار تلقي مي گردد و نيز نظر به اينکه در ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديدمصوب ۱۳۸۸ ناظر بر اصلاح ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶، واريز ماليات نقل و انتقال اوراق بهادار به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور توسط کارگزاران بورس ها و بازارهاي خارج از بورس صورت مي پذيرد.) خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد تا نسبت به معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، حسب مورد از بورس يا فرابورس استعلام لازم به عمل آمده و در راستاي اجرايي شدن بند «ب» ماده ۹۹ قانون فوق الذکر، به معاملات خارج از ترتيبات مقرر در مقررات معاملاتي هر يک از آنها ترتيب اثر داده نشود.

پيشاپيش از همکاري شما صميمانه تشکر و قدرداني مي گردد.

علي صالح آبادي

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.