نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

مالیات بر عایدی سرمایه

از تورم هم مالیات می‌گیرند؟

 مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری کشورها اجرا می‌شود و می‌تواند توجیهات منطقی مختلفی داشته باشد، اما جزئیات طرح مصوب اخیر در ایران، به ویژه به خاطر عدم تعدیل تورمی عایدی در آن…

مالیات بر عایدی سرمایه یعنی گرفتن هزینه سومدیرت دولت از مردم

نیما امیرشکاری، کارشناس اقتصادی با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک با انواع کاربری، انواع خودرو سواری، انواع طلا، نقره و جواهرات و انواع ارز و انواع رمز پول…