نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

نرخ سود در سال ۹۴

هیجان کاهش سود بانکی فروکش کرد

در حالی در حدود یک ماه گذشته پافشاری برای کاهش نرخ سود بانکی از سوی مدیران اقتصادی دولت به اوج رسید و قرار بود در اولین جلسه پیش روی شورای پول و اعتبار در این رابطه تصمیم گیری…

کاهش نرخ سود بانکی تصویب نشد

آخرین جلسه شورای پول و اعتبار که قرار بود دو هفته قبل برگزار شود اما تحت تاثیر انتشار نامه 4 تن از وزرای  دولت به رییس جمهور به تعویق افتاد، سه شنبه شب در حالی برگزار شد که…

آخرين اخبار تعين سودبانكي

وزیر اقتصاد از کاهش قطعی سود بانکی خبر داد. وزیر اقتصاد خواستار برخورد قاطع و فارغ از مالکیت قوه قضائیه با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شد و با اعلام اینکه سیاست اقتصاد دولت…